Interne Link - Nieuwsfeeds

Terug naar de top

Nieuws dat door andere sites wordt aangeboden (bijvoorbeeld RSS feeds), kan worden opgenomen in de eigen site. Alhier staat aangegeven hoe men daarvoor een knop kan aanmaken.
Als op de Nieuwsfeeds link wordt geklikt, toont deze de volgende opties:

De aangegeven mogelijkheden worden hieronder allen beschreven. NB. Nieuwsfeedcategorieën zijn gescheiden van Artikelcategorieën. Nieuwsfeeds en Nieuwsfeedcategorieën worden benaderd door Componenten / Nieuwsfeeds te selecteren. Zie Nieuwsfeedbeheer en Categoriebeheer voor meer informatie.

1 - Weergave categorielijst

Wordt gebruikt om een lijst te tonen van alle Nieuwsfeedategorieën.

Parameters - Basis
De Categorielijst weergave heeft de volgende Basis Parameters:

 • Toon limietvak. Verbergen of tonen van het Limietvak. Zie hieronder.
 • Deze instelling maakt het mogelijk het aantal items dat op een pagina getoond wordt, te beperken.
 • Beschrijving.Al dan niet tonen van een beschrijving van de nieuwsfeed. Als 'Toon' is geselecteerd, wordt de beschrijvingstekst weergegeven direct onder de paginatitel.
 • Beschrijvingstekst.De tekst die wordt weergegeven bij het beschrijven van de Nieuwsfeed.
 • Afbeelding.De afbeelding voor deze pagina. De afbeelding moet opgeslagen zijn in de map "images/stories".
 • Uitlijning afbeelding. Aan de linker- of rechterzijde van de pagina uitlijnen van de afbeelding.

2 - Categorie weergave

Wordt gebruikt om een lijst van nieuwsfeeds van een gegeven categorie weer te geven.

Parameters - Basis
De Categorie weergave heeft de volgende Basis Parameters:

 • Categorie.De categorie geselecteerd voor deze weergave.
 • Toon limietvak. Verbergen of tonen van het Limietvak. Zie hieronder.
 • Deze instelling maakt het mogelijk het aantal items dat op een pagina getoond wordt, te beperken.

3 - Weergave enkele feed

Wordt gebruikt om een enkele nieuwsfeed weer te geven.

Parameters - Basis
De Weergave enkele feed heeft de volgende Basis Parameter:

 • Feed. De Nieuwsfeed voor deze pagina. Selecteer één van de beschikbare Nieuwsfeeds uit het drop-down menu. Nieuwsfeeds worden toegevoegd met gebruik making van De Nieuwsfeedbeheer.

Parameters (Component) voor Nieuwsfeeds

Alle Nieuwsfeed weergaves hebben dezelfde opties onder Parameters (Component). Een voorbeeld van dit deel staat hieronder.

Deze instellingen werken samen met de instellingen in "Nieuwsfeeds - Voorkeuren". Als alhier een parameter op "Verberg" of "Toon" wordt gezet, wordt dat uitgevoerd. Als die op "Gebruik algemeen" wordt gezet, wordt de instelling van "Nieuwsfeeds - Voorkeuren" gebruikt.

 • Tabelhoofdingen.Verberg of toon de opschriften boven de velden van de items.
 • Naam kolom.Verberg of toon de Feednaam kolom.
 • # Artikelen kolom.Verberg of toon het aantal artikelen in de nieuwsfeed.
 • Link kolom.Verberg of toon de nieuwsfeed link.
 • Categorie beschrijvingVerberg of toon de beschrijving van elke categorie.
 • # Categorie items.Verberg of toon het aantal artikelen in elke categorie.
 • Feed afbeelding.Verberg of toon de afbeelding van de nieuwsfeed.
 • Feed beschrijving.Verberg of toon de beschrijving van de nieuwsfeed.
 • Item beschrijving.Verberg of toon de beschrijving/intro tekst van item.
 • Aantal woorden. Het maximum aantal woorden dat getoond wordt in de item beschrijving. De waarde 0 zorgt ervoor dat de gehele tekst getoond wordt.