Interne Link - Wrapper

Terug naar de top

Met de optie Wrapper kan een link/knop worden gemaakt waarmee een HTML-pagina kan worden ingeladen in de site. Dit kan een zelfgemaakte HTML-pagina zijn, maar ook een externe site. Deze wordt getoond in een kader waarvan je zelf de grootte bepaald. Zie ook: Module --> Wrapper.

Als er op de wrapper link wordt geklikt, wordt het wrapper weergavescherm getoond. Deze wordt gebruikt om een externe website binnen een pagina van de eigen website te tonen, met behulp van een HTML Iframe. De externe site is ingesloten in de eigen pagina maar reageert volledig als een normale site. Je kunt bijvoorbeeld navigeren in deze externe site. Het voorbeeld hieronder toont de Joomla! site in een wrapper:

Parameters (Basis)
Het Wrapper weergavescherm heeft de volgende Basis Parameters:

  • Wrapper URL.De URL van de web site die binnen het Wrapper IFrame geopend moet worden.
  • Scrollbalken.Al dan niet invoegen van horizontale en verticale scrollbalken. Auto voegt de scrollbalken automatisch toe indien nodig.
  • Breedte.Breedte van het IFrame venster. Je kunt een aantal in pixels invoeren of een percentage door toevoeging van "%&quoy; achter het getal. Bijvoorbeeld: "550" betekent 550 pixels. "75%" betekent 75% van de paginabreedte.
  • Hoogte. Hoogte van het IFrame venster weergegeven in pixels of een percentage.