Week 11: 12-18 maart 2023

12 maart: Zondag Oculi

Regio: Myanmar (Birma) en Thailand

 

Kerkelijk jaar - Oculi

Uw Koninkrijk kome - Want zie, het Koninkrijk van God is bij u. (Lucas 17:21b).
 
Zondag Oculi – ogen – 3e zondag in de 40 dagentijd -
Mijn ogen zijn bestendig op de Heer, Hij bevrijdt
mijn voeten uit de valstrik. (Psalm 25)
 
Gebed bij zondag Oculi:
Onze ogen zijn gevestigd op U, o God,
want U bent onze bevrijder;
zie naar ons om met uw liefdevolle blik,
blijf ons aankijken als wij verdiept zijn
in onszelf, houd ons in het oog als
wij onze eigen wegen gaan.
Onze ogen zijn gevestigd op U, o God,
vestig uw ogen op ons.
(ds. W.R. v.d.  Zee)
 
Lied:
Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht, Kyrie eleison.
Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja!
(LB 281)
 
Om open ogen:
Onzienlijke, van wie mensen hebben betuigd dat Gij alle ellende wel degelijk ziet en alle hulpgeroep wel degelijk hoort; Schepper van mensen, die ons hebt geschapen naar uw beeld en in uw gelijkenis, open onze oren en ogen voor de mensen met wie wij samen het leven delen op de ene aarde onder uw hemel.
Dat onze ogen zullen opengaan voor bejaarde en hulpbehoevende mensen: dat zij niet van ons zullen vervreemden in het proces van de vele veranderingen die onszelf al verwarren en des te meer hén: dat wij hun wijsheid niet zullen verachten in een samenleving die wordt getypeerd door oppervlakkigheid en snelverkeer.
Dat onze ogen zullen opengaan voor kleine kinderen en  jonge mensen: dat zij ons later niet zullen vervloeken om de wereld die wij hen hebben nagelaten, waarin het iets hébben zoveel betekent en het iemand zíjn zo onbelangrijk lijkt; dat wij ons door hen laten gezeggen, als zij ons op hun beurt bekritiseren.
Dat wij onze ogen niet zullen sluiten voor wie het onderspit delven om ons heen:
diegenen die afhankelijk zijn geworden van steeds feller omstreden uitkeringen,
de werklozen en de arbeidsongeschikten, alleenstaande vrouwen, mannen, kinderen,
al die groepen waarachter we wel cijfers, maar nauwelijks nog mensen kunnen zien.
 
(Niek Schuman, uit “Een verschil van dag en nacht”)
 

Oculi nostri ad Dominum Deum... Taizé


Wij richten onze ogen op de Heer... - Oculi - Maak onze ogen dan ziende en ons hart genegen tot wat er allerwegen leeft en niet leven kan… Ad den Besten, LvdK 149:4 Ad den Besten (geb.1923) was naast essayist en dichter, docent aan het Duits Seminarium van de Universiteit van Amsterdam en publiceerde geestelijke liederen onder de titel Loflied voor tegenstem (1965).

In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 11 - Myanmar (Birma) en Thailand

Voorbeden: Week 11

Een boer aan het werk op zijn rijstveld in Myanmar

Dank voor:
•Thailand's ondersteuning van vluchtelingen uit Myanmar, Laos, Cambodja en Vietnam.
•Degenen die opkomen voor geëxploiteerde kinderen, met name kinderen in de seksindustrie.
•De Christelijke Conferentie van Azië.
•De Myanmar Raad van Kerken.
•Harpen, gongs, bamboe fluiten, kleurrijke zijde, gracieuze dansers en zachte geesten.
•Birmaanse marionetten, sommige met 60 verschillende snaren.
•Boeddhistische en christelijke dialoog, die streeft naar het afbreken van oude barrières voor hoop en vrede.
Bid voor:
•Kinderen in Myanmar, vooral de kindsoldaten, wezen, vluchtelingen en voor kinderen die gedwongen arbeid verrichten in de prostitutie.
•Vrouwen en meisjes die beschermd moeten worden tegen verkrachting en dwangarbeid.
•Etnische groepen dat zij hun eigen rijke erfgoed, talen en culturen mogen behouden.
•De statenloze Rohingya uit de Rakhan staat en andere ontheemden en vluchtelingen, dat ze krijgen wat ze nodig hebben: voedsel, kleding, medicijnen, dekens, onderwijs en veiligheid.
•Degenen die humanitaire hulp leveren, dat ze worden gezegend, beschermd en bekrachtigd en in Gods liefde en hoop mogen delen.
•Families die gescheiden zijn.
•Christenen in Myanmar die worden gediscrimineerd en gedwongen worden naar meerderheids religies over te gaan.
•Die worstelen om hun leven weer op te bouwen na de vernietiging door tsunami's en orkanen.
•Een einde aan de corruptie en criminaliteit, drugsgebruik en sekstoerisme.
•Mensen die lijden aan aids.

Wereldwijd gedenken: Week 11

Dorpstafereel in het Noorden van Thailand (foto: Henriëtte Mulder)

Myanmar (Birma) en Thailand

Buurlanden aan de Bengaalse Zee en de Indische Oceaan. Landen waar jaarlijks duizenden hectaren bos zijn verdwenen. Birma, nu Myanmar genoemd, is bij velen bekend van de Birma-Spoorlijn. Door het Japanse leger krijgsgevangen gemaakte militairen, waaronder veel Nederlanders, werden in grote getale naar Birma gevoerd om onder mensonwaardige omstandigheden te werken aan deze spoorlijn.
Het land kampt met een enorm vluchtelingenprobleem.
Door het langdurige conflict in Myanmar (Birma) zijn veel Myanmarezen, speciaal uit etnische minderheden, naar de grens met Thailand gevlucht. De toekomst van de kinderen van deze vluchtelingen ziet er slecht uit. (Kerkinactie)
Sinds de onafhankelijkheid van Birma in 1948 verzetten verschillende (etnische) groeperingen in de samenleving zich tegen de regering. De Birmese regering heeft grove schendingen van mensenrechten begaan tegen etnische minderheden in de grensgebieden en voorstanders van democratische hervormingen. Vanaf halverwege de jaren 80 hebben honderdduizenden Birmezen hun huizen moeten ontvluchten en zijn de grens met Thailand overgestoken.
In 2011 sloeg de situatie echter om: de censuur neemt af, politieke hervormingen worden doorgevoerd en er vinden vredesonderhandelingen plaats tussen de overheid en gewapende etnische groepen. Een staakt het vuren is echter nog niet bereikt. Gedurende 2012 gaan de gevechten tussen het regeringsleger en het Kachin Independence Army (KIA) in Kachin State gewoon door en vormen deze een bedreiging voor de vrede in het grensgebied met China.
Het totale aantal Birmese vluchtelingen dat naar Thailand is gevlucht bedraagt nu ongeveer 340.000. Van deze groep worden 140.000 (overwegend) Karen en Karenni opgevangen in negen vluchtelingenkampen. Ongeveer 200.000 Shan worden door de lokale gemeenschap opgevangen. (Bron: Stichting Vluchteling)

De 415 km lange Birma spoorlijn met de Bridge over the River Kwai werd in de tweede wereldoorlog onder regie van de Japanners gebouwd door 68000 krijgsgevangenen.

Bo Kyi maakt zich sinds de jaren ’90 sterk voor politieke gevangenen in Birma (Myanmar). Na zeven jaar gevangenschap vluchtte hij in 1999 naar Thailand waar hij medesecretaris werd van de Assistance Association for Political Prisoners (Birma). In 2012 keerde hij voor de eerste keer terug naar Birma om zich in het land zelf in te zetten voor politieke gevangenen. Bo Kyi ontving verschillende vredesprijzen, waaronder de Alison Des Forges Award van Human Rights Watch, een onderscheiding voor activisten die hun eigen leven op het spel zetten om anderen te beschermen.(Trouw, 20 april 2015)
Bo Kyi over zijn gevangenschap: ‘In onze tijd mochten politieke gevangenen niets. Tegenwoordig mogen ze bijvoorbeeld lezen en hun cel uit. Ik zat 23 uur en 40 minuten per dag in een piepkleine cel. Alleen. Ik mocht er twintig minuten per dag uit om me te wassen.
Het verliezen van hoop is een individuele beslissing. Ik verloor nooit hoop: ze konden mijn lichaam arresteren en vastzetten, maar mijn geest niet. Mijn geest was vrij om dingen te bedenken en te creëren, zelfs in de gevangenis.’ (Bo Kyi leerde engels van een medegevangene in de naastgelegen cel).(Bron: Amnesty International)

Koning Bhumibol, geboren op 5 december 1927 in Cambridge, Massachusetts, USA, is sinds 9 juni 1946 koning van Thailand en dus het langst zittende staatshoofd in de wereld en de langst regerende monarch in de Thaise geschiedenis. Hij is de negende koning van de Chakri-dynastie.  Hij overleed op 13 oktober 2016.
De Church of Christ in Thailand komt voort uit een fusie van een aantal gemeenten die zijn ontstaan door het werk van verschillende zendingsorganisaties. Door het vele sociale werk dat de kerk doet, staat ze goed bekend. De Church of Christ heeft ziekenhuizen en scholen en is ook betrokken bij vragen rondom hiv/aids. Het boeddhisme is zo sterk verweven met de Thaise cultuur, dat het niet eenvoudig is om christen te zijn in dit land. (Kerkinactie)
Veertig jaar geleden was nog 70% van Thailand bedekt met bos. Nu houden officiële cijfers het op 18%. De overmatige en ongecontroleerde houtkap heeft grote overstromingen tot gevolg gehad, waarbij honderdduizend mensen dakloos werden.

 


Jesaja 16:3b
Verberg de vluchteling, lever de ontheemde niet uit...


David Garret speelt 'Meditation from Thais'


 “Gerechtigheid is alleen in de hel,
in de hemel is genade en
op aarde is het kruis” (bron onbekend).
Maar is het niet zo,
dat juist door het kruis
de genade tot maatstaf van gerechtigheid
is geworden? (Sonne u.Schild)


Thaise markt in het noorden van Thailand (foto: Henriëtte Mulder)

Wij gedenken deze landen met woorden uit Thailand:
 
Wees met ons Heer, op deze nieuwe dag.
Heel de wonden die de oorlog heeft achtergelaten.
Verdrijf de stille argwaan tegenover mensen die wij niet kennen.
Maak ons bereid tot een leven, dat even vol is
van onverwachte vreugde als van onverwacht verdriet.
Daarom bidden wij U in Jezus Naam,
die altijd dezelfde is – gisteren, vandaag en morgen.

 

Birmees marionettentheater
 
 
Olifantenparadijs in de bergen van Thailand