PRIVACY STATEMENT RAV BRACHOT

De internationale volksdansvereniging Rav Brachot te Nijkerk verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen, bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je naam met e-mailadres of je naam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Welke gegevens bewaart Rav Brachot?
Rav Brachot vraagt aan cursisten: naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. De geboortedatum is nodig voor het kunnen toekennen van de korting voor leden van 65 jaar en ouder.

Van wie verwerkt Rav Brachot persoonsgegevens?
Rav Brachot verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie Rav Brachot direct of indirect een relatie heeft, wil krijgen of heeft gehad. Dat zijn gegevens van:
•    Leden;
•    Oud-leden;
•    Personen en verenigingen die op de hoogte willen zijn van de activiteiten van Rav Brachot;
•    Docenten die lesgeven.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Een van de bestuursleden van Rav Brachot verwerkt de persoonsgegevens in een Word of Excel bestand. Daarnaast is er een aparte lijst met e-mailadressen (met name van andere dansverenigingen en belangstellenden voor workshops die door Rav Brachot georganiseerd worden). Het bestuur van Rav Brachot is verantwoordelijk voor het verantwoord omgaan met persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt Rav Brachot persoonsgegevens?
Het bestuur van Rav Brachot wil jou zo goed mogelijk van dienst zijn. We hebben je naam en (e-mail) adresgegevens nodig om contact met je te onderhouden en je te informeren over de activiteiten van Rav Brachot.
Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotiedoeleinden. Bijvoorbeeld om je d.m.v. een e-mail te informeren over een workshop. Wil je zo’n e-mail niet meer ontvangen, dan kun je dit aangeven door de e-mail te beantwoorden en hierin vermelden dat je dit soort e-mails niet meer wenst te ontvangen.

Hoe gaat Rav Brachot met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Alle leden hebben toegang tot elkaars persoonsgegevens. De ledenlijst is op het ledendeel van de website (alleen toegankelijk via persoonlijke inlog) te raadplegen.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Rav Brachot
Rav Brachot zal de gegevens voor geen ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn verwerkt.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Zolang je niet zelf aangeeft geen interesse meer te hebben in de activiteiten van Rav Brachot, blijven je gegevens bewaard.

Ben ik verplicht deze gegevens te verstrekken?
Je bent niet verplicht de gegevens te verstrekken, alleen je naam en e-mailadres is van belang wanneer je je inschrijft als lid. Wil je ook aanspraak kunnen maken op de korting voor leden van 65 jaar en ouder, dan is ook je geboortedatum verplicht. Voor het kunnen ontvangen van extra subsidie voor 65+’ers die wonen in de gemeente Nijkerk, heeft Rav Brachot ook je adresgegevens nodig.

Kan ik zien welke gegevens Rav Brachot van mij verwerkt?
Op verzoek (bij het bestuur) kun je inzage krijgen in de gegevens die van jou zijn opgeslagen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Rav Brachot kun je terecht bij een van de bestuursleden.

Wijziging privacybeleid
Rav Brachot behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Je kunt dit privacybeleid raadplegen via website: ravbrachot.nl

Wie is online

We hebben 49 gasten en geen leden online