Jaarverslag van de Internationale
volksdansvereniging
Rav Brachot seizoen 2019-2020

Algemeen
Het verslagjaar loopt van 1 augustus 2019 tot 1 augustus 2020. Op 1 augustus 2019 heeft de vereniging 24 leden. Het bestuur bestaat gedurende dit verslagjaar uit Renate Stitselaar (voorzitter), Ada Houtman (secretaris). Joselie Ruimers loopt mee als inkomend secretaris en Herma Dijk is waarnemend penningmeester.

Dansavonden en workshops
Het dansseizoen is na 24 dansavonden in maart 2020 abrupt geëindigd door de coronacrisis. Op 9 maart hebben we voor de laatste keer gedanst. In september hebben we genoten van de workshop Israëlisch met Shmulik. Er waren 20 leden en 26 gasten aanwezig. De geplande voorjaarsworkshop Grieks met Dilyana is niet doorgegaan omdat haar tournee vanwege corona is afgelast. Tijdens de Goud van Oud avond in december hebben we favoriete dansen uit de vergetelheid gehaald.
Een belangrijk hoogtepunt tijdens de ledenvergadering was het jubileum van Frieda v.d. Kemp. Zij was al 40 jaar een van de trouwe leden van Rav Brachot.

Toen bleek dat de lock down langer zou gaan duren heeft Angela al snel de draad opgepakt en vanuit haar huiskamer danslessen online gezet, zodat we thuis toch nog een beetje in de volksdanssfeer konden blijven. Sommige leden hebben ook trouw hun huiskamer verbouwd om de lessen te kunnen volgen.

Kerstbal
Het kerstbal was zoals gewoonlijk een gezellige avond. De zaal mooi versierd en de traditionele kaarsjesdans en cadeautjes doorgeefdans waren ook nu weer een succes.
Het thema was dit keer “kaars”.

Optredens
Vanwege het succes van het vorige jaar zijn we in 2019 opnieuw uitgenodigd in Barneveld om mee te werken aan de Kerstwandeling. Dat werd ook dit keer zeer gewaardeerd door de organisatie.

Tenslotte
Op 7 juli 2020 hebben we afscheid moeten nemen van ons oudste lid Anneke Seinstra. Vele jaren kwam zij op maandagavond uit Almere rijden om met ons mee te dansen. We waren dan ook geschokt toen we in juni bericht kregen dat zij na een kort en ernstig ziekbed overleden bleek te zijn. Een groot aantal leden heeft de afscheidsbijeenkomst bijgewoond.

Onze dansleidster Angela verdient onze complimenten door de tomeloze energie die zij heeft getoond om ons als vereniging te blijven motiveren om te dansen.
Het bestuur heeft als blijk van waardering aan het einde van het seizoen een bloemetje laten bezorgen.
Ook zijn alle leden in juni langs gebeld om nog even contact met elkaar te hebben en te horen of we belangrijke persoonlijke dingen hebben gemist.

We kijken terug op een seizoen dat mooi is begonnen, maar op een vreemde manier is afgesloten. Desondanks proberen we met elkaar onze vereniging draaiende te houden en het is goed om te ervaren dat veel leden daarin hun steentje bijdragen.

Ada Houtman, secretaris

 

 

 

 

Wie is online

We hebben 24 gasten en geen leden online