Week 27: 2 - 8 juli 2023

Regio: Bolivia, Chili en Peru

 

Kerkelijk jaar - 5e zondag na Pinksteren

1. Behoed en bewaar Gij ons, lieve God, wijs Gij ons de goede wegen.                       
Wil in de woestijn het manna zijn, omgeef Gij ons met uw zegen.(2x)
2. Behoed en bewaar Gij ons, lieve God, wees met ons in al het lijden.
Wees warmte en licht, een menslijk gezicht, nabij ons in donkere tijden.(2x)
3. Behoed en bewaar Gij ons, lieve God, en geef ons geloof en vertrouwen;
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft. Geef dat wij daar zelf aan bouwen.(2x)
4. Behoed en bewaar Gij ons, lieve God, omgeef Gij ons met uw zegen.
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn en zet ons op nieuwe wegen.(2x)
(Lied uit Argentinië, 79 ´Hoop van alle volken´)

Geef ons heden ons dagelijks brood - Halleluja, Ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge. Ik zal mijn geest uitgieten op uw nakomelingen. (Jesaja 44:3)

5e zondag na Pinksteren – Leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God van mijn heil, U verwacht ik de ganse dag.(Psalm 25)

Zondagsgebed:
Uw liefdevolle ogen, God, zien feilloos wat wij nodig hebben, daarom vragen wij U
in vol vertrouwen: breek af in ons wat U in de weg staat en rust ons toe met al wat
ons helpt te doen waartoe wij geroepen zijn. God die ons vóór zijt geweest met
de macht van uw liefde, met het woord van uw goedheid, wij komen niet naar U toe
met een gaaf geloof en veelbelovende woorden, maar beroepen ons op uw belofte
en vragen U in vertrouwen: wil ons aanvaarden en neem ons in dienst.(ds. W.R. v.d. Zee)


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 27 - Bolivia, Chili en Peru

Voorbeden: Week 27

Dank voor:
• Degenen die de armen voeden, zelfs wanneer ze zelf niet veel hebben.
• Charangos, panpijpen en drums, instrumenten om God de eer te geven.
• Bevrijdingstheologie en voor hen die in de praktijk werken aan sociale rechtvaardigheid met en voor de armen.
• Saint Martin de Porres, de eerste zwarte katholieke heilige uit Latijns-Amerika, die gedurende zijn leven zorgde voor de armen van Lima.
• Talen en culturen, die proberen een oude identiteit te behouden, en tegelijk in het reine trachten te komen met de moderne wereld.
• Machu Picchu, het Titicacameer, en de Andes.

Bid voor:
• De rechten van inheemse en mestiezo (gemengd ras) volkeren in deze landen.
• Sociale, economische en politieke hervormingen, dat ze gerechtigheid mogen brengen voor allen.
• Economische verbeteringen in Bolivia, zodat mensen niet hoeven te migreren om hun kinderen naar school te sturen, om medicijnen te kopen voor hun grootouders of om de achterblijvers te voeden.
• Degenen wier dierbaren zijn vermoord of verdwenen onder repressieve regimes.
• Genezing van de wonden die de mensen hebben moeten verduren.
• Een einde aan de drugshandel in de regio, en beschikbaarheid van andere economische middelen van bestaan.
• De armen en onderdrukten.
 

Wereldwijd verbonden: Week 27

 
Onderwijs in Bolivia (Kerkinactie)
Bolivia, Chili en Peru
 
Laat ons, o Heer, door uw tegenwoordigheid
de grenzen overwinnen van onze solidariteit
met uw kinderen in Latijns-Amerika.
Schenk troost en rust aan hen die in angst leven.
Ontferm U over de families die lijden onder
werkloosheid en honger.
Raak het geweten aan van allen die zonder
mededogen uit zijn op eigen gewin.
Versterk het rechte geloof en help mannen en
vrouwen hun vertrouwen op U te stellen en op
al wat stand houdt.
Heer, laat ons uw geheimnisvolle
tegenwoordigheid in de kern van ons leven ervaren;
dat wij U in de diepte van de alledaagse
dingen mogen zoeken en vinden.
(Louis Espenal, Jezuïtenpriester, in Bolivia vermoord)
 
Bolivia: Irpañani (partner Kerkinactie) ontvangt 70 kinderen van een tot vijf in de middag. Irpañani is gestart vanuit de Presbyteriaanse kerk, maar alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, zijn er welkom. Ze doen er aan bijscholing, huiswerkhulp en spel. Naast de bijscholing krijgen de kinderen een aanvullende maaltijd.
Landen in het Andes-gebergte.
 
Meer dan één miljoen boeren in de Andes verbouwen coca-planten. De boeren zelf verdienen er wel aan, maar de handelaren des te meer: het cocablad is de grondstof voor de drug cocaïne. Cocablad hoort bij de Indiaanse cultuur. Mythen vertellen waarom coca een heilige plant is. De blaadjes zijn onmisbaar bij rituelen en gebruiken en passen bij alle goede dingen als bewijs van dankbaarheid en achting. Diep in de mijnschachten, op dagenlange voettochten en bij zwaar landwerk geeft coca kracht en uithoudingsvermogen. Coca wordt gezien als een geschenk van de hemel, even heilig als de wijn die in de kerk gebruikt wordt en waar men ook misbruik van kan maken.

In Bolivia is 70% van de bevolking van Indiaanse afkomst, een meerderheid in een land dat politiek gedomineerd wordt door blanken en mensen van gemengde afkomst. Bolivia is het armste land van Zuid-Amerika en het eerste land dat in 1987 een overeenkomst met een Amerikaanse milieuorganisatie sloot om een tropisch regenwoud te sparen. In ruil daarvoor namen zij een deel van de buitenlandse schuld van het land over.

In Chili verdwenen tijdens de dictatuur 1100 mensen. Nu is Chili weer een democratisch land. In de bergen van Noord-Chili leven de Aymara-Indianen, eeuwenlang vergeten en verwaarloosd door de regering. Gesteund door hulporganisaties werken zij aan de toekomst: het behoud van eigen taal en cultuur, landschap verbetering enz. De Chileense dichter Pablo Neruda schreef ooit: “…en dan komt de dag, dat wij licht en water, aarde en mens bevrijden. Dan zal het zijn alles voor allen.”

In Peru is Gustavo Gutiérrez, één van de grondleggers van de bevrijdingstheologie, hij zegt: “wie de inheemse volken van Amerika vandaag bezoekt, zal moeten toegeven, dat zij in deze 500 jaar een samenleving wisten te vormen waarin solidariteit centraal staat. Gelukkig wie op deze manier willen leven. Vervolging en lijden blijven hen niet bespaard, maar hun kracht is de Heer. Wij gedenken met woorden uit Chili:  "Señor ten piedad" – Heer ontferm U:
Peru: Peruanen houden van muziek
Voor wie zonder opgaaf van reden zijn verdwenen:
Heer, ontferm U.        
Voor de ouders zonder kinderen:  Heer, ontferm U.
Voor de kinderen zonder ouders: Heer, ontferm U.
Voor de armen zonder huis of onderdak: Heer, ontferm U.
Voor vluchtelingen zonder vaderland: Heer, ontferm U.
Voor gevangenen zonder eerlijk proces: Heer, ontferm U.
Voor alle mensen zonder hoop: Heer, ontferm U.
 

El condor pasa - Peru, componist: Daniel Alomía Robles


 
Pastorale van de eenzame herder... Condors zijn de grootste vliegende vogels met een spanwijdte tot wel 3 meter; ze vliegen op warme luchtlagen.

De Inca's

Water betekent leven voor mensen die wonen in de Boliviaanse dorpen gelegen 4.000 – 5.000 meter boven de zeespiegel in de afgelegen plaatsen. 
 
De Inca's waren een indianenvolk dat vanaf de dertiende eeuw leefde in een gebied rondom hun hoofdstad Cuzco in het huidige Peru. De Inca's geloofden in de kracht van de Zon als weldoener van de Aarde. De zon werd daarom vaak geëerd met zonnefeesten. Om te zorgen dat de maan en de zon niet zouden stoppen, werden stenen op de bergtoppen geplaatst. De zonnegod heette Inti, de maangod Quilla. De verering van de zon werd tijdens het bewind van Viracocha als enig geloof ingesteld. In de praktijk werd echter aan Moeder Aarde, Pachamama meer eer gegeven door het gewone volk.
 
De ontdekking van Amerika in 1492 door Columbus leidde uiteindelijk tot de val van het rijk. Enkele honderden Spaanse conquistadores onder leiding van Francisco Pizarro wisten in 1532 de Inca-heerser Atahualpa te gijzelen in Cajamarca en daarmee het rijk te verlammen.
De Inca's staan bekend om hun prachtig weefwerk.