Voorbeelden

Op de diverse sites zijn vele werkende voorbeelden te vinden van programmacodes. Op deze pagina wordt daarnaar verwezen.

HTML - XML

HTML (W3Schools)  (HTML, HTML5)

XML / (XML) Ajax / (XML) DOM / XPath / XSLT / XQuery / DTD / XSD

CSS

CSS

CSS - W3Schools (CSS, CSS3, CSS Responsive)

W3.CSS - W3Schools (inclusief css-file)

Javascript - JQuery:

JavaScript - Voorbeelden

JS - W3Schools (JavaScript, JSON)

JQuery - W3Schools

PHP - SQL - MySQL

PHP - W3Schools - inclusief voorbeelden uit XML en MySQL

SQL - W3Schools - SQL kent geen overzicht van voorbeelden. DE voorbeelden staan vermeld bij elk onderdeel van SQL dat W3Schools behandelt. 

Bootstrap

Bootstrap - W3Schools

Joomla

In tegenstelling tot de vorige programmacodes is Joomla een volledig pakket. Aan dat pakket kunnen uitbreidingen toegevoegd worden (componenten, modules en plugins). Deze zijn veelal compleet op internet te vinden. Uitbreidingen kunnen zelf ontworpen zijn. Een speciale uitbreiding is de template. 
Zelf ontwerpen van templates vindt wel regelmatig plaats.

Template Toaster - een gratis downloadbaar programma om templates te maken.

Joomla Template maken - Gedateerd (oktober 2012)

Een basis Joomla template maken - Van de officiële website van Joomla: docs.joomla.org