Zoeken

Terug naar de top

Omschrijving

De component Zoeken stelt je in staat te zien hoeveel zoekopdrachten uitgevoerd zijn en met welke trefwoorden en welke resultaten dit heeft opgeleverd. Dit maakt het mogelijk de site aan te passen op het zoekgedrag van de bezoekers en via Zoeken beter toegankelijk te maken.

U kunt het zoekveld op uw website tonen door gebruik te maken van de zoeken module (Modulebeheer - Zoeken) of een Zoeken menu item aan te maken (Menu-itembeheer - Nieuw/Bewerken - Interne Link - Zoeken).


Kolomkoppen

  • # - index nummer
  • Zoektekst. De zoektekst die ingevuld is door de bezoeker. Door op de titel te klikken kunt u de enquête bewerken.
  • Aantal malen aangevraagd. Het totaal aantal malen dat deze zoektekst is gebruikt.
  • Resultaten. Het aantal resultaten dat teruggemeld is aan de bezoeker.
  • Toon #.

Werkbalk

Conform Banners. Klikken op "Voorkeuren" geeft het volgende beeld:

Parameters

  • Verzamel zoekgegevens. Al dan niet verzamelen van zoekgegevens. De resultaten worden, eventueel, weergegeven in een overzicht met zoekstatistieken.
  • Tonen aanmaakdatum. Al dan niet aanmaken van de aanmaakdatum van een artikel als die in een resultatenveld wordt getoond.

Lijstfilters

Conform Banners.
Bovenin het scherm staat nog een aanduiding of het vastleggen van de zoekresultaten (Search Logging) al dan niet is ingeschakeld. Ook staat aangegeven of de resultaten getoond of verborgen worden.