Interne Link - Gebruiker

Terug naar de top

In Joomla! kunnen links aangemaakt worden die faciliteiten bieden voor gebruikers. Daarbij wordt mede gebruik gemaakt van de Module --> Inloggen.
Als op de Gebruiker link wordt geklikt, toont deze het Gebruiker weergave scherm als hieronder weergegeven:

Elke van de opties wordt hieronder beschreven.

1 - Standaard log-in pagina

Maakt het een gebruiker mogelijk in te loggen op de site:

Parameters - Basic
De Standaard log-in pagina heeft de volgende opties bij Parameters - Basis:

 • Toon de log-in paginatitel.Verberg of toon de titel van de log-in pagina.
 • Log-in Paginatitel.Tekst die getoond moet worden als paginatitel. Als het vak leeg is wordt de titel van het Menu-item gebruikt.
 • Log-in doorverwijzings-URL.De URL van de pagina waarnaar de gebruiker doorgeleid wordt na een succesvolle log-in. Indien leeg wordt de gebruiker doorgeleid naar de voorpagina.
 • Log-in JS bericht.Verberg of toon de JavaScript pop-up die een successvolle log-in meldt.
 • Log-in beschrijving.Verberg of toon de Log-in beschrijvingstekst als ingevuld in het vak hieronder.
 • Log-in beschrijvingstekst.Tekst die getoond wordt bij een successvolle log-in. Indien leeg wordt de variabele "_LOGIN_DESCRIPTION" gebruikt.
 • Log-in afbeelding.Afbeelding voor de log-in pagina. Deze moet staan in de "images/stories" map.
 • Uitlijning log-in afbeelding.Links c.q. rechts uitlijnen van de afbeelding op de log-in pagina.
 • Toon de log-uit paginatitel.Verberg of toon de titel van de log-uit pagina.
 • Log-uit paginatitel.Tekst die getoond moet worden boven aan de pagina. Als het vak leeg is wordt de titel van het Menu-item gebruikt.
 • Log-uit doorverwijzings-URL.De URL van de pagina waarnaar de gebruiker doorgeleid wordt na een succesvolle log-uit. Indien leeg wordt de gebruiker doorgeleid naar de voorpagina.
 • Log-uit JS bericht.Verberg of toon de JavaScript pop-up die een successvolle log-uit meldt.
 • Log-uit beschrijving.Verberg of toon de Log-uit beschrijvingstekst als ingevuld in het vak hieronder.
 • Log-uit beschrijvingstekst.Tekst die getoond wordt bij een successvolle log-uit. Indien leeg wordt de variabele "_LOGOUT_DESCRIPTION" gebruikt.
 • Log-uit afbeelding.Afbeelding voor de log-uit pagina. Deze moet staan in de "images/stories" map.
 • Uitlijning log-uit afbeelding. Links c.q. rechts uitlijnen van de afbeelding op de log-uit pagina.

2 - Standaard weergave registreren

Maakt het een bezoeker mogelijk zich te registeren als gebruiker.

Dit scherm heeft geen unieke parameters.

3 - Standaard herinneren pagina

Maakt het mogelijk voor de gebruiker om een e-mail te ontvangen met zijn gebruikersnaam als hij die vergeten is:

Dit scherm heeft geen unieke parameters.

4 - Standaard herinstellen pagina

Maakt het de gebruiker mogelijk het wachtwoord te wijzigen als hij die vergeten is. Hiermee moet hij een gebruikersnaam of e-mailadres invoeren. Indien deze bekend zijn in het systeem, krijgt hij op het bekende e-mailadres een verificatiecode (token) toegestuurd. Deze code dient ingevoerd te worden op de pagina Bevestig herinstellen pagina. Vervolgens kan het wachtwoord worden aangepast.

Dit scherm heeft geen unieke parameters.

5 - Standaard weergave gebruiker

Toont een welkomstbericht als de gebruiker in het geregistreerde deel terecht komt. Dit scherm heeft geen unieke parameters.

6 - Standaard gebruikers formulier

Maakt het mogelijk voor de gebruiker om zijn/haar gegevens aan te passen, een nieuw wachtwoord te kiezen, de taal te wijzigen voor front- en back-end en de tijdzone te veranderen. Gebruikers met hoofdredacteurrechten kunnen hun teksteditor kiezen, gebruikers met administratorrechten de help-site die ze in het back-end willen gebruiken. De weergave van het scherm voor gebruikers van de geregistreerden en auteurs-groep wordt hieronder getoond:

Dit scherm heeft geen unieke parameters.