Week 39: 25 september - 1 oktober 2022

Regio: Belarus, Moldavië, Rusland en Oekraïne

 

Kerkelijk jaar - 16e zondag na Pinksteren

En leid ons niet in verzoeking… -
Heer, maak mij uw wegen bekend,
leid mij in uw waarheid.
(Psalm 25:4a en 5a)

16e zondag na Pinksteren
Eén dag in uw voorhoven is beter dan duizend
elders. Want de Heer is een zon en een schild.
(Psalm 84)

Zondagsgebed:
Grote en goede God, wat Gij aan goeds hebt
toegedacht aan wie U in liefde zoeken is voor
onze ogen verborgen;
raak dan onze harten aan, zodat wij U kunnen
liefhebben boven al het andere en uw beloften
hoger stellen dan onze eigen verlangens.
(ds.W.R.v.d.Zee)


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 39 - Belarus, Moldavië, Rusland en Oekraïne

Voorbeden: Week 39


Dank voor:
• Priesters, predikanten en leken die hun leven hebben gegeven in de jaren van het
communisme.
• De lange geschiedenis van het christendom in deze landen.
• De christenen die het belang van de dialoog inzien met christenen uit verschillende kerken.
• Koren die Gods lof zingen.
• Zij die de gemeenschap van de gelovigen verkondigen.
• Degenen die aan democratie en openheid in de regering werken.


Bid voor:
• Begeleiding, als deze naties opnieuw politieke en economische structuren willen
samenstellen.
• Compassie en integriteit voor alle volkeren in deze landen met zulke uiteenlopende
etnische geschiedenissen.
• Degenen die lijden aan alcoholisme, HIV en AIDS, tuberculose en andere levensbedreigende ziekten.
• De grote aantallen mensen die nu in armoede leven en/of werkloos zijn.
• Revitalisatie van de kerken na decennia van officiëel atheïsme.
• Degenen die in Belarus (Wit-Rusland) en Oekraïne last hebben van de aanhoudende gevolgen van de nucléaire ramp in Tsjernobyl in 1986
• Degenen die voor democratie en nauwkeurigheid in de media strijden.
• Een einde aan de oorlog in Oekraïne en voor alle nabestaanden van de vliegramp op 17 juli 2014 met de MH 17 van Malaysia Airlines.

Week 39: – Wereldwijd Gedenken

Vliegtuigvogel vergeet je rampzalige nummer, verwaas de beelden die wij zien, verwolk ons weten heel je wezen, spreid opnieuw je vleugels, ontstijg ons hier en nu en troost… (foto en tekst: Heleen Janssens)
Belarus, Moldavië, Rusland en Oekraïne
 
Een totalitaire staat zou nooit zijn almachtige
positie kunnen bereiken  als de meerderheid
van de mensen er niet de voorkeur aan had
gegeven de verantwoordelijkheid voor de
meeste problemen van het leven over te laten
aan iemand anders.
(C.G. Jung, in “Jung, zijn leven en zijn werk”,
Barbara Hannah, blz. 73/74)
 
En de derde engel blies de bazuin en er viel een
grote ster, brandend als een fakkel uit de hemel,
en zij viel op het derde deel der rivieren en
op de bronnen der wateren.
En de naam van de ster wordt genoemd alsem.
En het derde deel der wateren werd alsem,
en vele van de mensen stierven van het water
omdat het bitter was geworden
(Openbaring van Johannes 8:10-11)
Gedenkplaats in Horostovo - Belarus (Foto: Janny Bolhuis, 1995)

Gebed ter gedachtenis aan de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne op 17-7-2014 en alle anderen…
Gezegend zijt Gij om het levend woord van Mozes en de Profeten, waaraan Gij ons deel hebt gegeven door Jezus uw dienstknecht.
Hem noemende gedenken wij:
al uw gemartelde, vermiste, weggegooide mensen.
Voor uw aangezicht gedenken wij de namelozen die zijn afgeslacht in oorlog na oorlog.
Voor uw aangezicht gedenken wij degenen die in Belarus en Oekraïne nog steeds lijden onder de gevolgen van de nucleaire ramp in Tsjernobyl en voor de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne op 17-7-2014.
Voor hun families en vrienden en alle nabestaanden...
(Naar een “Tafelgebed” van H. Oosterhuis, Verz. Liedboek, blz.638)

In Belarus, Rusland en Oekraïne is de Oosters-Orthodoxe Kerk verreweg de grootste. Na meer dan 70 jaar atheïsme heeft deze kerk tientallen miljoenen aanhangers.
In Moldavië werd na het uiteenvallen van de Sovjet Unie door de Wereldraad het Moldovan Partnership Programma opgericht, waarin alle kerken in het land werden uitgenodigd mee te doen; de twee Orthodoxe kerken, de Katholieke kerk, de Lutherse kerk en de Baptisten traden tot het platform toe. Na een aantal jaren koos het de naam Moldovan Christian Aid (MCA). De Wereldraad van Kerken en ook andere kerken bleven MCA steunen. Het initiatief bracht de twee grootste kerken (Roemeens Orthodoxe Kerk en de Russisch Orthodoxe Kerk) bijeen.
De oudste synagoge van Moskou-Rusland, niet ver van het Kremlin, werd gesticht in 1887. Tot die tijd mochten Joden zich niet in Moskou vestigen. Door allerlei tegenwerking duurde het tot 1906 voor hij ingewijd kon worden. Daarna is de synagoge altijd in gebruik gebleven en was hij altijd open, ook tijdens de Sovjet periode. In het begin van de 21e eeuw is hij uitvoerig gerestaureerd, zodat in 2006 het eeuwfeest groots gevierd kon worden.
Lange tijd is er in Rusland actie gevoerd tegen dwangarbeid als straf. Veel dissidenten hebben in een strafkamp vastgezeten. Prostituees, inbrekers en dissidenten werden na hun gevangenschap vaak verbannen. In 1986 verleende Gorbatsjov politieke gevangenen algehele amnestie. In februari 1994 besloot het Russische parlement verbanning en dwangarbeid uit het strafsysteem te halen, zodat ruim duizend ballingen hun vrijheid zouden herkrijgen en er een einde zou komen aan de beruchte goelags.

Vergeten leidt tot ballingschap -​​​​ gedenken is het geheim van verlossing.
(Baäl Shem Tov)
(De Baal Shem Tov is een orthodoxe en mystieke rabbi die omstreeks 1700 werd geboren in de Oekraïne. Hij is de oprichter van het chassidisme, een joodse orthodoxe stroming die nadruk legt op gebed, de liefde voor God en de liefde voor medemensen)

De naam Tsjernobyl betekent: alsem – een bittere plant. Deze stad in  Oekraïne werd over de hele wereld bekend door het ongeluk met de kerncentrale in 1986. Tsjernobyl werd een spookstad – voor duizenden families een regelrechte persoonlijke tragedie: er vielen talloze doden en gewonden, voedsel was oneetbaar, het drinkwater besmet, en door de snelle evacuaties werden gezinnen en gemeenschappen uit elkaar gerukt.
"Deze ernstigste nucleaire ramp in de geschiedenis voltrok zich op 26 april 1986. Bij een test met reactor 4 in de kerncentrale werd een bedieningsfout gemaakt. Twee medewerkers namen daarop een aantal fatale beslissingen die resulteerden in een brand en een enorme explosie. Daarbij kwam negen ton radioactief materiaal in de lucht. Er kwamen 31 mensen om het leven, maar het aantal slachtoffers van de vrijgekomen straling was vele malen hoger. Tienduizenden mensen raakten ernstig ziek: schildklierproblemen en verschillende kankervormen kwamen veel voor. Over het totale aantal Tsjernobyl-doden is nog onduidelijkheid. Schattingen variëren van 4.000 tot 60.000". (NU.nl-26 april 2016).

Nu is het oorlog in Oekraïne. Door de strijd in het oosten van Oekraïne zijn 34.000 mensen weggevlucht. Enkele van hen zijn teruggekeerd naar hun families in Rivne of Samy waar Zending over Grenzen helpt. De lokale coördinatoren gaven hen voedsel, kleding en hygiëne-artikelen. Aan de oever van de Kalmoes komen iedere avond leden van verschillende geloofsrichtingen bij elkaar om te bidden om vrede en eenheid in Oekraïne. (Trouw, 14 juli 2014). Tijdens de oorlog in Oekraïne zijn tot nu toe ten minste 220 Russische soldaten gesneuveld. Die conclusie trekt een onderzoeksrapport dat is gebaseerd op het werk van de vermoorde oppositieleider Boris Nemtsov. Het is voor het eerst dat er op basis van onderzoek een schatting wordt gemaakt van het totale aantal Russische militairen dat tot nu toe is omgekomen in Oekraïne. Het Kremlin ontkent nog steeds dat Rusland betrokken is bij het conflict. (NRC 12 mei 2015).
Meer dan 580.000 kinderen hebben te lijden onder het conflict in Oekraïne. Dat zegt hulporganisatie Unicef. Een derde van die groep, zo'n 200.000 kinderen, heeft psychische hulp nodig. De organisatie roept alle partijen in het conflict daarom op een veilige doorgang van humanitaire hulp te garanderen. 19 februari 2016, (Bron: Belga)

Nabestaanden eren hun geliefden...

Op 17 juli 2014 vond een afschuwelijke ramp plaats in Oekraïne waar vlucht MH17 van Malaysia Airlines op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur neerstortte. Alle 298 mensen aan boord van het vliegtuig kwamen om, onder wie 196 Nederlanders.
Den Haag, ANP 24 augustus 2014
(...) Bij de vliegramp op 17 juli 2014 kwamen 298 mensen om het leven toen het vliegtuig waar ze in zaten boven Oost-Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Onder hen waren 196 Nederlanders. Daarnaast zaten er mensen aan boord uit Maleisië, Australië, Indonesië, Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland, Filipijnen, Canada en Nieuw-Zeeland.
278 slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 in Oekraïne zijn geïdentificeerd, waarvan 180 Nederlanders. De identificatie van twintig slachtoffers laat nog op zich wachten. (Ministerie van Veiligheid en Justitie, 8 september 2015)
We bidden met woorden uit een gebed van Filaret, Metropoliet van Moskou (1553-1633):

Heer, wij weten niet wat wij moeten bidden,
U alleen weet wat wij werkelijk nodig hebben.
Uw liefde is veel groter dan wij ons kunnen voorstellen.
Help ons te onderkennen wat in uw ogen goed voor ons is.

 

River - Flows in you - Yiruma - Herdenking vliegramp Oekraïne op 17 juli 2017

Ga met God en Hij zal met je zijn LB 416, (MH 17 herdenkingsdienst)

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen, met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn. 2. Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn. 3. Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren, in de dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met je zijn. 4. Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn Naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn.


4 mei - Dodenherdenking

Kapel ereveld Loenen; op 18 oktober 1949 werd de kapel door Prinses Wilhelmina geopend.
Kapel ereveld Loenen
 
Centraal op dit ereveld bevindt zich een kapel. In deze kapel staat een eikenhouten schrijn met 42 gedenkboeken. In deze boeken staan de namen van circa 125.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers waarvan de graflocatie niet bekend of niet aanwijsbaar is. Op deze manier worden deze personen toch herdacht. De opzichter van het ereveld slaat iedere dag een pagina van een boek om. Aan de wand van de kapel hangt een bord met de namen van de Engelandvaarders die zijn omgekomen. Velen van hen stierven onderweg en hebben een zeemansgraf gekregen. Op 18 oktober 1949 werd de kapel door Prinses Wilhelmina geopend.
 
‘Op 2 mei 2016 werd op Nationaal Ereveld in Loenen een nieuwe vorm van herdenken geïntroduceerd. Achter de grafstenen gaan veelal jongeren staan. Verwanten die even oud zijn als het slachtoffer dat in het graf ligt.De oorlogsgravenstichting, die zeventig jaar bestaat, wil zo de oorlogsslachtoffers symbolisch tot leven laten komen. 'Op deze manier hopen we dat mensen zien en beleven hoeveel levens er verloren zijn gegaan en hoe jong die mensen waren. Het is toch echt anders als je uitrekent dat iemand 25 jaar was, dan dat je ziet dat iemand 25 jaar is,' aldus directeur Gel Flieringa van de Oorlogsgravenstichting.(Omroep Gld.)
 
Psalm 43:4 en 5

4. Dan ga ik op tot Gods altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.
 
5. Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen;
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?
Vertrouw op 's Heren welbehagen;
Hij doet weldra de morgen dagen.
Ja, ik zal zingen tot zijn eer:
mijn Redder is de Heer.
(Ad den Besten en Jan Wit)
 
Het 4e vers van deze psalm, “Dan ga ik op tot Gods altaren…”, klonk op 13 maart 1941 in het Oranjehotel, de gevangenis van Scheveningen. Dat was de dag dat 18 mannen uit hun dodencel werden gehaald en op de Waalsdorpervlakte werden geëxecuteerd. Het waren 15 leden van de verzetsgroep de Geuzen en 3 februaristakers uit Amsterdam. Vlak voor ze uit de cel werden gehaald, klonk in een aantal cellen het Wilhelmus. Toen de 18 in een rij in de gevangenis werden opgesteld, zongen ze eerst aarzelend en daarna duidelijk hoorbaar vers 4 van psalm 43.
 
Eén minuut voor vrede
In veel landen, waaronder Nederland, houden mensen dagelijks één minuut stilte voor vrede op wereldwijde schaal. Het is een initiatief van de oecumenische organisatie ‘Jongeren voor een verenigde wereld’. Deze is in 60 landen actief en erkend door de Verenigde Naties.
Zij heeft mensen over de gehele wereld opgeroepen dagelijks om 12.00 uur ’s middags, alleen of in groepsverband, werk en activiteiten voor één minuut te onderbreken. De organisatie omschrijft dat als:
één minuut van stil appél aan alle politieke leiders, dat zich door één gedachte laat leiden, die van vrede;
één minuut van solidariteit met alle slachtoffers van oorlog en geweld; één minuut van bezinning over mogelijkheden van eigen inzet voor een solidaire samenleving;
één minuut van gebed om verenigd als kinderen van één Vader Hem te vragen de harten van machthebbers te bewegen tot vrede.
(Uit een Vredeskrant)