MySQL en SQL

MySQL is een relationele databaseserver met SQL als als databasetaal. Een database is een verzameling gegevens, de databaseserver een verzameling programma's die gebruikt worden om een database te maken en onderhouden en de databasetaal is de taal waarin de opdrachten aan de databaseserver geformuleerd worden.

De databasetaal, SQL, is op twee manieren te gebruiken:

  • Interactief: Een SQL-instructie wordt ter plekke door een gebruiker ingevoerd en direct door de databaseserver verwerkt. Het resultaat is direct zichtbaar. Invoering geschiedt door speciale programma's. Deze zijn beschikbaar met en zonder grafische interface. De meest bekende (en gebruikte) is phpMyAdmin.
  • Voorgeprogrammeerd. SQL-instructies zijn opgenomen in een programma dat in een andere programmeertaal is geschreven. Gebruikers zien vaak alleen invoerschermen en resultaten. Eén van de belangrijkste programmeertalen in deze is PHP.

In dit deel wordt ingegaan op de databasetaal SQL. De invoer van deze taal, interactie of voorgeprogrammeerd, komt in het deel PHP-MySQL aan de orde.