FileZilla

Inleiding.

Om een website te kunnen bekijken moet deze op een webserver staan.
Er zijn twee mogeljkheden. Men beschikt over een netwerkserver waarmee men ook op internet kan publiceren. De snelheid en bereikbaarheid is veelal niet groot. Met name kan het geen grote aantallen bezoekers aan. De tweede mogelijkheid is gebruik te maken van een internetprovider. Voor een paar euro in de maand krijgt men de beschikking over ruimte op een webserver inclusief een domeinnaam. Dit is de meest gebruikte mogelijkheid.

Er zullen bestanden op de webserver geplaatst moeten worden. Soms betreft het een gehele site. Soms gaat het om documenten of foto's of andere bestanden. Bestanden kunnen overgebracht worden met een FTP Client (FTP = file transfer protocol). E'en van de meest gebruikte is FileZille.

Installeren.

FileZilla Client is te vinden op: https://filezilla-project.org/. Op deze site staan ook screenshots van het programma en een tutorial. download het programma en installeer dit op de eigen computer.

Instellen van de gegevens van de hostserver.

 Alvorens contact gemaakt kan worden met de hostserver moeten eerst de gegevens daarvan ingevoerd worden in FileZilla. Dit gaat als volgt:

 1. Start het programma. Klik vervolgens op het icoontje links onder "Bestand'. Het sitebeheervenster wordt nu geopend. 
 2. Klik in het sitebeheervenster op 'Nieuwe site'. Bij 'Mijn sites' verschijnt nu een nieuwe invulmogelijkheid met de naam 'Nieuwe site'. Vul hier een gewenste naam in.
 3. Aan de rechterzijde is het invulveld voor 'Nieuwe site'. Hier moet een aantal gegevens worden ingevuld om verbinding te kunnen krijgen met de provider. Het is mogelijk om gegevens voor diverse providers vast te leggen. De in te vullen gegevens moeten komen van de provider.
  Invoeren nieuwe gegevens:
  • Host. Vul hier het adres van de provider in. Voor Strato is dit ftp.strato.com.
  • Gebruiker. Vul hier de domeinnaam van de site in; zonder www.
  • Wachtwoord: Vul hier het wachtwoord in die u van uw provider hebt gekregen
  • Over het algemeen zijn de andere jnstellingen correct vooringevuld (protocol, versleuteling, inlogtype)(conform hierboven; inlogtype is daarbij 'normaal'). 
 4. Klik op 'OK' dan zijn de instellingen opgeslagen en kunnen deze later gebruikt worden; of klik op 'Verbinden' dan worden ze opgeslagen, maar wordt er ook meteen een verbinding gemaakt met de server.

Verbinding maken met de hostserver

 1. Klik bij op het pijltje onder 'Bestand'. Er wordt nu een dropdownmenu getoond.
 2. klik in het dropdownmenu op de gewenste hostserver; bijvoorbeeld 'Kruiskerk'.
 3. Er wordt nu verbinding gemaakt met de 'Externe site'. 

Mogelijk uit te voeren handelingen met FileZilla.

Er is nu verbinding gemaakt met de server. Op het scherm ziet men nu het volgende:

 1. Links staan twee vakken ('Locale site') waarin de partities, mappen en bestanden staan van de eigen computer.
 2. Bovenaan het vak waar men aanklikt met welke map men wil gaan werken. Men ziet daar hetzelfde als men bij de verkenner ziet. De eerder gebruikte instelling wordt door FileZilla onthouden en getoond.  Hier is dat D:\Foto\
 3. Eronder komt de inhoud van de map D:\Foto\ te staan. 
 4. Rechts komt na inloggen de map van de hostserver, de 'Externe site',  te staan.
 5. Bovenaan ziet men de hoofdmap.
 6. Eronder ziet men de inhoud van de hoofdmap. Dubbelklikt men op één van de mappen, dan wordt de inhoud van deze map in dit scherm getoond. In het scherm erboven ziet men dan de hoofdmap met de submappen, net als eerst eronder getoond.
 7. Onderaan kan men de voortgang van de handeling zien.

Men kan de navolgende handelingen verrichten.

 • Uploaden vanuit de map linksonder, de eigen computer (3) naar de map rechtsonder. de hostserver (6)
  Uploaden gebeurt door links (3) mappen en/of bestanden te selecteren en deze te slepen naar rechts (6). 
  Onderaan (7) ziet men de voortgang.
 • Downloaden van de map. Dit gaat op dezelfde wijze als uploaden. Nu worden echter bestanden van rechts (6) naar links (3) gesleept. Kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het maken van een backup.
 • Maken van een nieuwe map. Klik met de rechtermuisknop op de locatie waar deze moet komen en klik vervolgens op 'Map aanmaken'.
 • Wijzigen van namen van mappen en/of bestanden op de server: Klik met rechtemuisknop op map of bestand en klik vervolgens op 'Hernoemen'.
 • Wissen van mappen en/of bestanden. Selecteer mappen en/of bestanden. Klik op toetsenbord op 'Delete'. Ook kan men met de rechtermuisjknop op een bestand of map klikken en vervolgens op 'Verwijderen' klikken. De voortgang bij  wissen van de server ziet men niet in de map 'Voortgang', maar helemaal onderaan de map 'Externe site' waar nu '1 map en 12 bestanden ...' staat.
  NB. Maken van een nieuwe map, wijzigen van namen of verwijderen van mappen en bestanden kan via FileZilla zowel bij 'Locale site" als bij 'Externe site'.