Modules

Terug naar de top

Modules kunnen beschouwd worden als mini-componenten. Ze zijn kleiner en lichter. Soms werken ze met componenten samen. Als men een component beschouwt als een hoofdstuk in een boek, kan men een module beschouwen als een voetnoot. Ze kunnen op elke pagina staan, maar doen dat veelal niet. Modules staan meestal niet in het hoofddeel van de pagina, maar in één van de in de template gedefinieerde posities. De positie die je opgeeft bepaalt waar je module komt te staan in de pagina. Dit is dus cruciaal voor je vormgeving! Ze zijn onafhankelijk van dit hoofddeel.
Voorbeeld:
De login module kan zijn positie ingesteld hebben als "left". (in de meeste templates is dat in de linkerkolom).Vaak bevat een component een aantal modules. Virtuemart, een populaire webshop, heeft bijvoorbeeld een module waarin de laatste koopjes staan.

De standaard installatie van Joomla 1.5 kent een standaard set van 20 modules. Je vindt het overzicht onder Extensies --> Module beheer.

 1. Aangepaste HTML - Een mogelijkheid om eigen modules te maken
 2. Banners - Een module om advertenties te laten zien
 3. Enquête - Een module voor een online enquête
 4. Feed weergave- Een module om een RSS feed van een andere website te laten zien
 5. Gearchiveerde inhoud - Een archief module
 6. Gerelateerde artikelen - Gerelateerde items
 7. Inloggen - Het inlogformulier
 8. Kruimelpad - Een kruimelpad voor je navigatie
 9. Laatste nieuws - Een overzicht van het laatste nieuws
 10. Meest gelezen nieuws - Een overzicht van de meest gelezen pagina's
 11. Menu - De menu module
 12. Nieuwsflits - Een nieuwsflits
 13. Secties - Een module om informatie uit secties weer te geven
 14. Statistieken - Een statistieken module
 15. Syndicate - Een module met links naar RSS feeds voor je site
 16. Voetnoot - Hiermee bepaal je de onderkant van elke pagina
 17. Wie is online - Wie is er op dit moment online en/of ingelogd
 18. Willekeurige afbeelding - Weergeven van een willekeurige afbeelding
 19. Wrapper - Een module om inhoud van een andere site in een frame te tonen
 20. Search - Een zoekmodule

MODULES

HOOFDSTUKKEN

In deze bijlage
Algemeen
1. Aangepaste HTML
2. Banner
3. Enquête
4. Feed weergave
5. Gearchiveerde inhoud
6. Gerelateerde artikelen
7. Inloggen
8. Kruimelpad
9. Laatste nieuws
10. Meest gelezen inhoud
11. Menu
12. Nieuwsflits
13. Secties
14. Statistieken
15. Syndicate
16. Voetnoot
17. Wie is online
18. Willekeurige afbeelding
19. Wrapper
20. Zoeken
Werkbalk
Tips
Gerelateerde informatieIn deze bijlage

Terug naar de top

Joomla 1.5 kent een standaard set van 20 modules. Je vindt het overzicht onder Extensies --> Module beheer --> Nieuw. Deze set kun je zelf uitbreiden met extra modules. Zij zijn dan vervolgens ook te zien in module [nieuw].
Hieronder vindt u een schermafbeelding van module [nieuw]; in dit geval zonder extra modules. In het vervolg wordt ingegaan op de 20 standaardmodules.

Algemeen

Terug naar de top

Modules zijn op twee manieren te bereiken:

 1. Als de module al aanwezig is: Door te klikken op betreffende module in modulebeheer;
 2. Indien (nog) niet aanwezig: Door te klikken op modulebeheer, vervolgens op nieuw en tenslotte op een module uit de bestaande set.

Als men één van beide methoden volgt komt men uit bij het scherm Module [bewerken]. Het scherm van module [bewerken] ziet er als volgt uit:

Het belangrijkste hierbij is, dat het linkerdeel voor alle modules in hoofdzaak gelijk is. De rechterdelen (parameters) kunnen van elkaar afwijken. Allereerst het linkerdeel:

Linksboven staan de details van de module:
de titel
of de module al dan niet ingeschakeld/gepubliceerd is
de positie (als bepaald in de template)
de volgorde onder de modules in die positie
het toegangsniveau
Deze opties zijn voor zichzelf sprekend. Degene die van bijzonder belang is, is het toegangsniveau. Het is mogelijk om vrijwel volledig verschillende versies van de website te bouwen voor verschillende gebruikersgroepen als bezoekers, geregistreerden en administrateurs.

Linksonder wordt de menutoewijzing getoond. "Maken van menu's en navigatie" introduceerde dit complexe idee van het toewijzen van modules aan menu-items in plaats van aan pagina's. Hierdoor wordt vastgesteld op welke pagina's een menu verschijnt. NB. Een pagina bestaat alleen maar als er een koppeling naartoe bestaat. De lijst alhier is dus in feite een lijst naar menukoppelingen in plaats van pagina's. Je kunt hier Allen, Geen, of Selecteer uit lijst kiezen. Door middel van CRTL+klik kun je ook meerdere pagina's (menu items) selecteren.

Rechts staan de parameters. Deze zijn voor de diverse modules verschillend. In het vervolg worden de 20 standaardmodules van Joomla behandeld waarbij ondermeer wordt ingegaan op het deel "Parameters".

1. Aangepaste HTML

Terug naar de top

Hiermee kunt u een Module maken die, naast teksten en afbeeldingen ook (geldige) HTML code (XHTML, JavaScript, eytc) kan bevatten. Er zijn veel gevallen waarin je een vorm van HTML-code binnen je webpagina wilt plaatsen, bijvoorbeeld een HTML Image Map of een kopie van PayPal, Amazon of een andere site. De Aangepaste HTML - module maakt het mogelijk om zelf HTML-code in te voeren die vervolgens op elke locatie van de pagina te plaatsen is.
Deze module kan ook gebruikt worden om teksten op een andere plaats dan midden op de pagina te positioneren.


Van belang zijn hier de naam van de module, het al dan niet publiceren, de positie van de module op de pagina en datgene wat aldaar wordt weergegeven. Dat laatste wordt ingevuld bij "Aangepaste weergave". Als je een Aangepaste HTML - module maakt of aanpast, wordt er een editor sessie geopend, gebruik makend van de geselecteerde editor. Veelal is dat TinyMCE. NB. TinyMCE staat niet toe dat bepaalde HTML-codes ingevoerd worden, dus moet de gebruikerseditor voorlopig gewijzigd worden in 'no editor'. Een voorbeeld van een Aangepaste HTML - editor sessie staat hieronder. NB. Hier is de 'no editor' optie gebruikt.

Module Parameters

 • Module Class Suffix. Een achtervoegsel (suffix) dat toegevoegd wordt aan de CSS class van de Module waarmee de stijl van de betreffende Module aangepast kan worden.

2. Banner

Terug naar de top

Met deze module kunt de de geactiveerde 'banners' laten zien die u gemaakt heeft met de Banner Component via het Banner Manager scherm. De naam van deze module is "mod_banners".

Module Parameters

 • Doel. De volgende opties zijn beschikbaar om deze link te openen:

  • Huidig venster met menubalk. Open de link in het huidige browservenster, de navigateieknoppen terug en vooruit zijn beschikbaar.

  • Nieuw venster met menubalk. Open de link in een nieuw browservenster, de navigateieknoppen terug en vooruit zijn beschikbaar.

  • Nieuw venster zondr menubalk. Open de link in een nieuw browservenster, de navigateieknoppen terug en vooruit zijn niet beschikbaar.

 • Aantal. Het aantal weer te geven advertenties.

 • Advertentie Client. De Client voor deze advertentie module. Selecteer een advertentie cliënt in het uitklapmenu. Advertentie cliënten worden gecreëerd in het Advertentie cliëntbeheer venster.

 • Categorie. De categorie voor deze advertentie module. Selecteer een advertentie categorie in het uitklapmenu. Advertentie categorieën worden gecreëerd in het Advertentie categoriebeheer venster.

 • Zoek op Tags. Al dan niet selecteren van de Banner door het vergelijken van de Banner Tags met de trefwoorden in het huidige artikel.

 • Willekeurig. Sticky, Geordend / Sticky, Willekeurig. "Sticky, Geordend" betekent dat de Banners op vastgestelde volgorde worden getoond, "Sticky, Willekeurig" dat ze in willekeurige volgorde worden getoond.

 • Koptekst. Veld waarin informatie geplaatst kan worden die op de site verschijnt als koptekst.

 • Voetnoot. Veld waarin informatie geplaatst kan worden die op de site verschijnt als voetnoot.

 • Module Class achtervoegsel. Een achtervoegsel (suffix) dat toegevoegd wordt aan de CSS class van de Module waarmee de stijl van de betreffende Module aangepast kan orden.

Geavanceerde Parameters

 • Cachen. Keuze uit: 'Gebruik algemeen'/'Niet cachen', al naar gelang u de inhoud van deze Module wel of niet wilt 'cachen'. Als u voor "Gebruik algemeen" kiest worden de instellingen gebruikt die u bij de Algemene Instellingen vastgelegd hebt. *) Voor nadere informatie over het begrip 'cachen' zie verderop.

 • Cache tijd. Hier stelt u de maximale tijdsduur (in minuten) in dat een cachebestand opgeslagen wordt voordat het weer vernieuwd wordt. Standaard staat dit ingesteld op 15 minuten.

3. Enquête

Terug naar de top

Deze module toont een enquête die is aangemaakt met behulp van het Enquête beheer scherm. De bezoeker kan een optie kiezen of de resultaten van een enquête bekijken. Voorbeeld:

De modulenaam voor deze module is "mod_poll". Als je op de knop "resultaten" klikt, worden de resultaten van de huidige enquête zichtbaar gemaakt conform de link in het menu-item-beheer-nieuwbewerken scherm. Zie voor een voorbeeld van de resultaten bij het drukken op de knop hieronder:

De Enquête Module werkt samen met de Enquête Component aangemaakt in het Enquête beheer scherm.

Module Parameters

 • EnquêteKies door middel van de dropdownlijst de enquête die je wilt tonen. Alleen de enquêtes die aangemaakt zijn op het Enquête beheer scherm worden getoond.
 • Module Class achtervoegsel Een achtervoegsel (suffix) dat toegevoegd wordt aan de CSS class van de Module waarmee de stijl van de betreffende Module aangepast kan worden.
 • Geavanceerde Parameters

  • Caching. Gebruik algemeen / Geen caching. Al dan niet cachen van de inhoud van deze module. "Gebruik algemeen" gebruikt de instellingen vastgelegd in de "Algemene instellingen".
  • Cache tijd. Hier stelt u de maximale tijdsduur (in seconden) in dat een cachebestand opgeslagen wordt voordat het weer vernieuwd wordt. Standaard staat dit ingesteld op 15 minuten.

4. Feed weergave

Terug naar de top

Deze Module laat een RSS News Feed van een andere website zien. Voorbeeld:

De naam voor deze Module is "mod_feed". Hij is niet gerelateerd aan de News Feeds Component of de News Feeds Layouts in het menu-item-beheer scherm maar biedt een alternatief om een 'feed' weer te geven binnen een Module positie.

Module Parameters

 • Module Class achtervoegsel. Een achtervoegsel (suffix) dat toegevoegd wordt aan de CSS class van de Module waarmee de stijl van de betreffende Module aangepast kan worden.

 • Feed URL. Het URL adres van de RSS news feed.

 • RTL Feed Of de feed in een taal is die van rechts naar links gelezen wordt.

 • Feed Titel. Al dan niet vertonen van de titel van de Feed.

 • Feed omschrijving. Al dan niet vertonen van een omschrijving van de Feed.

 • Feed afbeelding. Al dan niet vertonen van een afbeelding bij de Feed.

 • Items. Bepaalt hoeveel news feed items in de module getoond worden. Ook de aanbieder geeft een aantal op. Als dat lager is dan het hier opgegeven aantal, dan geldt het aantal van de aanbieder.

 • Item omschrijving. Bepaalt of de omschrijving voor de newsfeed getoond wordt.

 • Aantal woorden. Bepaalt het maximum aantal woorden dat getoond wordt. Als hier "0" ingevuld wordt, wordt het gehele item getoond.

Advanced Parameters

 • Cachen. Keuze uit: 'Gebruik algemeen'/'Niet cachen', al naar gelang u de inhoud van deze Module wel of niet wilt 'cachen'. Als u voor "Gebruik algemeen" kiest worden de instellingen gebruikt die u bij de "Algemene Instellingen" vastgelegd hebt. *) Voor nadere informatie over het begrip 'cachen' zie verderop.

 • Cache tijd. Hier stelt u de maximale tijdsduur (in seconden) in dat een cachebestand opgeslagen wordt voordat het weer vernieuwd wordt. Standaard staat dit ingesteld op 15 minuten.

5. Gearchiveerde inhoud

Terug naar de top

Met deze module kunt u artikelen laten zien die al eerder gearchiveerd waren. Ze zijn gerangschikt op datum (maand, jaar). Voorbeeld:

Als u op een bepaalde maand klikt krijgt u het volgende scherm te zien:

De artikelen staan op volgorde van de datum waarop ze gemaakt werden, dus niet op de datum van archiveren. alleen de maanden en de jaren met gearchiveerde artikelen worden getoond. De lijst wordt automatisch aangemaakt.

De Moduletype naam voor deze Module is "mod_archive". Deze module, die nooit gebruikt wordt in samenhang met een component, voorziet in een functie die te vergelijken is met de layout van de gearchiveerde artikelen lijst zoals u die vindt op het menu-item-beheer-nieuwbewerken scherm.

Module Parameters

 • Aantal. Het aantal artikelen dat getoond wordt.

 • Module Class achtervoegsel. Een achtervoegsel (suffix) dat toegevoegd wordt aan de CSS class van de Module waarmee de stijl van de betreffende Module aangepast kan worden.

Geavanceerde Parameters

 • Cachen. Keuze uit: 'Gebruik algemeen'/'Niet cachen', al naar gelang u de inhoud van deze Module wel of niet wilt 'cachen'. Als u voor "Gebruik algemeen" kiest worden de instellingen gebruikt die u bij de "Algemene Instellingen" vastgelegd hebt. *) Voor nadere informatie over het begrip 'cachen' zie verderop.

6. Gerelateerde artikelen

Terug naar de top

Deze module biedt de mogelijkheid bij de pagina een overzicht in list- of in blog-formaat te tonen van gerelateerde artikelen. Artikelen worden geacht aan elkaar gerelateerd te zijn als ze tenminste één trefwoord in de metadata gegevens gemeenschappelijk hebben. In de module worden links gelegd naar deze gerelateerde artikelen. Voorbeeld:

De Module Type naam voor deze Module is "mod_related_items". De module heeft geen relatie met enige andere component.

Module Parameters

 • Toon Datum. Al dan niet tonen van de aanmaakdatum van het artikel.

 • Module Class achtervoegsel. Een achtervoegsel (suffix) dat toegevoegd wordt aan de CSS class van de Module waarmee de stijl van de betreffende Module aangepast kan worden.

Geavanceerde Parameters

 • Cachen. Keuze uit: 'Gebruik algemeen'/'Niet cachen', al naar gelang u de inhoud van deze Module wel of niet wilt 'cachen'. Als u voor "Gebruik algemeen" kiest worden de instellingen gebruikt die u bij de "Algemene Instellingen" vastgelegd hebt. *) Voor nadere informatie over het begrip 'cachen' zie verderop.

 • Cache tijd. Hier stelt u de maximale tijdsduur (in seconden) in dat een cachebestand opgeslagen wordt voordat het weer vernieuwd wordt. Standaard staat dit ingesteld op 15 minuten.

7. Inloggen

Terug naar de top

Deze module laat een formulier zien waarin u een gebruikersnaam en een wachtwoord kunt invullen. Bovendien geeft het links om, als u één van beiden vergeten bent, dit weer op te vragen. Voorbeeld:

De naam van deze Module is "mod_login". Als u bij de Algemene Instellingen aangegeven heeft dat u de gebruikers gelegenheid wilt geven zich te registreren zal ook de link "Registreer" getoond worden.

Deze Module heeft geen relaties met een Component. Eenzelfde functionaliteit kan ook gevonden worden bij het menu-item van het type Gebruiker / Inloggen / Standaard login pagina.

Module Parameters

 • Cachen. Cachen is hier niet toegestaan dus er staat altijd: 'nooit';

 • Module Class achtervoegsel. Een achtervoegsel (suffix) dat toegevoegd wordt aan de CSS class van de Module waarmee de stijl van de betreffende Module aangepast kan worden;

 • Pre-tekst. Optionele tekst of HTML die boven het login formulier getoond kan worden.

 • Post-tekst. Optionele tekst of HTML die onder het login formulier getoond kan worden.

 • Pagina na inloggen. Hier kan een pagina geselecteerd worden waarnaar de gebruiker bij een succesvolle login doorgestuurd wordt. Als hier niets wordt ingevuld wordt de gebruiker doorgeleid naar de voorpagina.

 • Pagina na uitloggen. Hier kan een pagina geselecteerd worden waarnaar de gebruiker na uitloggen naartoe gestuurd wordt. Als hier niets wordt ingevuld wordt de gebruiker doorgeleid naar de voorpagina.

 • Groet. Al dan niet tonen van een begroetingstekst, als bijvoorbeeld: "Hi Administrator".

 • Naam/gebruikersnaam. Al dan niet gebruiken van de gebruikersnaam of de naam van de gebruiker in de begroetingstekst.

 • Versleutel log-in formulier. Al dan niet versleutelen van het log-in formulier, gebruik makend van SSL. Mag niet gebruikt worden als Joomla! geen gebruik kan maken van de "https://" prefix.

8. Kruimelpad

Terug naar de top

Deze Module laat zien waar u precies bent binnen uw website en ook het pad waar langs u gekomen bent. U kunt hiermee ook weer teruggaan naar uw uitgangspunt. Voorbeeld:

De Module Type naam is "mod_breadcrumbs". Er zijn geen relaties met andere componenten.

Module Parameters

 • Toon Home. Wel of niet Home tonen in het kruimelpad.

 • Tekst voor de link home. De weer te geven tekst voor de Homepagina in het kruimelpad.

 • Toon laatste. Wel of niet tonen van de naam van de huidige pagina.

 • Scheidingsteken. De te gebruiken tekst om navigatie elementen te scheiden. Indien leeg wordt ">>" gebruikt.

 • Module Class achtervoegsel. Een achtervoegsel (suffix) dat toegevoegd wordt aan de CSS class van de Module waarmee de stijl van de betreffende Module aangepast kan worden.

Geavanceerde Parameters

 • Cache. Hier is alleen 'nooit' toegestaan.

Standaard knop

In Menu beheer kunt u bovendien bepalen welke knop de standaard knop is. Met andere woorden: als u in het broodkruimelpad op de knop "home" klikt, komt u op een bepaalde pagina terecht. Welke pagina dit is, wordt bepaald door Menu beheer. Door een knop als standaard in te stellen, bepaalt u welke knop aan de knop "Home" is gekoppeld.

9. Laatste nieuws

Terug naar de top

Deze Module laat een lijst zien van de recent gepubliceerde artikelen. Voorbeeld:

De Module Type naam is "mod_latest". Er is geen relatie met andere componenten.

Module Parameters

 • Aantal. Het aantal artikelen dat u wilt laten zien;

 • Volgorde. Recent toegevoegd eerst of Recent gewijzigd eerst. Keuze waarop artikeleln getoond worden; op datum van aanmaak of op datum waarop het artikel gewijzigd is.

 • Auteurs. Hiermee kan bepaald worden of de artukelen van een bepaalde auteur zijn of niet. Iedereen, Toegevoegd of gewijzigd door mij, of Niet toegevoegd of gewijzigd door mij. mij is hier de huidige gebruiker. Werkt alleen als de gebruiker ingelogd is.

 • Voorpagina artikelen. Toont of verbergt artikelen gepubliceerd op de voorpagina.

 • Sectie ID. Door hier de ID in te vullen van een sectie (Zie: Sectiebeheer) kan bepaald worden uit welke secties het laatste nieuws getoond moet worden. Als er meerdere secties zijn, kunnen deze van elkaar worden gescheiden door een komma.(bijvoorbeeld:"12,15").

 • Categorie ID. Conform Sectie ID. Voor één of meer Categorie ID nummers.

 • Module Class achtervoegsel. Een achtervoegsel (suffix) dat toegevoegd wordt aan de CSS class van de Module waarmee de stijl van de betreffende Module aangepast kan worden.

 • Cachen. Keuze uit: 'Gebruik algemeen'/'Niet cachen', al naar gelang u de inhoud van deze Module wel of niet wilt 'cachen'. Als u voor "Gebruik algemeen" kiest worden de instellingen gebruikt die u bij de "Algemene Instellingen" vastgelegd hebt. *) Voor nadere informatie over het begrip 'cachen' zie verderop..

10. Meest gelezen inhoud

Terug naar de top

Deze Module toont een lijst met artikelen die het meest bekeken zijn (d.w.z. met de meeste 'hits'). Voorbeeld:

De naam van deze Module is "mod_mostread". Er is geen relatie met andere componenten.

Module Parameters

 • Module Class achtervoegsel. Een achtervoegsel (suffix) dat toegevoegd wordt aan de CSS class van de Module waarmee de stijl van de betreffende Module aangepast kan worden.

 • Voorpagina artikelen. Al dan niet verbergen van voorpagina artikelen in de lijst.

 • Aantal. Het aantal artikelen dat getoond wordt in de lijst. Het standaard aantal is 5.

 • Categorie ID. Optionele lijst van Categorie ID's. Dit laat alleen artikelen toe die in de lijst staan. Er kunnen er meerdere opgenomen worden gescheiden door een komma. This will include only Articles in the listed Categories. Het ID is te vinden via Categorie beheer.

 • Sectie ID. Optionele lifst van Sectie ID's. Conform Categorie ID.

Geavanceerde Parameters

 • Cachen. Keuze uit: 'Gebruik algemeen'/'Niet cachen', al naar gelang u de inhoud van deze Module wel of niet wilt 'cachen'. Als u voor "Gebruik algemeen" kiest worden de instellingen gebruikt die u bij de "Algemene Instellingen" vastgelegd hebt. *) Voor nadere informatie over het begrip 'cachen' zie verderop.

 • Cache tijd. Hier stelt u de maximale tijdsduur (in seconden) in dat een cachebestand opgeslagen wordt voordat het weer vernieuwd wordt. Standaard staat dit ingesteld op 15 minuten.

11. Menu

Terug naar de top

Deze module maakt het mogelijk menu's te plaatsen op een pagina. Elke Joomla website heeft tenminste één menu welke is aangemaakt binnen Menubeheer. De naam van deze module is "mod_mainmenu".

De menu module wordt verder behandeld in het deel over "Menustructuur".

12. Nieuwsflits

Terug naar de top

Deze module toont één of meer artikelen (nieuwsflitsen) uit één categorie elke keer als de pagina wordt vernieuwd. Er kan één willekeurig artikel of een lijst van artikelen worden getoond. Voorbeeld:

De Module Type naam voor deze Module is "mod_newsflash". Deze Module is niet gerelateerd aan een andere component.

Module Parameters

 • Categorie. Selecteer de gewenste Categorie van het dropdown menu.

 • Layout.
  • Kies willekeurig één per keer. Toont willekeurig één artikel uit de geselecteerde categorie elke keer als de pagina wordt vernieuwd.

  • Horizontaal. Toont alle artikelen uit de gekozen categorie in horizontale kolommen. Als niet alle contentitems getoond kunnen worden (in verband met het aantal ingestelde contentitems) zal de volgorde van de items binnen de categorie worden aangehouden en worden de items weergegeven die het hoogste in de ordening staan.

  • Vertikaal. Idem in een vertikale layout.

 • Toon afbeeldingen. Al dan niet tonen van afbeeldingen in het artikel.

 • Gelinkte titels. (Nee/Ja/Gebruik algemeen) De titel vormt al dan niet een hyperlink naar het artikel.

 • Toon laatste scheidingsteken. Al dan niet tonen van een scheidingsteken na het laatste artikel.

 • Lees meer... link. Verbergen of tonen van de Lees meer... link.

 • Artikel titel. Al dan niet tonen van de artikel titel.

 • Aantal artikelen. Het aantal artikelen dat wordt weergegeven als (hierboven) een horizontale of vertikale layout is gekozen. Als hier niets wordt ingevuld, wordt standaard "5" aangehouden. Artikelen worden getoond gebaseerd op de rangorde binnen de categorie als vastgelegd in Artikel beheer.

 • Module Class achtervoegsel. Een achtervoegsel (suffix) dat toegevoegd wordt aan de CSS class van de Module waarmee de stijl van de betreffende Module aangepast kan worden.

Geavanceerde Parameters

 • Cachen. Keuze uit: 'Gebruik algemeen'/'Niet cachen', al naar gelang u de inhoud van deze Module wel of niet wilt 'cachen'. Als u voor "Gebruik algemeen" kiest worden de instellingen gebruikt die u bij de "Algemene Instellingen" vastgelegd hebt. *) Voor nadere informatie over het begrip 'cachen' zie verderop.

 • Cache tijd. Hier stelt u de maximale tijdsduur (in seconden) in dat een cachebestand opgeslagen wordt voordat het weer vernieuwd wordt. Standaard staat dit ingesteld op 15 minuten.

13. Secties

Terug naar de top

Deze module toont een lijst van alle secties in de database van de site. Secties worden opgezet in het Sectie beheer scherm.
NB. Als in de "Algemene instellingen" de parameter "Toon niet geautoriseerde links" op "Nee" staat, worden alleen de secties die de gebruiker mag zien getoond.
Voorbeeld:

De Module Type naam voor deze Module is "mod_sections". Zij is niet gerelateerd aan enig andere component.

Module Parameters

 • Aantal. Het aantal secties dat wordt getoond. Standaardwaarde is "5".

 • Module Class achtervoegsel. Een achtervoegsel (suffix) dat toegevoegd wordt aan de CSS class van de Module waarmee de stijl van de betreffende Module aangepast kan worden.

Geavanceerde Parameters

 • Cachen. Keuze uit: 'Gebruik algemeen'/'Niet cachen', al naar gelang u de inhoud van deze Module wel of niet wilt 'cachen'. Als u voor "Gebruik algemeen" kiest worden de instellingen gebruikt die u bij de "Algemene Instellingen" vastgelegd hebt. *) Voor nadere informatie over het begrip 'cachen' zie verderop.

 • Cache tijd. Hier stelt u de maximale tijdsduur (in seconden) in dat een cachebestand opgeslagen wordt voordat het weer vernieuwd wordt. Standaard staat dit ingesteld op 15 minuten.

14. Statistieken

Terug naar de top

Deze module toont een set van website statistieken. Voorbeeld:

De naam van deze Module is "mod_stats". Er is geen relatie met andere Componenten.

Module Parameters

 • Server Info. Al dan niet tonen van server informatie.

 • Website Info. Al dan niet tonen van website informatie.

 • Hit teller. Al dan niet tonen van aantal hits.

 • Verhoog teller. Optioneel getal waarmee "Tonen aantal hits" wordt verhoogd bovenop daadwerkelijk aantal hits.

 • Module Class achtervoegsel. Een achtervoegsel (suffix) dat toegevoegd wordt aan de CSS class van de Module waarmee de stijl van de betreffende Module aangepast kan worden.

Geavanceerde Parameters

 • Cachen. Keuze uit: 'Gebruik algemeen'/'Niet cachen', al naar gelang u de inhoud van deze Module wel of niet wilt 'cachen'. Als u voor "Gebruik algemeen" kiest worden de instellingen gebruikt die u bij de "Algemene Instellingen" vastgelegd hebt. *) Voor nadere informatie over het begrip 'cachen' zie verderop.

 • Cache tijd. Hier stelt u de maximale tijdsduur (in seconden) in dat een cachebestand opgeslagen wordt voordat het weer vernieuwd wordt. Standaard staat dit ingesteld op 15 minuten.

15. Syndicate

Terug naar de top

Deze module creeert een RSS-feed koppeling voor de pagina en geeft daar enige voorkeuren aan. Dit maakt het voor een gebruiker mogelijk een newsfeed voor deze pagina aan te maken, Voorbeeld:

De naam van deze Module is "mod_syndicate". Er is geen relatie met andere Componenten.

Module Parameters

 • Cachen. Staat altijd op "Nooit".

 • Tekst. Tekst die naast de RSS Link knop getoond moet worden.

 • Formaat. Formaat van de newsfeed. Opties zijn RSS 2.0 of Atom 1.0.

 • Module Class achtervoegsel. Een achtervoegsel (suffix) dat toegevoegd wordt aan de CSS class van de Module waarmee de stijl van de betreffende Module aangepast kan worden.

16. Voetnoot

Terug naar de top

Deze Module toont het copyright van de website en Joomla! licensie informatie, zoals hieronder te zien is:

De Module Type naam voor deze Module is "mod_footer". Er is geen relatie met een andere component.

Module Parameters

 • Cachen. Keuze uit: 'Gebruik algemeen'/'Niet cachen', al naar gelang u de inhoud van deze Module wel of niet wilt 'cachen'. Als u voor "Gebruik algemeen" kiest worden de instellingen gebruikt die u bij de "Algemene Instellingen" vastgelegd hebt. *) Voor nadere informatie over het begrip 'cachen' zie verderop.

 • Cache tijd. Hier stelt u de maximale tijdsduur (in seconden) in dat een cachebestand opgeslagen wordt voordat het weer vernieuwd wordt. Standaard staat dit ingesteld op 15 minuten.

17. Wie is online

Terug naar de top

Deze module toont informatie over gebruikers die op dit moment de site bezoeken. Voorbeeld:

De Module Type naam voor deze Module is "mod_whosonline". Er is geen relatie met een andere component.

Module Parameters

 • Cachen. Staat altijd op 'nooit';

 • Toon.

  • # gasten/leden. Toont aantal gasten (gebruikers die niet ingelogd zijn) en leden (gebruikers die wel ingelogd zijn)

  • Leden namen. Toont namen van de leden die ingelogd zijn. Toont niet het aantal gasten.

  • Beide. Zowel het aantal gebruikers als de namen van de leden wordt getoond.

 • Module Class achtervoegsel. Een achtervoegsel (suffix) dat toegevoegd wordt aan de CSS class van de Module waarmee de stijl van de betreffende Module aangepast kan worden.

18. Willekeurige afbeelding

Terug naar de top

Met deze Module kunt u een willekeurig plaatje (uit een nader aan te geven map) ergens op uw site plaatsen. Met zorgvuldige planning in het ontwerp van de template is het mogelijk deze module zelfs in de header te plaatsen. Voorbeeld:

De naam van deze Module is "mod_random_image". Er is geen relatie met een bepaalde component.

Module Parameters

 • Afbeeldingstype. Het type afbeelding dat getoond wordt. Opties zijn "jpg", "png", "gif", enzovoort. De standaardinstelling is "jpg". NB. Plaats geen punt voor de extensie.

 • Afbeeldingen map. De map op de server waarin de afbeeldingen zijn opgeslagen. Het pad is relatief ten opzichte van de url van de site. (bijvoorbeeld "images/stories").

 • Link. Optionele web site waarnaar gelinkt wordt als er op de afbeelding wordt geklikt.

 • Breedte (px). Breedte van de afbeelding, in pixels. Als die wordt ingevoerd worsdt de afbeelding in deze breedte weergegeven.

 • Hoogte (px). Breedte van de afbeelding, in pixels. Als die wordt ingevoerd worsdt de afbeelding in deze hoogte weergegeven.

Geavanceerde Parameters

 • Cachen. Keuze uit: 'Gebruik algemeen'/'Niet cachen', al naar gelang u de inhoud van deze Module wel of niet wilt 'cachen'. Als u voor "Gebruik algemeen" kiest worden de instellingen gebruikt die u bij de "Algemene Instellingen" vastgelegd hebt. *) Voor nadere informatie over het begrip 'cachen' zie verderop.

 • Cache tijd. Hier stelt u de maximale tijdsduur (in seconden) in dat een cachebestand opgeslagen wordt voordat het weer vernieuwd wordt. Standaard staat dit ingesteld op 15 minuten.

19. Wrapper

Terug naar de top

 eze module maakt het mogelijk een externe website in een IFrame op de modulepositie te plaatsen. Als de pagina groter is dan de modulepositie kunnen scrollbars worden getoond. Voorbeeld:

Deze module levert dezelfde functionaliteit als de Internal Link - Wrapper Layout in het menu-item-beheer-nieuwbewerkenscherm. De naam van deze Module is "mod_wrapper". Er is geen relatie met een bepaalde component.

Module Parameters

 • Module Class achtervoegsel. Een achtervoegsel (suffix) dat toegevoegd wordt aan de CSS class van de Module waarmee de stijl van de betreffende Module aangepast kan worden.

 • URL. De URL van de web site die ingevoegd moet worden.

 • Scrollbalken. Al dan niet tonen van scrollbalken in het IFrame. Als die op "Auto" is gezet, worden scrollbalken automatisch getoond als het nodig is.

 • Breedte. Breedte van het IFrame, in pixels. Als je een "%"toevoegd aan het einde van het getal, wordt het gelezen als percentage in plaats van pixels.

 • Hoogte.Hoogte van het IFrame, in pixels.

 • Automatische hoogte. Al dan niet automatische gebruikenvan de hoogte van de externe pagina.

 • Automatisch toevoegen. Al dan niet automatisch toevoegen van "http:" of "https:" aan het begin van de URL. Wordt alleen toegevoegd als het er nog niet staat.

 • Doelnaam. Optionele naam van het IFrame als die als target wordt gebruikt.

Geavanceerde Parameters

 • Cachen. Keuze uit: 'Gebruik algemeen'/'Niet cachen', al naar gelang u de inhoud van deze Module wel of niet wilt 'cachen'. Als u voor "Gebruik algemeen" kiest worden de instellingen gebruikt die u bij de "Algemene Instellingen" vastgelegd hebt. *) Voor nadere informatie over het begrip 'cachen' zie verderop.

 • Cache tijd. Hier stelt u de maximale tijdsduur (in seconden) in dat een cachebestand opgeslagen wordt voordat het weer vernieuwd wordt. Standaard staat dit ingesteld op 15 minuten.

20. Zoeken

Terug naar de top

Deze module toont een Zoekveld waar de gebruiker een tekst in kan typen en op "Zoeken" kan drukklen om te zoeken in de website. Voorbeeld van de resultaten:

De naam van deze Module is "mod_search". In werking is deze gelijk aan de functie van Internal Link - Search Layout die in het menu-item-beheer scherm staat. Er is geen relatie met een bepaalde component.

Module Parameters

 • Module Class achtervoegsel. Een achtervoegsel (suffix) dat toegevoegd wordt aan de CSS class van de Module waarmee de stijl van de betreffende Module aangepast kan worden.

 • Vak breedte. De breedte van het zoekveld in tekens. Standaard waarde is 20.

 • Tekst. Standaard tekst die getoond wordt in het zoekveld. Als hier niets is ingevuld, wordt de zoekveldtekst uit de taal file gebruikt.

 • Zoek knop. Al dan niet tonen van een zoekknop. Als er geen knop getoond wordt, start de gebruiker het zoeken met het indrukken van de Enter-toets.

 • Positie knop. Positie van de zoekknop. Opties zijn links, rechts, boven en onder.

 • Zoekknop als afbeelding. Al dan niet tonen van de zoekknop als afbeelding. Als hier "ja" is ingevuld moet de afbeelding de naam krijgen "searchButton.gif" en opgeslagen worden in de "images/M_images" map.

 • Knop tekst. Tekst die op e zoekknop wordt weergegeven. Als dit veld leeg wordt gelaten, wordt de tekst uit de taalfile gebruikt.

Geavanceerde Parameters

 • Cachen. Keuze uit: 'Gebruik algemeen'/'Niet cachen', al naar gelang u de inhoud van deze Module wel of niet wilt 'cachen'. Als u voor "Gebruik algemeen" kiest worden de instellingen gebruikt die u bij de "Algemene Instellingen" vastgelegd hebt. *) Voor nadere informatie over het begrip 'cachen' zie verderop.

 • Cache tijd. Hier stelt u de maximale tijdsduur (in seconden) in dat een cachebestand opgeslagen wordt voordat het weer vernieuwd wordt. Standaard staat dit ingesteld op 15 minuten.

Werkbalk

Terug naar de top

Rechts bovenaan ziet u de werkbalk:

Image:banner_edit_toolbar.png

met de volgende functies:

 • Opslaan. Hiermee bewaart u de gegevens en keert u terug naar het hoofdscherm van de betreffende beheerpagina;

 • Toepassen. Ook hier worden de veranderingen opgeslagen, maar u blijft in hetzelfde scherm. Als u langere tijd werkt aan een bepaald scherm en u wilt niet het risico lopen om de gegevens kwijt te raken moet u van tijd tot tijd op de knop 'Toepassen' klikken. De veranderingen worden dan opgeslagen en u kunt meteen doorgaan. Na het klikken op deze knop krijgt u de mededeling: "Opslaan wijzigingen aan artikel: Modulebeheer Nieuw: Site gelukt". Valt, bijvoorbeeld, daarna uw internet verbinding uit om de een of andere reden, dan zijn in ieder geval de aangebrachte veranderingen tot dat moment opgeslagen.

 • Sluiten. Door op deze knop te klikken keert u terug naar het vorige scherm zonder dat de eventueel aangebrachte veranderingen opgeslagen zijn. Doet u dit terwijl u bezig was een nieuwe module te maken dan gaat dat vanzelfsprekend niet door;

 • Help. Hiermee opent u dit help scherm.

Tips

Terug naar de top
 • Sommige Joomla! Extensies gaan ook gepaard met nieuwe Module Types. Daarom kan het zijn dat uw site Module types bevat die niet op bovenstaande lijst voorkomen. In dat geval dient u de documentatie die bij de betreffende Extensie hoort te raadplegen voor nadere informatie over die Module.

Gerelateerde informatie

Terug naar de top
 • Om Modules te bewerken of nieuwe toe te voegen ga naar: Modulebeheer
 • Om met Administrator Modules te werken: Modules Administrator

*) Cache instellingen

Als de cache aanstaat wordt er een kopie van de inhoud van de website opgeslagen op de server. Hiermee kunt u sneller bestanden openen en wordt de belasting op het database minder. Standaard staat dit op Nee.

Terug naar de top