Plugin

Terug naar de top

 

Plugins zijn kleine functies binnen Joomla! Er zijn acht typen plugins: authentication, content, editors, editors-xtd, search, system, user en xmlrpc. Editor plugins kunnen bijvoorbeeld ingevoerd worden in de standaard editor TinyMCE waarmee een aantal voorkeuren kunnen worden ingesteld. Plugins kunnen net als modules ingevoerd en geïnstalleerd worden. Beheersing van de plugin gebeurt via Plugin beheer. In Joomla 1.5 zijn standaard 36 plugins opgenomen.

Veel van deze plugins hebben geen opties. Zij verrichten eenvoudigweg een functie. Voorbeelden van plugins zijn:

 • Authentication — Joomla heeft diverse plugins die gebruikt kunnen worden om authenticatie (login) integratie met verschillende systemen mogelijk te maken. Daaronder vallen ondermeer Gmail, OpenID en LDAP.
 • Button: Image, Pagebreak en Readmore — Deze plugin beheerst de afbeeldingen, lees meer en paginabreuk knoppen van de tekstverwerker.
 • Content-Code Highlighter — kan code in content benadrukken
 • Content—Mail Cloacking — Controleert alle pagina's op de aanwezigheid van email-adressen en vervangt deze in de code door JavaScript zodat automatisch verzamelen door email spam bots niet mogelijk is.
 • Content-Load Module — Hiermee kunnen posities opgenomen worden in artikelen. Deze hoeven dus niet in de template te staan. Je kunt dit realiseren door in het artikel op te nemen.
 • Editors - Tekstverwerkers zijn eveneens plugins. Er zijn er drie: No Editor, TinyMCE, en XStandard Lite. Er kunnen er nog andere geïnstalleerd worden.
 • Search - Deze plugin controleert het indexeren en het doorzoeken van content.
 • System–Legacy — Maakt het mogelijk om extensies die gemaakt zijn voor Joomla 1.0.x op Joomla 1.5 te draaien.
 • System–Cache — Beheerst de cache functie van Joomla
 • XML-RPC - Maakt het mogelijk de Joomla site op afstand te besturen.

PLUGIN

HOOFDSTUKKEN

In deze bijlage
Algemeen
Authentication/Authenticatie
Content/Artikelen
Editor
Editors-xtd/Editor knop
Search/Zoeken
System/Systeem
User/Gebruiker
XMLRPC/XML-RPC
Tips / Interessante pluginsIn deze bijlage

Terug naar de top

Plugins zijn kleine functies binnen Joomla! Het zijn bijzondere stukjes code, die door de gehele site gebruikt kan worden en werken als de site wordt geladen. Een voorbeeld is de "email cloaking plugin" die met behulp van JavaScript email adressen verbergt voor spam robots. Er zijn acht typen plugins die in de Nederlandse versie deels bij de Nederlandse en deels bij de Engelse naam genoemd worden: authentication/authenticatie, content/artikelen, editors, editors-xtd/editor knop, search/zoeken, system/systeem, user/gebruiker en xmlrpc/xml-rpc. In Joomla 1.5 zijn standaard 36 plugins opgenomen. Deze worden nu, na eerst een algemeen gedeelte, één voor één hehandeld. Aan het eind wordt nog iets gezegd over interessante plugins en worden tips gegeven.

Algemeen

Terug naar de top

Plugins kunnen net als modules ingevoerd en geïnstalleerd worden. Beheersing van de plugin gebeurt via Plugin beheer. Met Pluginbeheer kunt u de Joomla! Plugins in- en uitschakelen en de Plugin details en voorkeuren (parameters) vastleggen. Editor plugins kunnen bijvoorbeeld ingevoerd worden in de standaard editor TinyMCE waarmee een aantal voorkeuren kunnen worden ingesteld.

Pluginbeheer

Kolomnamen

 • #. hierachter komt een indexnummer dat automatisch door Joomla! toegekend wordt als referentie.
 • Aanvinkvak. Selecteer één of meerdere items door ze hier aan te vinken. Als u alle items tegelijk wilt selecteren, kunt u het vakje bovenaan bij de kolom namen aanvinken. Met uw selectie kunt u in de werkbalk rechtsbovenaan op een actie klikken. Bij de meeste acties geldt, dat u de actie voor meerdere items tegelijk kunt uitvoeren, bijvoorbeeld publiceren of depubliceren. Andere acties, bijvoorbeeld bewerken, werkt maar op één item tegelijk. Als u toch op bewerken heeft geklikt met meerdere geselecteerde items, zal alleen de eerste bewerkt worden.
 • Plugin naam. De naam van de plugin. U kunt op de naam van de plugin klikken om hem te bewerken.
 • Geactiveerd. Of het item geactiveerd is of niet. U kunt het item activeren of deactiveren door op het icoon in deze kolom te klikken.
 • Volgorde. De volgorde waarin de items staan. U kunt de volgorde van de items veranderen door op de pijltjes te klikken of door een getal in te vullen en op het 'Bewaar volgorde' icoon bij de kolom namen te klikken.
 • Toegangsniveau. Wie heeft er toegang? De volgende opties zijn beschikbaar:
  • Publiek: Iedereen heeft toegang
  • Geregistreerd:Alleen geregistreerde gebruikers hebben toegang
  • Speciaal: Alleen gebruikers met de auteur status of hoger hebben toegang
 • Type.Het type Plugin. De type-namen zijn ook de namen van de subfolders waar de Plugin files opgeslagen zijn.
 • File.De naam van de Plugin files. Elke Plugin heeft twee files, een ".php" file en een ".xml" file. Zo heeft bijvoorbeeld de Authentication - Joomla! plugin twee files: "joomla.php" en "joomla.xml".
 • ID. Het ID-nummer. Dit is een uniek identificatienummer voor dit item. Deze wordt automatisch toegekend door Joomla! Het wordt gebruikt voor het interne systeem, bijvoorbeeld bij interne links. U kunt dit nummer niet wijzigen.
 • Toon #. De hoeveelheid items die getoond worden per pagina. Als er meer items zijn dan dit getal kunt u tussen de pagina's navigeren met de navigatieknoppen (Start, Vorige, Volgende, Einde en de paginanummers). Als u heel veel items heeft, kan het handig zijn de filteropties te gebruiken. Daarmee kunt u de hoeveelheid items per pagina beperken. U kunt de filteropties vinden boven de kolom namen.

Werkbalk

Rechts bovenaan ziet u de werkbalk met de volgende iconen:

 • Activeren.Klik op deze knop om één of meerdere items te activeren. Alvorens op de knop te klikken, dienen eerst de items geselcteerd te worden door op het aanvinkvak te klikken. Het is ook mogelijk te switchen tussen geactiveerd en gedeactuveerd door op het icoon in de "Geactiveerd" kolom te klikken.
 • Deactiveren.Selecteer één of meerdere items en klik op deze knop om ze te deactiveren.
 • Bewerken.Selecteer één item en klik op deze knop om het te bewerken. Als u meerdere items heeft geselecteerd om te bewerken zal alleen de eerste worden geopend. U kunt een item ook bewerken door op de titel of naam te klikken. Zie hieronder.
 • Help. Door hierop te klikken opent u een Help scherm.

Lijst filters

Filter op een gedeelte van de titel
U kunt de lijst filteren door een gedeelte van de titel of het ID-nummer in te vullen. U kunt ook op een combinatie van een categorie en publicatiestatus selecteren.

 • Filter. Linksboven, vlak boven de kolom namen vindt u een filterveld en twee knoppen, zoals u hieronder kunt zien: Als u veel items in de lijst heeft staan kunt u makkelijker items vinden door de lijst te filteren. Vul een titel of een gedeelte van een titel of het ID-nummer in en klik op 'Zoek'. U kunt een heel woord of gedeeltes van een woord invullen, als u bijvoorbeeld filtert op "ooml", dan krijgt u alle titels met het woord "Joomla!" erin terug.

Filter naar type en publiceerstatus
Rechtsboven, vlak boven de kolom namen, ziet u twee uitklapmenu's, zoals u hieronder kunt zien: U kunt deze selecties ook combineren. Dan worden alleen items getoond voldoen aan beide selecties.

 • Selecteer op type.Gebruik het uitklapmenu om op het gewenste type te selecteren. Alleen plugins van dit type worden weergegeven.
 • Selecteer op publiceerstatus. Gebruik het uitklapmenu om te selecteren op één van de volgende publiceerstatussen: Gepubliceerd of Gedepubliceerd.

 

 

Plugin - Bewerken

Hier kunt u de details bewerken van de Plugins en de parameters vastleggen. Sommige Plugins hebben meerdere parameters terwijl andere er geen enkele hebben.

De sectie Details (links) is voor alle Plugins hetzelfde en wel:

 • Naam.De Naam van de Plugin;
 • Geactiveerd.Of deze Plugin al dan niet geactiveerd is;
 • Type.Het Type Plugin. Deze waarde kan niet gewijzigd worden;
 • Plugin File.De naam van de Plugin file. Elke Plugin heeft twee files met deze naan. Eén heeft de file extension ".php" en de andere de file extension ".xml".
 • Toegangsniveau. Wie heeft er toegang tot dit item. De huidige opties zijn:
  • Publiek: Iedereen heeft toegang
  • Geregistreerd: Alleen geregistreerde gebruikers hebben toegang
  • Speciaal: Alleen gebruikers met auteurstatus of hoger hebben toegang
 • Volgorde.De volgorde waarin de items staan. U kunt de volgorde van de items veranderen door op de pijltjes te klikken of door een getal in te vullen en op het 'Bewaar volgorde' icoon bij de kolom namen te klikken. De volgorde kan ook in het beheers scherm worden veranderd.
 • Beschrijving. De beschrijving van wat deze Plugin doet. Deze tekst kan niet worden veranderd.

De parameters voor de diverse plugins (rechts) zijn verschillend of niet aanwezig. Als Joomla! geïnstalleerd wordt, worden er 32 plugins meegeïnstalleerd. Een beschrijving van deze plugins en de daarbij behorende parameters (indien aanwezig) vindt u hieronder.

Authentication/Authenticatie

Terug naar de top


Authenticatie - Joomla
Deze plugin behandelt de standaard gebruikersauthenticatie in Joomla!. De plugin heeft geen parameters.

Authenticatie - LDAP
Deze plugin behandelt gebruikersauthenticatie voor een LDAP server. Het heeft de volgende parameters:

 • Host.De host URL. Bijvoorbeeld, "openklap.mycompany.org".
 • Poort.Het poort nummer. Standaard is 389.
 • LDAP V3.Of de host al dan niet LDAP versie 3 gebruikt. Standaard is LDAP v2.
 • Verbind TLS.Al dan niet gebruikt van TLS encryption met deze host. Als die op "Yes" staat, wordt alle verkeer van en naar deze server versleuteld.
 • Volg Doorverwijzingen.Al dan niet zetten van de LDAP_OPT_REFERRALS flag op Yes of No. Voor Windows 2003 hosts moet deze op "No" staan.
 • Authorisatiemethode."Bind Directly as User" of "Bind and Search".
 • Basis DN.De Base DN van je LDAP server.
 • Zoek String.Een query string die gebruikt wordt om een bepaalde gebruiker te vinden. het [zoek] trefwoord wordt vervangen door de login die door de gebruiker ingetypt wordt. bijvoorbeeld: "uid=[search]". meer dan één Zoekstring kan worden ingevoerd. Scheiding vindt plaats met behulp van een punt-komma ";". Dit wordt alleen bij zoeken gebruikt.
 • Gebruikers DN.Het [gebruikersnaam] trefwoord wordt dynamisch vervangen door de gebruikersnaam die ingetypt wordt door de gebruiker. Bijvoorbeeld: "uid=[username], dc=[my-domain], dc=[com]". Meer dan één string kan worden ingevoerd elk gescheiden door een ";". Dit wordt alleen gebruikt als de hierboven genoemde Authorization Methode op "Bind Directly as User" staat.
 • Verbind gebruikersnaam en Verbind wachtwoord.Deze definïeren de verbindings parameters voor de DN lookup phase. Voor anonieme lookup, laat beide velden leeg. Voor een Administratieve Verbinding is de "Verbind gebruikersnaam" de gebruikersnaam van een administratieve account (bijvoorbeeld "Administrator"). In dit geval is de "Verbind wachtwoord" het actuele wachtwoord naar deze administratieve account.
 • Map: Volledige naam.Het LDAP attribuut dat de volledige naam van de gebruiker bevat.
 • Map:E-mailadres.Het LDAP attribute that contains the User's e-mail address.
 • Map: Gebruikers ID. Het LDAP attribuut dat de login ID van de gebruiker bevat. Voor de Active Directory is dit "sAMAccountName".

Authenticatie - OpenID
Deze Plugin behandelt gebruikers authenticatie met een OpenID. Hiervoor nodig is PHP versie 5 of hoger. Deze Plugin heeft geen parameters.

Authenticatie - GMail
Deze Plugin behandelt gebruikers authenticatie met een GMail account. Voorwaarde is dat het cURL software pakket geïnstalleerd is.

Content/Artikelen

Terug naar de top


Artikelen - Pagina Navigatie
Deze Plugin maakt het mogelijk om Volgende & Vorige navigatie links toe te voegen aan Artikelen, bijvoorbeeld bij gebruik van een blog of list layout. Deze kunnen bovenaan of onderaan geplaatst worden. Deze plugin kan op de volgende wijze ingeschakeld worden. Via:

 • "Toon Navigation" in het Artikel beheer - Voorkeuren scherm
 • "Toon Navigation" in het Parameters - Component deel van het Menuitem beheer - Nieuw/Bewerken - Parameters - Component voor Artikelen scherm voor Artikel layouts.

 

NB. Als de Pagina Navigatie plugin in dit scherm is uitgeschakeld, wordt er geen Pagina Navigatie getoond en hebben de parameter instellingen geen effect.

 • Position. Positie van de navigatie link. Opties zijn boven en onder het artikel.

Artikelen - Waardering
Deze Plugin voegt een mogelijkheid om te stemmen toe aan Artikelen. Het heeft geen Parameters.

Artikelen - Email Cloaking
Deze Plugin verbergt met behulp van JavaScript alle e-mailadressen in een tekst voor spambots. Het voorkomt toevoegen van deze e-mailadressen aan spam e-mail lijsten. Het heeft de volgende parameter:

 • Mode. Hoe de e-mails worden weergegeven. Opties zijn "Als aanklikbaar mailto adres" of als "Niet aanklikbare tekst".

Artikelen - Code Hightlighter (GeSHi)
Deze Plugin toont geformatteerde code in Artikelen gebaseerd op de GeSHi highlighting engine. Het heeft geen parameters.

Artikelen - Laad Module
deze Plugin maakt het mogelijk een Module binnen een Artikel te plaatsen met de syntax: , waarbij "xxx" een door de gebruiker gedefinieerde code voor een positie is. Bijvoorbeeld: als je een module creëert met de positie "mijnpositie1" en vervolgens in een artikel de code typt, dan verschijnt daar de module (als deze tenminste is toegewezen aan de Menu selectie waar het artikel geplaatst wordt). Zie ook ""Module beheer - Nieuw/Bewerken" in het hoofdstuk over Module beheer voor meer informatie over het tonen van Modules in Artikelen.
Deze plugin heeft de volgende parameters:

 • Inschakelen Plugin.Al of niet activeren van deze Plugin.
 • Stijl.De Stijl voor de geladen Module. De mogelijkheden zijn hierbij:
  • Omgeven door Tabel (kolom)
  • Omgeven door Tabel (horizontaal)
  • Omgeven door Divs
  • Omgeven door meerdere Divs
  • Niet omgeven (ruwe output)

Artikelen - Nieuwe pagina
Deze Plugin bepaalt wat er gebeurt met een Pagebreak: Al dan niet opnemen van de namen van de pagebreaks in de paginatitels; tonen van een inhoudsoverzicht; leggen van een link naar een inhoudsopgave? Dit kan automatisch worden gedaan bij gebruik van de Pagina afbreking knop. De HTML code is hier toegevoegd als een referentie voor wat beschikbaar is. De pagina afbreking verschijnt in het tekstvenster als een eenvoudige horizontale lijn.

HTML Code:

Syntax: Gebruik: <hr class="systeem-pagina-afbreking" />

<hr class="system-pagebreak" title="De pagina titel" /> or

<hr class="system-pagebreak" alt="De eerste pagina" /> or

<hr class="system-pagebreak" title="De pagina titel" alt="De eerste pagina" /> or

<hr class="system-pagebreak" alt="De eerste pagina" title="De pagina titel" />

Deze Plugin heeft de volgende parameters:

 • Activeer Plugin.Al of niet activeren van deze Plugin.
 • Website Titel.Of de titel en koptekst attributen van de Plugin al dan niet worden toegevoegd aan de Website Titel tag.
 • Inhoudsopgave.Al dan niet tonen van een inhoudsopgave voor Artikelen met meerdere pagina's.
 • Toon alles. Het geven van de mogelijkheid aan gebruikers om al dan niet alle pagina's van een artikel te tonen.

Editor

Terug naar de top


Editor - Geen Editor
Deze Plugin laadt een simpele tekstverwerker Deze optie kan worden gebruikt als je HTML codes uit een andere bron plakt in een document en je wilt niet dat de code veranderd wordt door een WYSIWYG editor. Deze Plugin heeft geen Parameters.

Editor - TinyMCE 2.0
Deze Plugin laadt de TinyMCE 2.0 editor. Dit is de standaard editor in Joomla!. Deze Plugin heeft de volgende plugin Parameters:


 • Functionaliteit.Selecteer "Uitgebreid", "Geavanceerd" of "Eenvoudig". Met "Eenvoudig" geselecteerd heeft de gebruiker slechts 9 toolbar knoppen ter beschikking: Bold, Italic, Underline, Strikethrough, Undo, Re-do, Clean up messy code, Bullets, en Numbering. Met "Geavanceerd" geselecteerd heeft de gebruiker meer, en met "Uitgebreid" heeft de gebruiker alle knoppen tot zijn beschikking. "Geavanceerd" is de standaard instelling.
 • Skin.Mogelijkheden: "Standaard" of "Office 2007 blauw", ".. zilver", of ".. zwaert". Normaal is hier "Standaard" ingevuld.
 • Gecomprimeerde versie.Al dan niet gebruiken van de samengepakte versie van TinyMCE. NB. Dit werkt niet betrouwbaar met Windows IE, derhalve is "Off" de aanbevolen waarde en de standaardwaarde.
 • Code opschonen bij de start.Al dan niet automatisch opschonen van de HTML code als de editor voor de eerste keer geladen wordt. Standaardwaarde is "Off".
 • Code opschonen bij opslaan.Al dan niet opschonen van de HTML code als een bestnd wordt opgeslagen. Opties zijn "Never", "Front Only", en "Always". De standaardwaarde is "Always".
 • Teken encoding.Mogelijkheden: "genaamd", "numeriek", of "ruw". Standaard is "ruw".
 • Automatische taalselectie.Al dan niet kiezen van de geselecteerde UI taal. Niet op "Yes" zetten tenzij de passende editor talen zijn geïnstalleerd. Standaard is "No".
 • Taal code.Editor taal code. Dit moet ingevoerd worden als de Automatische Taal Selectie "uit" staat. Standaard is "en" voor de Brits Engelse taal.
 • Tekstrichting.Of de taal van "Links naar rechts" of van "Rechts naar links" (bijvoorbeeld bij Arabisch) moet worden gelezen. Standaard is "Links naar rechts".
 • Template CSS classes.Al dan niet laden van de "editor.css" file. Als er in de standaard template niet een dergelijke file gevonden wordt, wordt de "editor.css" file uit de systeem template gehaald. Standaard is "Ja".
 • Aangepaste CSS Classes.Optioneel volledig URL pad naar een (custom) CSS file. Als die ingevoerd wordt, overschrijft dit de Template CSS classes setting.
 • URLs.Gebruiken van Relatieve of Absolute URLs in links. De standaardwaarde is "Relatief".
 • Nieuwe regel.Al dan niet interpreteren van nieuwe regels als "P Elementen" of "BR Elementen". Standaard is "P Elementen".
 • Verboden Elementen.De elementen die uit de tekst verwijderd worden. Standaard is "applet".
 • Extended Valid Elements. Optionele lijst van geldige HTML elementen die toegevoegd worden aan de bestaande set.

Deze Plugin heeft de volgende geavanceerde parameters:


 • Werkbalk."Top" of "Onderkant".
 • Knoppenbar uitlijning"Links", "Centraal" of "Rechts".
 • HTML Hoogte.De hoogte, in pixels, van het HTML mode pop-up venster. Standaard is "550".
 • HTML Breedte.De breedte, in pixels, van het HTML mode pop-up venster. Standaard is "750".
 • Element pad. Als die op "Aan", toont deze de 'Set Classes' knop voor de gemarkeerde tekst. Mogelijkheden: "Uit" of "Aan". Standaard is "Aan".
De volgende instellingen zijn alleen van toepassing als de editor in de Geavanceerde modus staat.
 • Lettertypen.Verbergen of Tonen van de knop 'Lettertypen'. Standaard is "Toon".
 • Plak.Verbergen of Tonen van de knop 'Plak'. Standaard is "Toon".
 • Zoek-vervang.Verbergen of Tonen van de knop 'Zoek-vervang'. Standaard is "Toon".
 • Datum invoegen.Verbergen of Tonen van de knop 'Datum invoegen'. Standaard is "Toon".
 • Datum formaat.Het format waarmee een datum weergegeven worden. Standaard is "%y-%m-%d" (jaar-maand-dag).
 • Tijd invoegen.Verbergen of Tonen van de knop 'Tijd invoegen'. Standaard is "Toon".
 • Tijd formaat.Het format waarmee tijd weergegeven worden. Standaard is "%H-%M-%S" (uur-minuut-seconde).
 • Kleuren.Verbergen of Tonen van de knop 'Kleuren'. Standaard is "Toon".
 • Tabel.Verbergen of Tonen van de knop 'Tabel'. Standaard is "Toon".
 • Smilies.Verbergen of Tonen van de knop 'Smilies'. Standaard is "Toon".
 • Media.Verbergen of Tonen van de knop 'Media'. Standaard is "Toon".
 • Horizontale lijn.Verbergen of Tonen van de knop 'Horizontale lijn'. Standaard is "Toon".
 • Richting.Verbergen of Tonen van de knop 'Richting'. Standaard is "Toon".
 • Full screen.Verbergen of Tonen van de knop 'Full screen'. Standaard is "Toon".
 • Stijl.Verbergen of Tonen van de knop 'Stijl'. Standaard is "Toon".
 • Laag.Verbergen of Tonen van de knop 'Laag'. Standaard is "Toon".
 • XHTMLxtras. Verbergen of Tonen van de knop 'XHTMLxtras' waaronder de additionele XHTML mogelijkheden verborgen zitten. Standaard is "Verberg".
 • Visualchars.Verbergen of Tonen van de knop 'Visualchars'. Standaard is "Toon".
 • Onafgebroken.Verbergen of Tonen van de knop 'Onafgebroken'. Standaard is "Toon".
 • Template.Verbergen of Tonen van de knop 'Template'. Standaard is "Verberg".
 • Geavanceerde afbeelding.Mogelijkheden: "Uit" of "Aan". Standaard is "Aan".
 • Geavanceerde links.Mogelijkheden: "Uit" of "Aan". Standaard is "Aan".
 • Waarschwing opslaan.Geven van een waarschuwing als de tekstverwerker verlaten wordt zonder dat het artikel is opgeslagen. Mogelijkheden: "Uit" of "Aan". Standaard is "Uit".
 • Context menu.Mogelijkheden: "Uit" of "Aan". Standaard is "Aan".
 • Ingesloten popups.Mogelijkheden: "Uit" of "Aan". Standaard is "Aan".
 • Safari compatibiliteit.Mogelijkheden: "Uit" of "Aan". Standaard is "Uit".
 • Aangepaste plugin.Invulvak. Standaard niet ingevuld.
 • Aangepast knop. Invulvak. Standaard niet ingevuld.

Editor - XStandard Lite 2.0Deze Plugin voorziet in de XStandard editor. Het heeft de volgende parameters:
 • Editor Mode. Er zijn drie instellingen mogelijk: WYSIWYG, Bron, of Schermlezer. Standaard is WYSIWYG

 • Word Wrap. Aan- of uitzetten van Word Wrap. Standaard is "Uit".

Editors-xtd/Editor knop

Terug naar de top


Editor Knop - Afbeelding
Deze Plugin toont de "Afbeelding" knop onder het editor veld als je met een Joomla! editor bezig bent (bijvoorbeeld als je een artikel aan het schrijven bent). Het maakt het mogelijk een afbeelding aan de tekst toe te voegen. Deze plugin heeft geen parameters.

Editor Knop - Nieuwe pagina
Deze Plugin toont de knop "Nieuwe pagina" onder het editor veld. Het breekt een pagina af. Deze plugin heeft geen parameters.

Editor Knop - Lees meer
Deze Plugin toont de "Lees meer..." knop onder het editor veld. Drukken op deze knop voegt een "Lees meer..." afbreking in in het Artikel dat het mogelijk maakt alleen het eerste deel van het artikel op een pagina te tonen. Deze plugin heeft geen parameters.

Search/Zoeken

Terug naar de top


Zoeken - Artikelen
Deze Plugin maakt het mogelijk naar artikelen te zoeken. Het heeft de volgende parameters:

 • Zoeklimiet.Het maximum aantal zoekresultaten dat teruggegeven wordt nadat zoeken is uitgevoerd.
 • Artikelen.Al dan niet zoeken naar artikelen.
 • Ongecategoriseerde artikelen.Al dan niet zoeken naar ongecategoriseerde artikelen.
 • Gearchiveerde artikelen. Al dan niet zoeken naar gearchiveerde artikelen.

Zoeken - Weblinks
Deze Plugin schakelt het zoeken naar weblinks in. Het heeft de volgende parameters:

 • Zoeklimiet. Het maximum aantal zoekresultaten dat teruggegeven wordt nadat zoeken is uitgevoerd.

Zoeken - Contactpersonen
Deze Plugin schakelt het zoeken naar Contacten in. Het heeft de volgende parameters:

 • Zoeklimiet. Het maximum aantal zoekresultaten dat teruggegeven wordt nadat zoeken is uitgevoerd.

Zoeken - Categorieën
Deze Plugin schakeld het zoeken naar Categorie informatie in. parameters:

 • Zoeklimiet. Het maximum aantal zoekresultaten dat teruggegeven wordt nadat zoeken is uitgevoerd.

Zoeken - Secties
Deze Plugin schakelt het zoeken naar Sectie informatie. Het heeft de volgende parameters:

 • Zoeklimiet. Het maximum aantal zoekresultaten dat teruggegeven wordt nadat zoeken is uitgevoerd.

Zoeken - Nieuwsfeeds
Deze Plugin schakelt het zoeken naar News Feeds. Het heeft de volgende parameters:

 • Zoeklimiet. Het maximum aantal zoekresultaten dat teruggegeven wordt nadat zoeken is uitgevoerd.

System/Systeem

Terug naar de top


Systeem - SEF
Deze Plugin voegt SEF support toe aan links in het document. Het opereert direct op de HTML-codes en heeft geen speciale tag nodig. Deze Plugin heeft geen parameters.

Systeem - Foutopsporing
Deze Plugin voorziet in debugging informatie. Het heeft de volgende parameters:

 • Geeft profiel informatie weerAl dan niet weergeven van de profiel informatie.
 • Toon SQL query log.Al dan niet invoegen van het SQL query log in de foutopsporings informatie.
 • Toon geheugengebruik.Al dan niet invoegen van geheugen gebruiksgegevens in de foutopsporings informatie.
 • Toon geladen taalbestanden.Al dan niet tonen van de taalbestanden die geladen zijn bij het genereren van de pagina.
 • Toon niet gedefinieerde taalstrings.Al dan niet invoegen van ongedefinieerde taalstrings in de foutopsporings informatie. Deze heeft twee standen: diagnostic mode en designer mode. Diagnostic mode toont de onvertaalde string en de mogelijk file locatie toen de JText call was gemaakt. Designer mode toont de strings in een format die gekopieerd kan worden in een .ini language file (toont the lijst in KEY=String format). Standaard is designer mode.
 • Laat sleutelvoorvoegsel weg. Als ze niet vertaald zijn, worden strings in Designer mode weergegeven. Dit maakt het je mogelijk een voorvoegsel van de string te strippen om de sleutel te vormen. Dit is nuttig als de ontwerper een gewone prefix gebruikt voor zijn extensie(s) bij gebruikmaking van JText methodes.

NB. Opgemerkt kan worden dat het tonen van onvertaalde strings alleen de waarde toont die doorgegeven is aan de passende JText methode. Bijvoorbeeld: met de volgende code

<?php echo JText::_( 'Reports Import Configuration' ); ?>
Indien niet vertaald zal de Designer mode dit als volgt weergeven:

# /administrator/components/com_reports/views/reports/tmpl/default.php

REPORTS IMPORT CONFIGURATION=Reports Import Configuration

Als de Strip Key Prefix gezet is op "Reports", verandert de weergave licht in:

# /administrator/components/com_reports/views/reports/tmpl/default.php

REPORTS IMPORT CONFIGURATION=Import Configuration

Tenslotte, het pad dat getoond wordt is niet meer dan een best guess gebaseerd op het aanroepen van de PHP debug_backtrace functie. Soms is die accuraat, soms niet en er zijn ook gevallen dat er geen file kan worden onderkend. In die gevallen kun je alleen uitgaan van je beste oordeel.

Systeem - Legacy
Deze Plugin maakt het je mogelijk Extensions in "1.5 Legacy" mode te gebruiken. NB. Deze plugin is standaard uitgeschakeld en moet ingeschakeld worden voor je dit type extensies kunt gebruiken. Gebruik kan echter verstorend werken op Joomla 1.5 extensies. Gebruik wordt afgeraden. Deze plugin heeft de volgende parameter:

 • Gebruik Legacy URL Routing. Al dan niet gebruiken van het legacy URL routing mechanisme voor legacy Extensies. De standaardwaarde is "Nee". /LI>

Systeem - Cache
Deze Plugin maakt page caching mogelijk. Page caching staat de webserver toe snapshots van pagina's te bewaren en deze te gebruiken als pagina's getoond moeten worden. Dit verbetert de werking van de website en vermindert de werklast van de server. Deze plugin heeft de volgende parameters:

 • Gebruik browser caching.Al dan niet gebruiken van het mechanisme voor opslag van pagina's in een cache door de lokale browser. Standaard is "Nee". /LI>
 • Cache tijdsduur. De tijd, in minuten, hoelang een pagina in de cache bewaard wordt. Standaard is 15 minuten.

Systeem - Log
Deze Plugin maakt systeem logging mogelijk. Een log is een file die informatie bevat over de website activiteiten. Het kan worden gebruikt om de geschiedenis te zien van activiteiten en voor oplossen van problemen op de site. Deze plugin heeft geen parameters.

Systeem - Herinner mij
Deze Plugin voorziet in een "Herinner mij" functionaliteit. Dit maakt het voor de website mogelijk je gebruikersnaam en wachtwoord te "herinneren" zodat je automatisch ingelogd wordt als je teruggaat naar de site. Deze plugin heeft geen parameters.

Systeem - Backlink
De Backlink Plugin voorziet in ondersteuning van legacy Joomla! 1.0.x links. Het leidt oude URL en document links naar de juiste Joomla! 1.5 doelen. Deze plugin heeft de volgende parameters:

 • Zoeken Query Strings.Als die op "Ja" staat, zal het systeem zoeken naar versie 1.0 query strings en deze omleiden naar de nieuwe URL. Standaard is "Ja".
 • Zoeken SEF.Als die op "Ja" staat, zal het systeem de Joomla! 1.0 stijl SEF formats gebruiken en deze omleiden naar de nieuwe link. Standaard is "Ja".
 • Legacy SEF proberen. Als die op "Ja" staat, zal het systeem de Joomla! 1.0 stijl SEF formats gebruiken en zal het proberen een geldige link te genereren. Standaard is "Ja".

User/Gebruiker

Terug naar de top


Gebruiker - Joomla!
Deze Plugin verwerkt de standaard gebruikers synchronisatie. Deze plugin heeft de volgende parameters:

 • Maak automatisch gebruikers aan. Al dan niet automatisch aanmaken van geregistreerde Joomla! gebruikers waar dat mogelijk is. Standaard is "Ja".

XMLRPC/XML-RPC

Terug naar de top


XML-RPC - Joomla
Deze Plugin voorziet de Joomla! gebruikers van XML-RPC API. Het heeft geen parameters.

XML-RPC - Blogger API
Deze Plugin schakelt het Blogger XML-RPC API protocol voor jouw Joomla! web site in. Indien ingeschakeld maakt het bloggers mogelijk Artikelen toe te voegen aan de site vanuit elke applicatie die deze API ondersteunt. Deze plugin heeft de volgende parameters: • Nieuwe berichten.De Categorie waarin nieuwe berichten via deze API geplaatst moeten worden. Wordt geselecteerd via een drop-down list van Categorieën.
 • Wijzig berichten. De Sectie van waaruit nieuwe berichten opgehaald worden. Wordt geselecteerd via een drop-down list van Secties.

Tips / Interessante plugins

Terug naar de top
 •  Met "Content - Load Module" kunnen modules geplaatst worden binnen artikelen.
 • Als je een website hebt met donkere achtergrond en lichte letters is het moeilijk de artikelen te wijzigen omdat ze in de editor slecht of onzichtbaar zijn. Oplossing hiervoor is het gebruik maken van een lege stylesheet en deze bij de editor in te vullen in het veld "Custom CSS Classes".
 • Als je de TinyMCE 2.0 editor gebruikt, kun je aangeven welke opties je wilt zien op de werkbalk van de editor door instellingen in de parameters in de "Editor - TinyMCE 2.0" Plugin.
 • Als je Extensies wil gebruiken in "1.5 Legacy" mode, moet je de "System - Legacy" Plugin inschakelen. Deze Plugin is standaard uitgeschakeld.

Terug naar de top