XAMPP

Inleiding.

Het kan soms handig zijn om PHP programma's of websites die met PHP werken zoals Joomla lokaal te testen. Dat betekent dat er een 'lokale' server aangemaakt moet worden, een lokaal programma dat werkt als een server. Het belangrijkste programma dat dit kan regelen is XAMPP. Toegang tot de lokale server heeft men (als XAMPP is ingeschakeld) via de browser op de computer (http://localhost).

Joomla! werkt met server sided software (PHP). PHP en websites die met PHP werken kunnen niet zonder meer op een computer getoond worden. Als er een aanvraag komt van een lokale computer maakt PHP er op de server, met informatie uit een database, een html-pagina aan en stuurt deze naar de computer. Dit heeft de volgende consequenties:
1. Als men Joomla! op de eigen computer wil uittesten, moet van deze computer een server gemaakt worden; dat wil zeggen: er moet serversoftware geïnstalleerd worden. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van XAMPP
2. De webhost (de leverancier van de externe server) moet de gevraagde services (PHP en ondersteuning van Joomla!) kunnen leveren. Een gratis webhost doet dit veelal niet. Voor een bedrag van een paar euro per maand kan men een site laten hosten bij een provider die wel deze services levert.
NB. Als gekozen wordt voor een lokale installatie, kan deze achteraf overgezet worden naar een webserver. Dit vergt aanpassing van één van de bestanden van Joomla waar alle noodzakelijke koppelingen tussen site en database in zijn opgenomen..

Installeren.

XAMPP is te downloaden van https://www.apachefriends.org/download.html. Op deze pagina is ook een verwijzing te vinden naar Frequently Asked Questions. Er is ook een forum. Het forum is te bereiken via https://community.apachefriends.org/f/viewforum.php?f=16.

Lokale installatie database

Na downloaden dient men de lokale server op te zetten. Dit gebeurt door het installeren van xampp-win32-7.1.7-0-VC14-installer.exe  (c.q. een nieuwere versie). Open het programma en volg de wizard. De wizard vraagt u om de volgende gegevens:
1. De lokatie waar xampp geïnstalleerd moet worden
2. De services die geïnstalleerd moeten worden (filezilla, mercury en tomcat zijn facultatief)
Als de installatie voltooid is, dient een MySQL database aangemaakt te worden. Dit kan een tijdelijke database zijn.
Als men op een server werkt, bepaalt de provider veelal de naam van de database. Deze naam kan vervolgens ook lokaal gehanteerd worden. Men maakt dan onder deze naam een nieuwe database aan.
Waarschuwing! Een ingeschakelde firewall kan problemen opleveren. Het is daarom verstandig om bij lokale installatie de firewall en de koppeling met internet tijdelijk uit te schakelen.

 

De lokale database wordt geïnstalleerd met behulp van PHPMyAdmin. Dit gaat als volgt: Open de internetbrowser en ga naar http://localhost/phpmyadmin. Handel daarna als volgt:
1. Klik op 'databases'
2. Vul databasenaam in.
3. Klik op 'Aanmaken'. 
4. Klik op 'Importeren'. Importeer de gewenste database.
5. Klik op 'Rechten'. Klik daar onder 'Nieuw' op 'Gebruikersaccount toevoegen'.  Vul daar een gebruikersnaam naar keuze in; bij 'Server naam' 'localhost' en bij "wachtwoord" en "tik opnieuw in" twee keer hetzelfde wachtwoord in; klik vervolgens onderaan op 'Starten'.

Beveiliging

De lokale database hoeft niet apart beveiligd te worden. XAMPP heeft daar geen voorzieningen meer voor. 

Installatie database op server.

De wijze waarop dit plaats vindt is afhankelijk van de host provider.

Het voorbereiden van Joomla

U kunt Joomla! downloaden van Nederlandse sites als https://www.joomlacommunity.nl/ of van http://www.Joomla.org . Bij Nederlandse sites zijn de taalbestanden in het Joomla-pakket ingevoegd. Nederlandse taalbestanden kunt u vinden op http://joomlacode.org/gf/project/nederlands/.
Bij downloaden zal een pop-up u de keuze geven of u het bestand wilt openen of opslaan. U dient te kiezen voor de optie 'Opslaan'. Zoek nu het zojuist gedownloade .zip bestand op en pak deze uit in een nieuwe map. De map zal de hiernaast getoonde bestanden en mappen bevatten:

De installatie, lokaal of op een webserver, is vervolgens gelijk. U begint met de bestanden, die u zojuist heeft uitgepakt naar een map op uw computer, te uploaden naar uw webserver. Als u installeert op een localhost - bijvoorbeeld de computer waar u op dit moment op werkt - dan dient u simpelweg de bestanden te verplaatsen of te kopiëren naar de juiste root map van uw localhost (/xampp/htdocs). Echter, als u Joomla! wilt installeren op een server dient u gebruik te maken van een FTP (File Transfer Protocol) cliënt programma. Bij sommige webbrowsers is deze functie standaard ingebouwd, en soms kunt u gebruik maken van het controlepaneel van uw host provider, als deze beschikbaar is.

Waarschuwing: De root-map is te vinden op verschillende plaatsen, dit hangt af welk besturingsysteem en van welke webserver u gebruik maakt. Vaak draagt deze map de naam htdocs, httpd of www, maar hierin zijn talloze varianten. Meestal kunt u uw mappen en bestanden direct kwijt op de rootmaap van de server. Bij problemen: Neem contact met uw host provider.
In een aantal gevallen is het mogelijk om de gecomprimeerde zip via uw FTP cliënt te uploaden, en vervolgens de zip direct in uw root map uit te pakken. Deze manier is veel gemakkelijker en sneller. Dit is vaak beschikbaar bij op Linux gebaseerde Web Servers, waar de command line toegang beschikbaar is. Sommige Host providers bevatten een bestanden beheersysteem met op maat gemaakte controlepanelen die de functie van een FTP cliënt overnemen.
Waarschuwing: Het komt zo af en toe voor dat de bestanden beschadigd raken tijdens het overzetten. Het kan daarom zijn dat u deze procedure meerdere keren dient te doorlopen. Wanneer u problemen ondervindt die u niet opgelost krijgt, kunt u naar het forum (http://forum.joomla.org) gaan voor assistentie. Zoekt u alstublieft eerst op dit forum, voor het geval dat iemand anders dezelfde vraag al eerder heeft gesteld.

Installeren van een tweede website

Er kunnen meerdere websites die met Joomla! werken, geïnstalleerd worden. Dit gaat op dezelfde manier als bij de eerste website:

 • Maak een nieuwe database via http://localhost/phpmyadmin of via de server
 • Installeer Joomla! door de uitgepakte bestanden in een nieuwe map in de rootmap (htdocs, httpd of www) te zetten en installeer deze refererend aan de nieuwe database.

MySQL details

Waarschuwing: Zorg ervoor dat de database geconfigureert wordt met de UTF-8 MySQL collatie en dat alle veranderingen die u maakt aan bestanden worden opgeslagen als UTF-8 zonder BOM codering.

 • De hostnaam van uw database - als u lokaal of installeert op een dedicated server - zal waarschijnlijk localhost zijn. Als u installeert op een shared hosting webserver en database, heeft uw host provider waarschijnlijk een andere manier voor het identificeren van uw individuele database. Zorg ervoor dat u over deze informatie beschikt als u de installatie succesvol wilt voltooien.
  • Uw hostnaam:
 • Uw gebruikersnaam en wachtwoord van de database hoofdgebruiker - uw toegangsleutel tot de database. Wanneer u lokaal installeert of op een dedicated server zullen deze gegevens waarschijnlijk gelijk zijn aan de gebruikersnaam en het wachtwoord die u heeft ingesteld tijdens de installatie van de database software. De standaard gebruikersnaam is vaak "root", maar deze kunt u veranderen als u dat wilt, houdt goed bij wat u heeft ingesteld. Zie verderop voor een aantal tips voor een veilig wachtwoord.
  • Uw gebruikersnaam:
  • Uw wachtwoord:
 • De naam van de database die u gebruikt voor deze website. Voor een localhost of een dedicated server kunt u deze zelf aanmaken. Als u gebruik maakt van shared of virtual hosted servers (u werkt met een hostprovider) kan het zijn dat deze wordt bepaald door uw host provider.
  • Uw database naam:

Waarschuwing: Standaard hoeft u bij de installatie van MySQL geen wachtwoord in te voeren - dit veld blijft dan leeg. Dit leidt tot een slechtere beveiliging van uw database. Op de eigen pc is dat niet problematisch. Op een server dient vanwege de veiligheid een wachtwoord ingesteld te zijn. U dient er zeker van te zijn dat u een wachtwoord heeft ingesteld, dit kunt u opzoeken in het my.ini bestand, het configuratie bestand van MySQL.

FTP gebruikerseigenschappen

Joomla!'s nieuwe FTP laag functie is geïntroduceerd om voortdurende problemen met Linux/Unix host gebruikers op shared Hosting Servers te voorkomen. In het verleden kwamen vaak problemen voor met de rechten voor extensies en het configuration.php bestand. Als u gebruik maakt van de FTP laag hoeft u niet meer uw mappen en bestanden schrijfbaar te maken. Dit verhoogt de veiligheid van de installatie en de server. Ook maakt het beheren van de site gemakkelijker.

Let op: De FTP laag is niet noodzakelijk bij op Windows gebaseerde host en server diensten, aangezien daar de schrijfbaarheid van bestanden anders wordt geregeld. Ook bij lokale installaties is het niet noodzakelijk om de FTP eigenschappen in te voeren. Als u de FTP laag (nu nog) niet wilt instellen, of als u er niet toe in staat bent, kunt u later de eigenschappen van de FTP laag instellen bij het Controlepaneel -> Algemene instellingen. Wij adviseren u om uw FTP gegevens gereed te hebben als u de FTP laag van Joomla! wilt gaan gebruiken. Op de volgende pagina kunt u de uitleg van deze gegevens vinden.
De benodigde FTP gegevens zijn:

 • Gebruikersnaam - De naam die u invoert om toegang te krijgen tot uw Joomla! Website root map met een FTP cliënt programma. Voor een website op een remote hosting server kan het zo zijn dat de hoster u een specifieke ID gerelateerd aan uw account zal verschaffen. Dit account zal toegang hebben tot uw complete Web Server, u dient een apart FTP account aan te maken welke alleen toegang heeft tot de root map van Joomla!.
  • Uw FTP gebruikersnaam:
 • Wachtwoord - het wachtwoord dat u dient in te voeren om uw identiteit te bevestigen en toegang te krijgen tot de Joomla! Website root map. Dit dient een ander wachtwoord te zijn dan degene die u toegewezen hebt gekregen van uw hosting company, indien mogelijk.
  • Uw FTP wachtwoord:
 • FTP host - het URL adres van de FTP server voor toegang tot uw website. Als u gebruikt maakt van een locale installatie (geen Windows) zal dit adres 127.0.0.1 zijn. Als u een remote host gebruikt zal dit een specifiek adres zijn welke uw hoster in heeft gesteld of een URL gerelateerd aan uw website.
  • Uw FTP host:
 • FTP poort - FTP servers gebruiken over het algemeen poort 21, en dit is dan ook de standaard instelling welke Joomla! aanneemt. Indien dit een andere poort is, dient u dit te wijzigen.
  • Uw FTP poort:
 • FTP root pad - dit is de Joomla! root map van uw webserver welke de FTP cliënt dient te gebruiken om deze te openen. Vul het volledige pad in naar deze map.
  • Uw FTP root pad:

Waarschuwing: Het is belangrijk om te weten dat als u meerdere websites heeft op uw server, het root pad per installatie zal verschillen. De vier andere instellingen hoeven dat niet te zijn, en het is ook niet te verwachten dat deze op een shared hosing veranderen. Wanneer u deze FTP gegevens heeft verzameld, bent u klaar om verder te gaan met de installatie.