HTML op het internet

Algemeen
Er zijn buitengewoon veel sites die zich toeleggen op het toegankelijk maken van HTML, of een uitleg geven over deze opmaaktaal. Probeer onderstaande sites eens:

Tabellen

Tabellen worden wel afzonderlijk besproken op verschillende sites. Onder andere bij Netscape zelf (de bedenker van tabellen in HTML)

De informatie op deze site lijkt wat verouderd, maar dat komt omdat tabellen al bestaan sinds Netscape Navigator 1.1. De notatiewijzen en tags zijn sindsdien niet meer gewijzigd. Wel zijn er inmiddels vele extra attributen beschikbaar voor de cel-tag <td>...</td>.

Frames

Ook over frames is veel te vinden op aparte sites. Planet Internet geeft regelmatig een zogenaamde `special' uit, waarin een bepaald aspect van het Internet behandeld wordt.

Formulieren