Interne Link - Weblinks

Terug naar de top

Tabellen met Web Links kunnen ontsloten worden met dit menu-item. Web Links zijn overzichten van links naar andere websites. Zie ook: Componenten --> Weblinks.
Als op de Weblinks link wordt geklikt, toont deze de Weblinks opties als hieronder weergegeven:

Elke van de opties wordt hieronder beschreven.

1 - Weblink categorie lijst weergave

Toont een lijst met alle Weblink categorieën. De gebruiker kan op een categorie klikken om alle links van die categorie te zien.

Parameters - Basis
De Standaard log-in pagina heeft de volgende Basis Parameters:

 • Afbeelding.De afbeelding voor deze pagina. De afbeelding moet opgeslagen zijn in de map "images/stories".
 • Uitlijning afbeelding.Aan de linker- of rechterzijde van de pagina uitlijnen van de afbeelding.
 • Toon een feedlink. Verberg of toon eenn RSS feedlink.

2 - Categorie lijstweergave

Toont een lijst van alle Weblinks in een Categorie.

Parameters (Basis)
De Categorie lijstweergave heeft de volgende Basis Parameters:

 • Categorie.De Weblink categorie voor deze pagina. Selecteer een Weblink categorie uit de drop-down lijst box. NB. Deze categorieën verschillen van de artikel categorieën en worden ingevoerd via Componenten/Weblinks/Categorieën.
 • Toon een feedlink. Verberg of toon een RSS feedlink.

3 - Weergave weblink toevoegen

Toont een formulier waarmee een geregistreerde gebruiker een weblink kan toevoegen. Dit werkt alleen voor gebruikers van minimaal de Auteur-groep. Leden van de publieke of geregistreerde groep kunnen geen artikelen toevoegen zelfs al zouden ze deze pagina kunnen zien. Als zij de pagina proberen op te roepen, krijgen ze een foutmelding.

Parameters (Component)

Alle Weblinks weergaven hebben dezelfde opties bij Parameters (Component). Een voorbeeld van dit deel staat hieronder.

Deze instellingen werken samen met de instellingen in Weblinks: Voorkeuren. Als alhier een parameter op 'Verberg' of 'Toon' wordt gezet, wordt die actie uitgevoerd. Als een parameter op 'Gebruik algemeen' wordt gezet, worden de instellingen gebruikt van Weblinks: Voorkeuren.

 • Beschrijving.Verberg of toon de Weblinks introductietekst als hieronder ingebracht. Als de waarde op 'Toon' staat en er is hieronder geen waarde ingebracht, dan wordt de tekst van de Weblinks: Voorkeuren parameter gebruikt.
 • Weblinks introductie.Optionele tekst die weergegeven wordt boven de eerste categorie van de Weblink Categorielijst weergave. /LI>
 • Hits.Verberg of toon het aantal hits voor each Web Link.
 • Link beschrijvingen.Verberg of toon de Link beschrijvingen voor elke Weblink.
 • Andere Categorieën.(Dit schijnt geen effect te hebben op welke weergave dan ook.)
 • Tabelhoofdingen.Verberg of toon de opschriften boven de velden van de items.
 • Doel.De wijze waarop de link wordt geopend. Opties zijn:
  • Huidig venster met menubalk.Opent de link in het huidige venster met de mogelijkheid om vooruit en terug te gaan.
  • Nieuw venster met menubalk.Opent de link in een nieuw venster met de mogelijkheid om vooruit en terug te gaan.
  • Nieuw venster zonder menubalk.Opent de link in een nieuw venster met de mogelijkheid om vooruit en terug te gaan.
  • Gebruik algemeen Maakt geen gebruik van bovenstaande, maar van de algemene instellingen.
 • Icoon. De Icoon die getoond wordt links van de Weblinks URL. Selecteer een afbeelding via de drop-down lijst box. De afbeelding moet opgenomen zijn in de 'images/M_images' map.

********************************

Weblinks

Terug naar de top

Omschrijving

De component Weblinks stelt je in staat koppelingen naar andere websites aan jouw website toe te voegen.

U kunt weblinks toevoegen aan de website tonen door een Weblinks menu item aan te maken (Menu-itembeheer - Nieuw/Bewerken - Interne Link - Weblink).

Kolomkoppen

 • # - Een indexeringsnummer.
 • Aanvinkvak.
 • Titel
 • Gepubliceerd.
 • Volgorde.
 • Categorie
 • Hits.Het aantal malen dat deze webpagina is bekeken.
 • ID.
 • Toon #.

Werkbalk

Conform Banners. Klikken op "Voorkeuren" geeft het volgende beeld:

Parameters

 • Opslaan /Annuleren. Opslaan van de ingevoerde gegevens c.q. annuleren van deze bewerking.
 • Beschrijving. Verbergt of topont de hieronder genoemde Weblinks introductie.
 • Weblinks introductie. Optionele tekst die getoond wordt boven de eerste Categorie van de Web Link Categorie Lijst Layout.
 • Hits. Al dan niet tonen van het aantal hits voor iedere weblink.
 • Link beschrijvingen. Al dan niet tonen van een beschrijving voor iedere weblink.
 • Andere categorieën. (Schijnt geen effect te hebben op de layout).
 • Tabelhoofdingen. Al dan niet tonen van koppen boven de kolommen.
 • Doel. Locatie waar link getoond wordt. Mogelijkheden:
  • Huidige venster met menubalk. Opent de link in het huidige venster. Met mogelijkheid tot navigatie.
  • Nieuw venster met menubalk. Opent de link in een nieuw venster. Met mogelijkheid tot navigatie.
  • Nieuw venster zonder menubalk. Opent de link in een nieuw venster. Zonder mogelijkheid tot navigatie.
 • Icoon. De icoon die links getoond wordt bij een weblink.

Lijstfilters

Conform Banners.

Weblinks - Categorieën

Terug naar de top

Omschrijving

De component Weblinks - Categoriebeheer stelt je in staat categorieën. te maken en/of te bewerken ten behoeve van Weblinks. Alvorens weblinks ingevuld wordt, dient er tenminste één categorie gecreëerd te zijn.

Kolom namen

Klik op een kolom naam om de lijst op op die waarde te sorteren.

 • #
 • Aanvinkvak.
 • Naam.
 • Gepubliceerd
 • Volgorde.
 • Toegangsniveau. Wie heeft er toegang tot dit item. De huidige opties zijn:
  • Publiek: Iedereen heeft toegang
  • Geregistreerd: Alleen geregistreerde gebruikers hebben toegang
  • Speciaal: Alleen gebruikers met auteurstatus of hoger hebben toegang
 • ID
 • Toon #.

Werkbalk

Conform Banners.

Lijstfilters

Conform Banners.

Omschrijving

Bij het klikken op de knop "Weblinks - Categorieën" volgt een overzicht van de aanwezige categorieën. Via dit scherm is een categorie aan te passen of kan men een nieuwe categorie aanmaken door hetzij op een categorie te klikken hetzij op de knop "Nieuw". Doet men dat, dan volgt het navolgende scherm:

Kolomkoppen

 • Titel.
 • Alias.
 • Gepubliceerd. Dit veld wordt normaliter niet gebruikt bij weblinks.
 • Sectie. Staat standaard N/B omdat secties niet van toepassing zijn bij Weblinks.
 • Categorie volgorde - Dit veld wordt niet gebruikt bij Weblink categorieën.
 • Toegangsniveau - Dit veld wordt niet gebruikt bij Weblink categorieën.
 • Afbeelding.
 • Afbeeldingspositie.
 • Beschrijving. Een beschrijving van de pagina. Is uitsluitend van belang voor de auteur. Wordt niet gepubliceerd. De eronder staande afbeeldingsknop wordt eveneens niet gebruikt.

Werkbalk

Conform Banners.

Terug naar de top