PHP - MySQL

Nadat in het hoofdstuk PHP in is gegaan op de programmeertaal PHP en in in het hoofdstuk SQL op de databasetaal SQL, wordt in dit deel ingegaan op de wijze waarop SQL gebruikt kan worden

In de inleiding bij SQL is reeds aangegeven dat de databasetaal SQL zowel interactief als voorgeprogrammeerd gebruikt kan worden:

Interactief gebruik: Instructies worden ter plekke ingevoerd en zijn direct zichtbaar. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een speciaal programma. Er bestaan er daarvan diverse. Hier wordt ingegaan op de meest gebruikte: phpMyAdmin. phpMyAdmin wordt niet door de gewone gebruiker gebruikt, maar door programmeurs. belangrijkste activiteiten zijn het bouwen van de database en het ex- en importeren ervan.
Interactief gebruik wordt beschreven in het deel phpMyAdmin.

Voorgeprogrammeerd gebruik: De instructies zijn opgenomen in een andere programmeertaal, veelal PHP, en voor de gebruiker niet zichtbaar. De gebruiker ziet alleen invoervelden en resultaten. Voorbeeld: Een login formulier. De gebruiker vult naam en wachtwoord in, de invoer wordt vergeleken met gegevens in de database en komt deze overeen met de ingevoerde gegevens dan krijgt de gebruiker speciale rechten en/of toegang tot afgeschermde delen van de site.
Voorgeprogrammeerd gebruik  is de meest voorkomende vorm en hier zal in de overige delen van dit hoofdstuk uitgebreid aandacht aan besteed worden.