Algemene check-in

Terug naar de top

Joomla! zorgt er met deze functie voor, dat alle niet afgesloten onderdelen/items alsnog worden afgesloten. Het kan voorkomen dat u bijvoorbeeld een artikel aan het schrijven bent en dit vergeten op te slaan. Dan bestaat de kans dat u bij een volgend keer inloggen niet meer bij het artikel kunt; het staat op slot. Algemene check-in zorgt ervoor dat het item alsnog wordt afgesloten en het vervolgens weer bereikbaar is.

Wis cache

Terug naar de top

Cache is een opslagplaats waarin veelgebruikte data tijdelijk wordt opgeslagen om er zo sneller toegang tot mogelijk te maken. Op uw computer worden hier de tijdelijke internet bestanden mee bedoeld.
Het komt voor dat u nog een oude versie van een pagina op een website ziet terwijl deze pagina al wel is verandert. Het herladen (refresh) van de pagina lukt niet. De browser haalt dan de pagina uit de Cache op de PC en toont dus de oude versie. Door alle cache bestanden te wissen zal de website de laatste versie van de server ophalen zodat u weer de actuele informatie te zien krijgt op uw computer.

Opschonen verlopen cache

Terug naar de top

Verlopen items opschonen
Klik op het Opschonen icoon in de taakbalk om verlopen cachebestanden op te schonen. Opmerking: Cachebestanden die actueel zijn worden niet verwijderd. WAARSCHUWING: Sites met een groot aantal items kunnen hierdoor zwaar belast worden!

Terug naar de top