MENU-ITEM ARTIKELEN

HOOFDSTUKKEN

In deze bijlage
Artikelen
- Lijst gearchiveerde artikelen
- Weergave artikel
- Weergave artikel toevoegen
- Weergave categorieblog
- Weergave categorielijst
- Weergave voorpagina in blogopmaak
- Weergave sectieblog
- Weergave sectie (lijst)In deze bijlage

Terug naar de top

 

Door middel van menuknoppen wordt de informatie ontsloten. De keuze van de knop is bepalend voor welke informatie ontsloten wordt en kan ook van invloed zijn op de weergave op het scherm. Bij het aanmaken van een menu-item wordt eerst gevraagd welke informatie men hoe wil ontsluiten. Daartoe krijgt men als eerste het hiewrnaast afgebeelde scherm onder ogen.

Hier maakt men de keuze voor het menu-item type. Het geheel is opgezet als een boomstructuur. Klikt men op één van de items, dan vouwt die open en laat hij de diverse mogelijkheden zien binnen dat gedeelte.

In deze bijlage behandelen we het onderdeel "Artikelen".Als we op "Artikelen" klikken krijgen we het onderstaande overzicht. In het navolgende deel worden één voor één de diverse menu-item types uit dit overzicht nagelopen.

Artikelen

Terug naar de top

 

Als de artikelenlink is geselecteerd (door op de tekst te klikken) volgt een scherm met daarin een aantal mogelijkheden. Doel hiervan is te bepalen hoe we een pagina willen weergeven. Er zijn verschillende mogelijkheden elk met een eigen stijl.

 • Archiveren
  • Lijst gearchiveerde artikelen. Artikelen met kenmerk gearchiveerd weergegeven in lijstvorm. Dit zie je vaak in weblogs. Oudere artikelen worden alhier bewaard.
 • Artikel
  • Weergave artikel - Link naar één specifiek artikel. Bij aanmaak van dit menu item type moet een artikel bestaan waaraan gekoppeld kan worden. Artikel kan later gewijzigd worden.
  • Weergave artikel toevoegen - Biedt mogelijkheid tot maken nieuw artikel cq wijzigen artikel in front-end layout
 • Categorie. Hier ligt een link naar de categorie. Je maakt dus één link naar een pagina die een samenvatting is van een categorie (=een aantal artikelen)
  • Weergave categorieblog - Blog Layout: Genereert pagina waarop artikelen in krantenkoppen layout worden vertoond. Alle artikelen worden er weergegeven, inclusief de inhoud van het artikel. Stel dat je een langer artikel hebt, dan kun je bij de opmaak van het artikel een "Lees Meer…" link maken. In dit geval gaat het om artikelen binnen dezelfde categorie.Ze verschijnen; over de volle breedte van de pagina en/of in kolommen. Zijn er nog meer artikelen dan worden die als lijst vertoond. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor vervolglijsten. Bevat derhalve meerdere artikelen die er bij aanmaak van het menu-item nog niet hoeven te zijn. Weergave:
   • één of meer artikelen over de volle breedte van het scherm (volledig of met "Lees meer")
   • een aantal artikelen in twee kolommen
   • onderaan worden een aantal links opgegeven naar de overige artikelen, zonder de inhoud op te geven van het artikel (alleen links)
   • Aantal pagina's waarover alle artikelen zijn verdeeld. Je kunt van de ene naar de andere pagina surfen.
  • Weergave categorielijst - List Layout: Genereert pagina waarop artikelen in lijst – layout verschijnen; in dit geval artikelen van dezelfde categorie. De bezoeker moet nu op een Artikel klikken om de inhoud op volledig scherm te zien. Bevat eveneens meerdere artikelen die er bij aanmaak van het menu-item nog niet hoeven te zijn.
 • Voorpagina
  • Weergave voorpagina in blogopmaak. Artikelen met het kenmerk "voorpagina", opgemaakt in blog - layout
 • Sectie. Als categorie, maar dan voor een hele sectie. Bij deze layout worden de categorieën helemaal niet weergegeven…maar direct de inhoud van ALLE artikelen uit ALLE categorieën.
  • Weergave sectieblog. Conform categorieblog, maar dan voor hele sectie.
  • Weergave sectie. Conform categorielijst, maar dan voor hele sectie. (nb. Zou eigenlijk "Weergave Sectielijst" moeten heten.)

 

Lijst gearchiveerde artikelen

Terug naar de top

Als u deze optie selecteerd zal er een lijst gearchiveerde artikelen getoond worden. In deze lijst kan gezocht worden op datum. Gearchiveerde artikelen zijn gedepubliceerd, maar zijn nog wel opgeslagen op de website. Artikelen kunnen gearchiveerd worden in Artikelbeheer. Let op dat artikelen die gearchiveerd staan in de sectie 'Niet gecategoriseerd' niet getoond zullen worden in de lijst gearchiveerde artikelen op de frontend van de website.

Het menu kent vier blokken:

 • Menubalk, rechtsboven, met daar de knoppen "Opslaan", "Toepassen", "Annuleren" en "Help" (Niet zichtbaar in het voorbeeld)
 • Menu-item type. Hier staat aangegeven met welk menu-item type we hier werken. Ook is het mogelijk het menu-item te wijzigen.
 • Menu-item Gegevens: Hier staan Titel, Alias, Link, Weergeven in, Hoofdniveau, Gepubliceerd, Volgorde, Toegangsniveau, en, Bij klikken openen in.
 • Parameters-blok, met: Parameters (basis), Parameters (component) en Parameters (systeem).

Voor verdere uitleg: Zie "Weergave artikel". Voor "Lijst gearchiveerde artikelen" is wel van groot belang: Parameters (Basis). U kunt hier de volgorde van de lijst gearchiveerde artikelen bepalen, zoals u in het schermafdruk hieronder kunt zien. De standaard volgorde is het meest recente artikel eerst.

Weergave artikel

Terug naar de top

Als u deze optie selecteerd wordt er één specifiek artikel getoond.

Het menu kent eveneens vier blokken:

 • Menubalk, rechtsboven, met daar de knoppen "Opslaan", "Toepassen", "Annuleren" en "Help"
  • "Opslaan" - De inhoud wordt opgeslagen en de pagina wordt verlaten.
  • "Toepassen" - De inhoud wordt opgeslagen. De pagina blijft zichtbaar en er kan verder gewerkt worden aan deze pagina.
  • "Annuleren" - De pagina wordt verlaten zonder dat de inhoud wordt opgeslagen.
  • "Help" - De helpfunctie van deze pagina.
 • Menu-item type. Hier staat aangegeven met welk menu-item type we hier werken. Op dit moment is dat "Weergave artikel". Ook is het mogelijk het menu-item te wijzigen.
 • Menu-item Gegevens:
  • Titel - Hier breng je de titel in van je link. Met deze naam komt de link op je website te staan.
  • Alias - Hier kun je een bijkomende naam ingeven. Deze info komt onderaan in de browser te voorschijn als de bezoeker met muis beweegt over de link. Zou dit menu als alias "artikeltje" hebben gekregen, dan zie je in de ondersteregel, als je de muis over de menuknop beweegt, "..../index.ohp/artikeltje" staan.
  • Link -Dit is de door Joomla aangemaakte URL voor deze link
  • Weergeven in - Hier geef je het menu aan waarin de link moet worden opgenomen. (In ons voorbeeld Hoofdmenu)
  • Hoofdniveau - Hier kun je mogelijk submenu’s gaan maken. Voorbeeld: In bovenstaand voorbeeld klikken we bij "Hoofdniveau" op "Top". Dit betekent dat we de link "Artikeltje" als menuknop direct in het hoofdmenu onderbrengen. Zouden we op "Hoofdmenu" klikken, dan zou het ondergebracht worden in de link "Hoofdmenu".
  • Gepubliceerd - Wordt de knop gepubliceerd. Als deze knop subknoppen onder zich heeft en de knop wordt niet gepubliceerd, dan worden de subknoppen ook niet gepubliceerd.
  • Volgorde - Volgorde waarin de knoppen getoond worden. De volgorde kan veranderd worden als het menu-item is opgeslagen. Dit gebeurt in het menu-item scherm van het desbetreffende menu.
  • Toegangsniveau - Dit is één van de belangrijkste invoervelden. Dit geeft aan voor wie de sectie zichtbaar is:
   • Publiek: Iedereen kan de sectie zien
   • Geregistreerd: Alleen geregistreerde leden kunnen de sectie zien (ledenpagina's)
   • Speciaal: Alleen zichtbaar voor diegenen die minimaal schrijfrechten hebben (auteurs).
  • Bij klikken openen in... - Mogelijkheden zijn:
   • Huidig venster met menubalk (standaard) - Bij deze keuze zal bij het aanklikken van de Link, de nieuwe pagina zich openen in hetzelfde venster
   • Nieuw venster met menubalk - Bij deze keuze zal bij het aanklikken van de Link, de nieuwe pagina zich openen in een nieuw venster
   • Nieuw venster zonder menubalk
 • Parameters-blok, met:
  • Parameters (basis)
  • Parameters (component)
  • Parameters (systeem).

Parameters (basis)

Bij "Parameters (Basis)" wordt één vraag gesteld: Welk artikel moet er gekoppeld worden aan deze pagina. Dit veld is verplicht. Het is niet mogelijk de pagina op te slaan zonder dit veld in te vullen.

Selecteren gebeurt door op "Selecteer" te klikken. Er verschijnt dan een popup-box waarin alle artikelen getoond worden. Met behulp van de bovenste balk zijn de artikelen te filteren. Klikken op een artikel selecteert meteen dit artikel. Uiteraard is het mogelijk de keuze te wijzigen. Bij aanmaak van de site zou bijvoorbeeld, voorlopig, een artikel met de naam "In Opbouw" kunnen worden gekozen. Bij invulling van de site zou deze alhier vervangen kunnen worden door het definitieve artikel.

Parameters (component)

Elementen van "Parameters (component)" liggen standaard vast in "Artikelbeheer / Voorkeuren". Deze kunnen echter per menu-item gewijzigd worden. Standaard staan ze ingesteld op "Gebruik algemeen". De hier aan te passen elementen zijn:

 • Toon ongeautoriseerde links - (Nee/Ja). Toon wel of niet links naar artikelen waartoe een gebruiker geen toegang heeft. Als de waarde 'nee' is dan zien gebruikers alleen links naar artikelen waartoe ze ook toegang hebben. Als de waarde 'Ja' is dan zien gebruikers alle artikellinks of ze de artikelen nu wel of niet mogen inzien. In dat geval zal er onder de titel een link naar de loginpagina worden getoond
 • Toon artikeltitel - (Nee/Ja) Toon wel of niet de artikeltitel.
 • Gelinkte titel - (Nee/Ja) Is de artikeltitel wel of niet een link naar het artikel. Bij 'Ja' zal er een link worden gekoppeld aan de titel van het artikel. Als de bezoeker er op klikt dan verschijnt het volledige artikel in een nieuw venster.
 • Toon introtekst - (Verberg/Toon) Verberg of toon de introtekst van een artikel als de 'Lees meer...' knop is gebruikt. Introtekst is het deel van het artikel totaan de 'Lees meer...' onderbreking. Als deze parameter de waarde 'Toon' heeft, dan zal na selectie van de "Lees meer..." knop het gehele artikel inclusief introtekst worden getoond. Als deze parameter de waarde 'Verberg' heeft, dan wordt na selectie van de "Lees meer..." knop het gedeelte van het artikel getoond dat na de "Lees meer..." onderbreking komt.
 • Sectienaam - (Verberg/Toon) Verberg of toon de sectienaam.
 • Gelinkte Sectienaam - (Nee/Ja) Is de sectienaam wel of niet een link naar de sectiepagina
 • Categorienaam - (Verberg/Toon) Verberg of toon de categorienaam.
 • Gelinkte Categorienaam - (Nee/Ja) Is de categorienaam wel of niet een link naar de categoriepagina.
 • Naam Auteur - (Verberg/Toon) Verberg of toon de naam van de auteur.
 • Aanmaakdatum en tijd - (Verberg/Toon/Gebruik algemeen) Verberg of toon de datum en tijd waarop het artikel is gemaakt.
 • Aanpassingsdatum en tijd - (Verberg/Toon) Verberg of toon de datum en tijd waarop het artikel het laatst is gewijzigd
 • Toon Navigatie - (Verberg/Toon) Verberg of toon de navigatie (Volgende, Vorige etc.) tussen artikelen.
 • Lees meer...Link - (Verberg/Toon) Verberg of toon de "Lees Meer.." link bij de introtekst.
 • Artikelwaardering/stemmen - (Verberg/Toon) Verberg of toon de waarderingsmodule bij artikelen. Als die op 'toon' wordt geplaatst…dan kan de bezoeker een score geven aan het artikel op de pagina die gekoppeld is aan deze link.
 • Iconen - (Verberg/Toon) Toon PDF, Print en E-mail als knoppen of als tekst. Selecteer de waarde 'Verberg' om de buttons te tonen als tekst ("PDF", "Print", en "E-mail"). Selecteer de waarde 'Toon' om een PDF, Print en E-mail knop te tonen. De buttons (of teksten) worden alleen getoond als de individuele waarden op 'Toon' zijn gezet.
 • PDF Icoon - (Verberg/Toon) Verberg of toon een knop bij een artikel die het mogelijk maakt om het artikel (dus niet de hele pagina) in PDF formaat in een nieuw scherm te openen. De gebruiker kan het artikel dan bekijken, opslaan of afdrukken.
 • Print Icoon - (Verberg/Toon) Verberg of toon een knop bij een artikel die het mogelijk maakt om het artikel af te drukken in een printvriendelijk formaat.
 • E-mail Icoon - (Verberg/Toon)Verberg of toon een knop bij een artikel die het mogelijk maakt om een link naar het artikel te e-mailen via een formulier
 • Hits - (Verberg/Toon) Verberg of toon het aantal keren dat een artikel is bekeken. Het aantal hits kan op 0 worden gezet via Artikelbeheer - Nieuw/Bewerken
 • Toon van elk feeditem - (Verberg/Toon) Als de waarde op 'Verberg' staat zal alleen de introtekst van een feed item worden getoond. Als de waarde op 'Toon' staat wordt de hele tekst van het feeditem getoond.

Voorbeeld van: Naam Auteur, Aanmaakdatum en tijd, Aanpassingsdatum en tijd en Lees meer...Link:

Parameters (systeem)

 • Paginatitel - Breng titel in
 • Toon Paginatitel - Zorgt ervoor dat de titel al dan niet getoond wordt
 • Pagina class achtervoegsel - Als je de pagina gekoppeld aan deze link een aparte CSS stijl wil meegeven, kun je hier een CSS class identificatie geven.
 • Menu afbeelding - Hier kun je kiezen voor een afbeelding die vóór de naam van de link in het menu komt te staan. De afbeeldingen moeten op de webserver staan in de map /images/stories
 • SSL ingeschakeld -

Weergave artikel toevoegen

Terug naar de top

"Weergave artikel toevoegen" genereert een knop waarmee mensen, die ingelogd zijn en minimaal het niveau "auteur" hebben, in staat worden gesteld via frontend artikelen te schrijven. Ook hier kent het menu vier blokken:

 • Menubalk, rechtsboven, met daar de knoppen "Opslaan", "Toepassen", "Annuleren" en "Help"
 • Menu-item type. Hier staat aangegeven met welk menu-item type we hier werken. Ook is het mogelijk het menu-item te wijzigen.
 • Menu-item Gegevens: Hier staan Titel, Alias, Link, Weergeven in, Hoofdniveau, Gepubliceerd, Volgorde, Toegangsniveau, en, Bij klikken openen in.
 • Parameters-blok, met: Parameters (basis), Parameters (component) en Parameters (systeem).

"Parameters (basis)" is leeg. Invulling "Weergave artikel toevoegen" is verder gelijk als bij "Weergave artikel".

In onderstaand voorbeeld is door middel van "Weergave artikel toevoegen" en "Modulebeheer" een knop aangemaakt in het "Submenu Auteur" met de naam "Schrijver". Als op schrijver geklikt wordt, wordt het volgende beeld zichtbaar:

Voor verdere werkwijze met dit scherm zie het hoofdstuk over artikelen,

Weergave categorieblog

Terug naar de top

"Weergave categorieblog" genereert een pagina waar artikelen in krantenopmaak te zien zijn. Dit houdt in: Artikelen over de volle breedte van de pagina, artikelen in kolommen en artikelen in een lijst met een koppeling naar het daadwerkelijke artikel. In deze pagina zijn alle artikelen opgenomen uit één specifiek benoemde categorie.
Ook hier kent het menu vier blokken. De verschillen met de vorige menu-items zitten in een ander "Parameters (basis)" en een nieuw "Parameters (geavanceerd)".

 • Menubalk, rechtsboven, met daar de knoppen "Opslaan", "Toepassen", "Annuleren" en "Help"
 • Menu-item type. Hier staat aangegeven met welk menu-item type we hier werken. Ook is het mogelijk het menu-item te wijzigen.
 • Menu-item Gegevens: Hier staan Titel, Alias, Link, Weergeven in, Hoofdniveau, Gepubliceerd, Volgorde, Toegangsniveau, en, Bij klikken openen in.
 • Parameters-blok, met: Parameters (basis), Parameters (geavanceerd), Parameters (component) en Parameters (systeem).

Betekenis van de vakken:

 • Categorie - Hier moet je de Categorie kiezen naar waar gelinkt moet worden. Verplicht veld.
 • Beschrijving (Verberg - Toon) - Verbergt of toont de beschrijving van categorie en sectie (als die bestaan) op de pagina. Als "Toon" is geselecteerd, wordt de beschrijving getoond boven het eerste artikel net onder de paginatitel. De beschrijving is aangemaakt in de categoriemanager.
 • Beschrijvingsafbeelding (Verberg - Toon) - Bij het maken van een Categorie hebben we aangegeven dat je ook een afbeelding kunt opladen voor één "Categorie". Hier kun je aangeven of je die wil laten zien. De afbeelding wordt dan links of rechts van de beschrijving getooond, afhankelijk van de positie die is vastgelegd in het categorie bewerkingsscherm.
 • # Hoofdartikel - Het hoofdartikel staat over de volledige breedte van het scherm. Alle andere artikelen staan in kolommen of lijsten. Hier staat "1" ingevuld. Met andere woorden het eerste artikel staat over de volledige breedte. Als je "2" zou invullen betekent dit dat de 2 eerste artikelen over de volledige breedte zouden staan en bij "0" geen. Artikelen kunnen voorzien zijn van een "Lees meer..." kenmerk.
 • # Intro - Bepaalt het aantal artikelen dat na het/de hoofdartikel(en) getoond worden. Deze worden getoond in het aantal kolommen dat hieronder bepaald wordt. Ook hier kan een artikel een "Lees meer..." kenmerk hebben. De volgorde waarin artikelen vertoond worden is vastgelegd in de volgorde patrameter welke hieronder in de "Parameters (geavanceerd)" staat vermeld. In dit voorbeeld zijn er 4 intro-artikelen.
 • Kolommen - Het aantal kolommen dat in het intro tekst gebied gebruikt wordt. Gewoonlijk ligt het getal tussen 1 en 3. Als 1 gebruikt wordt wordt het artikel, net als het hoofdartikel, over de volle breedte van de pagina getoond.
 • # Links - Het aantal links dat weergegeven wordt in het "Links" gebied van de pagina. Deze links vormen koppelingen naar extra artikelen als er meer artikelen zijn dan passen op de blog-pagina. De links bevatten geen tekst. Met "#Links" geef je het maximum aan links die hier bij "Lees meer..." mogen komen te staan. Als er (nog) meer artikelen zouden bestaan dan zal Joomla een extra pagina aanmaken.

"Parameters (geavanceerd)" kent de volgende invulmogelijkheden:

 • Volgorde categorie - invulmogelijkheden zijn:
  • Geen, sorteer alleen volgens primaire volgorde - hier wordt niet gelet op categorie
  • Titel (alfabetisch) - Categorieën worden getoond in alfabetische volgorde (A-Z)
  • Titel (omgekeerd alfabetisch) - Categorieën worden getoond in omgekeerde alfabetische volgorde (Z-A)
  • Volgorde - Categorieën worden getoond conform de volgorde vastgelegd in Categoriebeheer
 • Primaire sortering - Volgorde van artikelen binnen een categorie. Mogelijkheden zijn:
  • Standaard - zelfde als "Meest recente eerst"
  • Oudste eerst - artikelen worden getoond beginnend met de oudste en eindigend met de meest recente
  • Meest recente eerst - artikelen worden getoond beginnend met de meest recente en eindigend met de oudste
  • Titel (alfabetisch) - artikelen worden getoond op titel in alfabetische volgorde (A to Z)
  • Titel (omgekeerd alfabetisch) - artikelen worden getoond op titel in omgekeerde alfabetische volgorde (Z to A)
  • Auteur (alfabetisch) - artikelen worden getoond op auteur in alfabetische volgorde (A to Z)
  • Auteur (omgekeerd alfabetisch) - artikelen worden getoond op auteur in omgekeerde alfabetische volgorde (Z to A)
  • Meeste Hits - artikelen worden getoond afhankelijk van het aantal hiets, beginnend met het artikel met de meeste hits en eindigend met het artikel met de minste hits
  • Minste Hits - artikelen worden getoond afhankelijk van het aantal hiets, beginnend met het artikel met de minste hits en eindigend met het artikel met de meeste hits
  • Volgorde - artikelen worden getoond conform de volgorde vastgelegd in artikelbeheer
 • Paginatie - Verberg of toon paginatie-ondersteuning. Paginatie verzorgt het aanbrengen van links onder aan de pagina naar andere pagina's (als niet alles op één pagina past, waar aangegeven staat hoeveel extra pagina's er zijn en waar men kan springen naar een andere pagina. De volgende opties zijn mogelijk:
  • Verberg - Toont geen koppelingen naar vervolgpagina's. Deze zijn dan ook niet zichtbaar voor de bezoeker.
  • Toon - Toont vervolgpagina's als die er zijn
  • Automatisch - Bepaalt of vervolgpagina's getoond moeten worden
 • Paginagegevens (Verberg - Toon) - verbergt of toont (op de bodem van de pagina) welke pagina van hoeveel pagina's men ziet.
 • Toon een feedlink (Verberg - Toon) - verbergt of toont een RSS feedlink

Weergave categorielijst

Terug naar de top

Deze toont artikelen van één categorie in de vorm van een lijst. In de lijst staan alleen de titels van de artikelen met eventueel de schrijver, etc. Door op de link te klikken wordt desbetreffende artikel getoond.
Het menu-item scherm lijkt op dat van de blog. Hier wordt echter niet gewerkt met hoofdartikelen en kolommen en dat houdt in dat "Parameters (Basis)" en "Parameters (geavanceerd)" een andere invulling hebben.

"Parameters (Basis)"

 • Categorie - Categorie die gekozen is voor deze layout
 • # Links - Aantal items dat als link wordt weergegeven
 • Tabelhoofdingen (Verberg - Toon) - Verbergt of toont de koppen van de kolommen boven de velden van het artikel
 • Datum kolom. (Verberg - Toon) - Verbergt of toont de datum waarop het artikel is aangemaakt tussen de kolom met de titel en de kolom met de auteur
 • Datumformaat - De wijze waarop de datum weergegeven wordt. Dit kan leeggelaten worden. Dan wordt het format gebruikt uit de taalmodule. Deze waarde gebruikt het PHP strftime Command Format (us2.php.net/strftime).
 • Filter (Verberg - Toon) - Verbergt of toont een filter-element. Een filter maakt het mogelijk door invulling van (een deel van) een titel een keuze te maken uit het aantal artikelen. Ook kan het aantal artikelen dat per pagina getoond moet worden hier ingesteld worden
 • Filterveld - Keuzemenu voor filteren van artikelen. Gekozen kan worden uit Titel, Auteur en Hits

"Parameters (geavanceerd)"

Gelijk aan "Parameters (geavanceerd)" bij "Categorieblog" met dien verstande dat "Volgorde categorie" en "Pagina gegevens" niet voorkomen. Nieuw is hier:

 • Toon selectie - Toon of verberg het uitklapmenu voor weergaveselectie. Hier kan men aangeven hoeveel artikelen op één pagina getoond moeten worden.

Het geheel levert het volgende voorbeeld op:

Weergave voorpagina in blogopmaak

Terug naar de top

Toont artikelen op de voorpagina in blog-formaat. Bij een nieuwe installatie is de Homepage als voorpagina ingesteld. Het opmaakscherm lijkt op dat van de Categorieblog met dient verstande dat

 • "Parameters (Basis)" - toont alleen de onderdelen "Hoofdartikel", "Kolommen", "# Items" en "Links"
 • "Parameters (geavanceerd)" - heeft een extra invulmogelijkheid:
  • Volgorde meerdere kolommen - Sorteer artikelen per kolom naar beneden of horizontaal over meerdere kolommen. Invulmogelijkheden: "Naar beneden" en "Links naar rechts"

Artikelen toevoegen aan de frontpage kan op twee plaatsen:
1. Via artikelbeheer: Klik daar op de Voorpagina-icoon;
2. In de opmaak van het artikel zelf door aanvinken van de Voorpagina-parameter.
Content toevoegen via Voorpaginabeheer kan NIET. Voorpaginabeheer kan ze alleen arrangeren.
Zie verder hoofdstuk over Artikelen.

Weergave sectieblog

Terug naar de top

Weergave is conform categorieblog, maar dan voor hele sectie. Het invulscherm kent wat kleine verschillen met die van de categorieblog:

 • "Parameters (Basis)" - in plaats van het onderdeel "Categorie" staat hier "Sectie"vermeld. Hier dient de betreffende sectie gekozen te worden
 • "Parameters (geavanceerd)" - heeft een extra invulmogelijkheid (net als bij "Weergave voorpagina in blogopmaak:"
  • Volgorde meerdere kolommen - Sorteer artikelen per kolom naar beneden of horizontaal over meerdere kolommen. Invulmogelijkheden: "Naar beneden" en "Links naar rechts"

Het resultaat ziet er als volgt uit:

Weergave sectie (lijst)

Terug naar de top

Weergave is conform categorielijst, maar dan voor hele sectie. Hier wordt een lijst van categorieën weergegeven. Klikken op één van de categorieën levert een lijst op van artikelen binnen die categorie. De naam van dit item is "Weergave sectie". Logischer zou zijn geweest hier de naam "Weergave sectielijst" te hanteren. Om onduidelijke reden is daar niet voor gekozen.

De invulschermen lijken sterk op elkaar met uitzondering van "Parameters (Basis)" en "Parameters (geavanceerd)". Deze zijn sterk afwijkend.

"Parameters (Basis)"

 • Sectie - De Sectie die geselecteerd is voor deze Layout.
 • Beschrijving (Verberg - Toon) - Verbergt of toont de beschrijving van de sectie (aangemaakt in de sectiemanager). De beschrijving wordt getoond bovenaan de pagina net onder de titel
 • Beschrijvingsafbeelding (Verberg - Toon) - Verbergt of toont de beschrijvingsafbeelding. Deze wordt getoond links of rechts van de beschrijving afhankelijk van de positie die is vastgelegd in het sectie bewerkingsscherm
 • Categorielijst - Sectie (Verberg - Toon) - Verbergt of toont de lijst van categorieën in deze sectie. Als "Verberg" is ingeschakeld zijn er geen categorieën zichtbaar en derhalve ook geen artikelen.
 • Lege Categorieën in Sectie (Verberg - Toon) - Verbergt of toont Categorieën die geen artikelen bevatten
 • # Categorie-items (Verberg - Toon) - Verbergt of toont het aantal artikelen in een categorie
 • Categorie beschrijving (Verberg - Toon) - Verbergt of toont de beschrijving van de categorie. Deze staat dan onder de categorienaam.

"Parameters (geavanceerd)"

 

 • Volgorde - Bepaalt de volgorde waarin de items worden weergegeven. Mogelijkheden zijn:
  • Standaard
  • Titel alfabetisch - - Categorienamen worden getoond in alfabetische volgorde (A-Z)
  • Titel omgekeerd alfabetisch - - Categorieenamen worden getoond in omgekeerde alfabetische volgorde (Z-A)
  • volgorde - Categorie&eml;n worden getoond conform de volgorde vastgelegd in Categoriebeheer
 • Volgorde artikelen - Volgorde waarin artikelen worden weergegeven. Mogelijkheden zijn:
  • ?Standaard - zelfde als "Meest recente eerst"
  • Oudste eerst - artikelen worden getoond beginnend met de oudste en eindigend met de meest recente
  • Meest recente eerst - artikelen worden getoond beginnend met de meest recente en eindigend met de oudste
  • Titel (alfabetisch) - artikelen worden getoond op titel in alfabetische volgorde (A to Z)
  • Titel (omgekeerd alfabetisch) - artikelen worden getoond op titel in omgekeerde alfabetische volgorde (Z to A)
  • Auteur (alfabetisch) - artikelen worden getoond op auteur in alfabetische volgorde (A to Z)
  • Auteur (omgekeerd alfabetisch) - artikelen worden getoond op auteur in omgekeerde alfabetische volgorde (Z to A)
  • Meeste Hits - artikelen worden getoond afhankelijk van het aantal hiets, beginnend met het artikel met de meeste hits en eindigend met het artikel met de minste hits
  • Minste Hits - artikelen worden getoond afhankelijk van het aantal hiets, beginnend met het artikel met de minste hits en eindigend met het artikel met de meeste hits
  • Volgorde - artikelen worden getoond conform de volgorde vastgelegd in artikelbeheer
 • Toon een feedlink - Selecteer of de feedlinks wel of niet worden weergegeven

Resultaat:

Terug naar de top