In deze bijlage

Terug naar de top


In deze bijlage wordt ingegaan op alle standaard menu-items met uitzondering van de "Artikelen". Deze worden in een aparte bijlage behandeld. Begonnen wordt met het "Menu-item [nieuw]" scherm.

Als een menu-item wordt geopend verschijnt het "Menu-item [nieuw]" scherm. Deze kent een aantal delen. Links staan de Menu-item Details en rechts de Parameters. Voor wat betreft de Menu-item Details en de Parameters (Systeem) is de opzet voor alle menu-items gelijk. Daarom wordt daar als eerste op ingegaan. Vervolgens wordt ingegaan op een aantal tips en op de knoppenbalk. Tenslotte wordt ingegaan op de individuele menu-items waarbij met name aandacht besteed zal worden aan de overige paramaters (indien aanwezig voor het betreffende item).Menu-item Details en Parameters (Systeem)

Terug naar de top

 

In het navolgende deel wordt ingegaan op de standaard menu-items, met uitzondering van de items betrekkingen hebbende op artikelen. Deze staan in een aparte bijlage. Als een menu-item is gekozen en men terecht is gekomen in het Nieuw/Bewerken scherm, ziet men een scherm met daarop links de menu-item details en rechts de parameters. De opbouw van de menu-item details en van de parameters (systeem) is voor alle menu-items gelijk. Om die reden worden die eerst behandeld.

Het 'Parameters (Component)' deel is verschillend voor iedere Interne Link groep -- Artikelen, Contacten, Nieuwsfeeds, Enquêtes, Zoeken, Gebruiker, Weblinks en Wrapper. Daarom worden die apart aan de orde gesteld. Het 'Parameters (Basis)' deel is verschillend voor elk menu type. Sommige menu types kennen ook nog een deel 'Parameters (geavanceerd)'. Deze staan ook voor elk individueel menu type hieronder aangegeven. Nadat Menu-item Details en Parameters (Systeem) behandeld zijn, wordt op de menu-items afzonderlijk ingegaan.

Als één van de menu-item types is geselecteerd, wordt er een scherm getoond als hieronder weergegeven:

Menu-item Details

 • Titel.De Titel voor dit item. Deze worden al dan niet weergegeven op de pagina afhankelijk van de gekozen parameter waarde. /LI>
 • Alias.De interne naam voor het item. Normaal gesproken wordt dit leeggelaten en vult Joomla! een standaard waarde in. De standaard waarde is de titel of naam in kleine letters en met koppeltekens in plaats van spaties. Je kunt met de hand een alias toevoegen. Deze moet dan bestaan uit kleine letters en koppeltekens. Spaties zijn niet toegestaan. Het alias wordt gebruikt in de URL als de SEF is geactiveerd.
 • Link.The interne link naar de webpagina. Joomla! vult deze voor je in. Zelf invoeren is niet toegestaan.
 • Weergeven in.Menu waarin dit Menu-item wordt weergegeven. Normaal gesproken is geen invoer nodig daar dit standaard wordt toegewezen aan het huidige menu. Hij kan echter, met behulp van de drop-down lijst veranderd worden in een ander menu. NB. Als je op 'Opslaan' klikt, keer je terug in Menu-item beheer voor het nieuwe parent Menu.
 • Hoofdniveau.Wordt gebruikt om te bepalen of een Menu-item een hoofdmenuknop of een submenuknop is. Selecteer 'Top' (de standaard waarde) als het een hoofdmenuknop is. Kies anders het Menu-item waar die onder moet komen te vallen.
 • Gepubliceerd.Of het item al dan niet gepubliseerd is.
 • Volgorde.Geeft een indicatie over de volgorde. Standaard wordt een nieuw menu-item als laatste opgenomen. Nadat het item is opgeslagen kan in het menubeheer scherm de volgorde worden aangepast.
 • Toegangsniveau.Wie toegang heeft tot dit item. De huidige opties zijn:
  • Publiek. Iedereen heeft toegang.
  • Geregistreerd. Alleen geregistreerde gebruikers hebben toegang.
  • Speciaal. Alleen gebruikers met auteurstatus of hoger hebben toegang.
   Klik op het juiste niveau om deze in te stellen.
   U kunt het toegangsniveau per item wijzigen door bij menu-item beheer op het icoon in de kolom te klikken.
 • Bij klikken openen in. Bepaalt of de pagina geopend wordt in het huidige venster met browser navigatie of in een nieuw venster met of zonder browser navigatie. De eerste optie (huidige venster) is standaard. Koppelingen naar externe websites gebruiken meestal de tweede of derde optie (nieuw venster).

Parameters (Systeem)

Dit deel maakt het mogelijk aanvullende parameters in te stellen. Deze worden hieronder getoond en beschreven:

 • Pagina titel.Optionele invoer voor een pagina titel. De pagina titel wordt weergegeven in de titelbalk van het browser venster. Als deze leeg is, wordt de Menu titel getoond.Als de Toon paginatitel op 'Ja' staat, wordt deze ook weergegeven als de titel van de pagina.
 • Toon paginatitel.Al of niet tonen van de paginatitel. Als hier 'Ja' staat, wordt de paginatitel op de pagina getoond, direct boven het eerste artikel. De titel die getoond wordt is òf de paginatitel zoals die in de parameters is vastgelegd, òf de Menu-item titel (als de paginatitel niet is ingevuld). NB. Dit werkt niet bij artikel, sectietabellen en categorietabellen weergave.
 • Pagina Class Suffix.Optionele invulling. Maakt het mogelijk een CSS class suffix toe te voegen die geldt voor alle classes van deze pagina. Dit maakt het mogelijk om speciale CSS stijlen te hanteren voor speciaal geselecteerde pagina's. Om gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheid dient de template.css file van je template aangepast te worden.
 • Menu afbeelding.Optionele afbeelding die aan de linker- of rechterzijde van het menu-item wordt geplaatst. De afbeelding moet staan in de "images/stories" map.
 • SSL geactiveerd. Of deze pagina al dan niet gebruik maakt van SSL (Secure Sockets Layer) en de Secure Site URL. Dit wordt gebruikt om verkeer tussen browser en website te versleutelen.

 

Tips

Terug naar de top

 

 • Parameters voor Artikelen and Contacten kunnen op drie verschillende niveaus worden ingesteld:
  1. Het individuele Artikel of Contact Nieuw of Bewerken scherm
   (Artikel:[Bewerken] of Contact:[Bewerken]).
  2. Het Menu-item dat het Artikel of de Contact toont.
  3. Het Voorkeuren scherm waartoe toegang wordt verkregen door gebruikmaking van de parameterknoppen bij artikelbeheer en Contactenbeheer.
  De parameter ingesteld voor het individuele Artikel of Contact heeft altijd eerste prioriteit. Als de individuele parameter is ingesteld op 'gebruik algemeen', dan heeft de parameter bij menu-item prioriteit. Als ze beiden op 'gebruik algemeen' staan, heeft de parameter in de Voorkeuren de prioriteit.
 • Parameters voor Nieuwsfeeds, Zoeken en Weblinks werken op eenzelfde wijze met dien verstande dat parameters uitsluitend ingesteld kunnen worden in dit scherm en in het 'Voorkeuren'scherm. er zijn geen parameters voor individuele items.
 • Gebruik de Voorkeuren parameters wanneer dat mogelijk is. Op deze wijze hoef je, als je een parameter instelling wilt wijzen voor de gehele website, deze alleen maar te wijzigen in 'Voorkeuren'.
 • Vaak willen Joomla! gebruikers op de voorpagina niet twee kolommen zien (wat de standaard waarde is). Het eerste artikel verschijnt over de volle breedte, maar de daarop volgende artikelen worden weergegeven in twee kolommen. Dit kan aangepast worden door de waarde van de Parameters (Basis) voor de voorpagina te wijzigen.
 • Als je probeert de volgorde van de artikelen op de voorpagina of op een blog- of lijstweergave handmatig te veranderen, zorg er dan voor dat de parameters in het deel Geavanceerd op een juiste wijze zijn ingesteld, anders hebben de wijzigingen geen effect.

 

Knoppenbalk

Terug naar de top

 

 • Annuleren. Ga terug naar het beheerscherm zonder de modificaties die je gemaakt hebt, op te slaan.
 • Help. Opent een Help scherm.