Week 38: 18-25 september 2022

17-25 september: Vredesweek

Regio: Bulgarije, Hongarije en Roemenië

 

Kerkelijk jaar - 15e zondag na Pinksteren

En leid ons niet in verzoeking…Zie de satan heeft verlangd jullie te ziften  als tarwe, maar Ik heb gebeden dat jullie geloof niet bezwijken zou.(Lucas 22:31-32)
Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die de gestalte van een
dienstknecht heeft aangenomen.
(Philippenzen 2:5)
 
15e zondag na Pinksteren 
Heer, hoed Gij het verbond:
laat de weerloze niet steeds vernederd staan,
laat wie arm en ontrecht was uw naam loven.
(Psalm 74)
 
Zondagsgebed:           
Gij die wij mogen aanspreken als onze Vader,
stel ons in staat te leven als dochters en zonen
van U en laat ons groeien in de volwassenheid
van het geloof.
God, onze Vader, onze Moeder, wees in ons midden    
met uw warme liefde, met uw klare wijsheid,
zodat wij bemoedigd en bezield ons kunnen toewijden
aan de zorg voor uw schepping. (ds. W.R.v.d. Zee)


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 38 - Bulgarije, Hongarije en Roemenië

Voorbeden: Week 38

Dank voor:
• De lange geschiedenis van het christendom in deze landen.
• Degenen die hun leven geven aan gebed en dienst aan God en hun naasten.
• Voor alle zorg besteed aan plaatsen van aanbidding, op veel manieren
verkondigen zij het evangelie.
• Mensen die zorgen voor wezen, ouderen en anderen die leven zonder middelen
van bestaan.
• Degenen die vrede bewerken tussen de etnische groepen.
• Degenen die vechten tegen het misbruik van vrouwen.
 
Bid voor:
• Een einde aan de corruptie en georganiseerde misdaad, werkloosheid en beperkte levering van voedsel en huisvesting.
• Het milieu, dat nog steeds te lijden heeft van ernstige aantasting, en voor al diegenen die zich moeten bezighouden met de vervuiling van de lucht die zij inademen en het water dat zij drinken.
• Een hernieuwde oecumenische geest onder de kerken.
• Degenen die geconfronteerd worden met discriminatie, haat en geweld op basis van hun etnische afstamming en godsdienst.
• De totstandbrenging van stabiele economische en politieke systemen die deelname van alle volken in deze landen mogelijk maken.
• Genezing voor hen die hebben gezucht onder marxistische regimes.

Wereldwijd verbonden: Week 38

Weeshuis Roemenië

 

Bulgarije, Hongarije en Roemenië
 
Verzamel ons Heer, en verstrooi ons,
doe met ons wat U recht acht.
Maar bouw ons allen op tot één kerk:
een kerk met open deuren en grote ramen;
een kerk die de wereld serieus neemt.
Bela Vassaday, Hongarije
 
In Bulgarije heeft de Orthodoxe Kerk zwaar geleden onder de druk van de staat. Tussen 1940 en 1960 werden bezittingen van de kerk onteigend, priesters gevangen gezet, bisschoppen monddood gemaakt, kerkelijke organisaties ontbonden en christelijk onderwijs verboden. De kerk bood weinig weerstand aan de overheid totdat in de jaren zeventig enkele priesters hun stem durfden te verheffen tegen de lafhartige houding van hun eigen kerkleiders.
Tien kansarme gezinnen in het zuidwesten van Bulgarije hebben sinds kort elke dag verse eieren en melk. In de plaats Krupnik, waar de werkloosheid erg hoog is, is dankzij Nederlandse sponsors een boerderij opgezet, waar geiten en kippen worden verzorgd. De gezinnen zorgen samen voor de dieren; er wordt hooi verzameld voor de winter, de geiten worden gemolken en de eieren worden geraapt. De ouders zien dat hun inspanning niet voor niets is en dat zijzelf iets kunnen bijdragen aan voedsel voor hun gezinnen; zo groeien mensen in het nemen van verantwoordelijkheid. (Bron: ZoG).
Toen de communisten na 1945 in Hongarije de macht grepen, draaide kardinaal Mindszenty niet met de nieuwe wind mee en evenmin in de 25 jaar daarna. Vanaf de opstand tot aan zijn dood in 1974 verkoos hij asiel en ballingschap boven een compromis. De Nederlandse kerken onderhouden hechte banden met de Hongaarse kerken.
Roemenië vormde zich pas in de negentiende eeuw toen verschillende kleine landjes samengingen en zich samen verzetten tegen de Turkse overheersing. In 1877 ontstond er zo een onafhankelijk Roemenië.
In 1989 brak de revolutie uit en kwam er een gewelddadig einde aan het bewind van Ceaucescu. De aanzet werd vooral gegeven door de dominee (later bisschop) Tökes, die in 1988 onder censuur werd gesteld omdat hij stelling nam tegen het afbreken van dorpen op het platteland.Veel Roemeense ouders die te arm zijn om zelf voor hun kinderen te zorgen, brengen hun kinderen naar één van de vele kindertehuizen die Roemenië ‘rijk’ is.
Sinds 1990 mag er in Roemenië weer godsdienstonderwijs worden gegeven op de scholen, terwijl kerken de mogelijkheid krijgen hun eigen leerplan op te stellen. Ook zijn er nieuwe oecumenische ontwikkelingen op gang gekomen.
In deze landen maakt de slechte economie het leven heel moeilijk. Kerken en hulporganisaties, zoals Zending over Grenzen werken echter hard aan de wederopbouw. Danken wij daarvoor en laten we gedenken met woorden uit Roemenië:

Levende God, die vrouwen uitzond om de verrijzenis te proclameren
aan bange zich verbergende discipelen – kom en sterk ons in elke
schrikaanjagende en vastgelopen situatie in ons leven en in onze wereld.
Levende God, verrezen Zoon, kom en maak ons uw levende kerk -
uw verrezen kerk – uw Paaskerk, vandaag en alle dagen.
 
Elie Wiesel
De Hongaars-Joodse schrijver Elie Wiesel werd geboren in Sighet (nu: Sighetu Marmației), als zoon van Sjlomo en Sara, orthodoxe joden van Hongaarse afkomst die een kruidenierszaak hadden. Elie had drie zussen, Bea, Hilda en Tzipora. Sighet werd een gedeelte van Hongarije in 1940, en in 1944 deporteerden de nazi's de Hongaarse joden naar Auschwitz-Birkenau. Zijn moeder en Tzipora, de jongste zus, werden er vermoord; hij en zijn vader werden naar het aangrenzende werkkamp in Auschwitz gestuurd. In januari 1945, werden vader en zoon gedwongen te marcheren naar Buchenwald, waar Elies vader overleed.
Na de Tweede Wereldoorlog belandde hij in een Frans weeshuis. In 1948 begon Wiesel een studie aan de Sorbonne, waarna hij een baan vond bij de Franse krant L'arche als journalist en in contact raakte met de Franse schrijver François Mauriac, die hem uiteindelijk kon overtuigen zijn Holocaustervaringen op te schrijven. Dat leverde zijn eerste roman, in het Jiddisch, 'Un di velt hot geshvign' (En de wereld zweeg) op, die in 1956 in Buenos Aires verscheen. Hij ontving de Nobelprijs voor de Vrede in 1986.

Het tegengestelde van liefde is niet haat. Het tegengestelde van hoop is niet vertwijfeling. Het tegengestelde van geestelijke gezondheid en van gezond mensenverstand is niet waanzin. Het tegengestelde van herinnering heet niet vergeten. Maar het is niets anders dan ieder keer de onverschilligheid. (Elie Wiesel)

 

Hongarije laat weten: EU, we willen je vluchtelingen niet... (sept.2015, foto: Spitsnieuws)
 
 
Vluchtelingen in Hongarije mogen Oostenrijk en Duitsland in. Bondskanselier Angela Merkel volhardt in gastvrijheid. In het weekend van 5 september 2015 kwamen zo'n 20.000 vluchtelingen uit Hongarije via Oostenrijk naar Duitsland. De regering gaat ervan uit dat de stroom aanhoudt. Bondskanselier Merkel benadrukte dat vluchtelingen op bescherming kunnen rekenen, maar dat zij die geen kans op asiel hebben snel terug moeten keren naar hun land. (september 2015, foto: AFP)
 

Liebestraum, Franz Liszt, Cellist Seeli Tovio en haar broer pianist Kal le Tovio, Festival Servais 2007

 
Franz Liszt: Lieb solange du lieben kannst...hij werd geboren in Hongarije op 22 oktober 1811 en overleed op 31 juli 1886; hij was componist, pianist, pedagoog, dirigent en priester.
 
 
 

Dag van de Aarde

Dag van de aarde - Internatonal Earth Day - 22 april

Sinds 1970 wordt overal ter wereld op 22 april de Dag van de Aarde gevierd, ofwel International Earth Day. Met allerlei activiteiten in het kader van een beter milieu en meer respect voor de Aarde. In Nederland worden er sinds 2005 activiteiten op die dag georganiseerd. Maar zo grootschalig als in Amerika is het hier (nog) niet. Hoogste tijd om daar verandering in te brengen.
(Yvonne Koop
)