Interne Link - Zoeken

Terug naar de top


Joomla! beschikt over een standaard zoekfunctie. Deze functie kan in een module worden opgenomen maar ook in het hoofddeel van de pagina. Daarvoor kan het volgende menu-item worden gebruikt.
Als op de Zoeken link wordt geklikt, toont deze het Zoeken weergave scherm. Deze wordt gebruikt voor het weergeven van het zoeken formulier en de zoekresultaten als hieronder weergegeven. Zie voor meer informatie: Componenten --> Zoeken, en Modules --> Zoeken.

Parameters - Basis
De Weergave zoeken heeft de volgende Basis Parameters:

  • Gebruik zoek gebieden.Al dan niet gebruiken van de zoekgebieden contrôlevakken. Deze contrôlevakken maken het de gebruiker mogelijk het zoeken te beperken tot elke combinatie van artikelen, weblinks, contacten, categorieën, secties en nieuwsfeeds.
  • Toon aanmaakdatum. Verberg of toon de aanmaakdatum en -tijd van het artikel bij het weergeven van de resultaten.

Parameters (Component)
Zoek weergave heeft de volgende opties bij Parameters (Component):

Deze instellingen werken samen met de instellingen in Zoeken - Statistieken. Als een parameter alhier is ingesteld op: "Ja", "Nee", "Toon" of "Verberg" dan worden de deze instellingen geëffectueerd. Als een parameter op "Gebruik algemeen" staat, dan wordt de instelling in Zoeken - Statistieken geëffectueerd.

  • Verzamel zoekstatistieken.al dan niet het effectueren van het verzamelen van zoekstatistieken. Mogelijke instellingen: Ja/Nee/Gebruik algemeen.
  • Toon aanmaakdatum. Verberg of toon de aanmaakdatum van een artikel. Deze parameter kan overruled worden op Menu-item en Artikel niveau.