Stilte, Aandacht, Gebed

Stilte

The sound of silence - Simon and Garfunkel - Het geluid van stilte...

Vertaling van: Simon & Garfunkel - The Sound Of Silence. 'Hallo duisternis, mijn oude vriend, ik kom weer met je praten. Want een visioen plaagt me, laat zijn zaad achter terwijl ik slaap. En het visioen is geplant in mijn gedachten. Toch blijft vanbinnen het geluid van stilte. In rusteloze dromen liep ik alleen, in nauwe straten van kinderkopjes, onder het licht van een straatlantaarn. Ik draai mijn kraag naar de kou en de damp, wanneer mijn ogen gestoken worden door het felle neonlicht, dat de nacht in tweeën splijt en geraakt door het geluid van stilte. En in het naakte licht zag ik tienduizend mensen misschien meer. Mensen pratend zonder iets te zeggen. Mensen horend zonder te luisteren. Mensen die liedjes schrijven die niemand zal zingen. En niemand durft het geluid van stilte lastig te vallen. 'Gekken' zei ik, 'Jullie weten niet dat stilte als kanker groeit. Hoor mijn woorden ze leren je misschien iets. Pak mijn armen ze kunnen je misschien aanraken. Maar mijn woorden vielen als stille regendruppels en echoden in de putten van stilte. En de mensen gingen buigen en bidden naar de neon god die ze gemaakt hadden. En het teken flitste zijn waarschuwing in de woorden die zich vormden. En het teken zei: 'de woorden van de profeten zijn geschreven op de muren van de metro en flatgebouwen en ze fluisteren het geluid van stilte.'

Het geheim van de stilte...

Schiermonnikoog
Wie blij is met de zon, zee en strand,
vindt ook de ruimte om weer blij te worden met zichzelf.
Wie stil genoeg is om te luisteren
naar de wind en de zee,
heeft ook tijd voor het verhaal van de ander.

In de stilte van het eiland
kun je afstand nemen van de pijn
om het geschenk van het leven uit te pakken.

Op het eiland zijn er zoveel plekken waar geen mens komt.
Dan hoor je beter. Dan wordt je meer mens.
Dat is het ultieme geluk.

Het enige wat je kunt doen op een eiland is meegaan met de stroom.
Misschien is dat wel geluk, meegaan met de stroom,
alles loslaten en niets te hoeven.

Zon, zee, wind en duinen,
Ze laten mensen weer opstaan.
Ook in de winter.
(Leo Fijen)

 

Aandacht

Hannah Arendt  - Afl.11 Durf te Denken (omroep Human)

Hannah Arendt, geboren op 14 oktober 1906 in Linden bij Hannover, was een Duits-Amerikaans-joodse filosofe en politiek denker, die zich onder andere heeft verdiept in de vragen die samenhangen met totalitaire politieke systemen. Ze overleed op 4 december 1975 in New York City.

Elisabeth Young-Bruehl: geïnspireerd door Hannah Arendt (1906-1975)

 Elisabeth Young Bruehl, geboren in 1946, studeerde filosofie aan de New School for Social Research in New York. In 1982 publiceerde zij een biografie van Arendt, 'Hannah Arent - For Love of the World'. Sindsdien heeft zij zich vooral verdiept in de psycho-analyse en thema's uit het gedachtegoed van Arendt. Tijdens haar studie filosofie, eind jaren '60, had Young-Bruehl intensief contact met Arendt. "De school was zeer kosmopolitisch. De directeur van het instituut had zich al voor de oorlog gerealiseerd dat de nazi's in West-Europa veel intellectuele gemeenschappen in West-Europa zouden gaan verwoesten. Hij wierf fondsen en haalde een hgele generatie van met name Joodse geleerden uit Europa naar zijn school. Arendt kwam niet meteen naar deze school, maar veel van haar intellectuele vrienden wel.De school werd 'de universiteit in ballingschap genoemd'. Young Bruehl: "De colleges werden bevolkt door studenten uit de hele wereld. Elke student diende meerdere talen te spreken. Hannah Arendt was zelf de belichaming van het kosmopolitisme dat ze voorstond. Ik en velen met mij hebben dank zij haar leren inzien wat het betekent om kosmopoliet te zijn."
(Trouw, 5 oktober 2010)
.


Zolang de zon er is bloeie zijn Naam,
mogen alle volken elkaar daarmee zegenen.
(Psalm 72:17)

Van Abraham wordt gezegd: “hij vertrouwde op God,
en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend”.
U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn.
Nu heeft de Schrift voorzien dat God ook andere volken
door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigd:
“In jou zullen alle volken gezegend worden”.
(Galaten 3:6-8)

Er is maar één land: de aarde
er is maar één volk: de mensheid
er is maar één geloof: de liefde
(Dr. F.M. Wibaut)


Foto: Geloofsdoek, Goede Herderkerk, Nijkerk. Geloofsdoek, ook wel 'hongerdoek' genoemd, gemaakt door vrouwen van de Ev.Lutherische-Kirchgemeinde in Sankt Jakob, Thüringen-O.Duitsland (mei 1988, voor de Wende); de ontwerpen werden gemaakt door Konfirmanden, van hun mooiste Bijbelverhalen! Vrouwen uit de gemeente maakten er dit mooie doek van. Betekenis van de afbeeldingen: In het midden: Jezus aan het kruis; links daarvan: Uitstorting van de Heilige Geest - Pinksteren; rechts: de wonderbare visvangst. Links boven: de zondvloed en de ark van Noach. Rechts boven: De torenbouw van Babel. Links onder: Zacheus klimt in een boom om Jezus te kunnen zien..... In de vroege Middeleeuwen bestond in veel Europese landen het gebruik tijdens de veertig dagen voor Pasen – de altaarruimte met een gordijn of voorhang af te scheiden van de rest van de kerk. In een periode van inkeer wilde men het fraaie altaar met de kostbare versieringen aan het zicht onttrekken: geen pracht en praal in een periode van vasten, inkeer en boetedoening. Wanneer de gelovigen de doek zagen hangen, wisten ze meteen: het is Vasten! De doek werd dan ook al gauw "vasten- of hongerdoek" genoemd. De doek werd pas verwijderd in de Grote Week voor Pasen als in het koorgebed op woensdag tijdens de completen gezongen werd: "En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën". Enkele eeuwen later begon men de doek te versieren met symbolen en voorstellingen van de Schepping, de Zondeval, het Lijden van Jezus of van het Laatste Oordeel. Op den duur werd de hongerdoek zelfs tot een van de voornaamste symbolen van de Vasten. In de 18e eeuw echter ging het gebruik van de hongerdoek verloren. In 1976 nam "Misereor", de Duitse vastenactie, de oude traditie weer op. Mensen uit de Derde Wereld werden uitgenodigd honger, meditatie of geloofsdoeken te maken, waarin duidelijk de verbinding werd gelegd tussen het leven en lijden van de armen en dat van Jezus. In Nederland zijn in de loop der jaren steeds meer kerkelijke gemeenten met hongerdoeken gaan werken. Ook op scholen zag men een kans om met gebruikmaking van de hongerdoek de band tussen het dagelijks leven en de leerstof in de godsdienstlessen te versterken. Inmiddels vinden we hongerdoeken zowel in Katholieke als in Protestantse kerken. (Met dank aan Yvonne Vos – Hegge, Kath. Kerk Elst)

Candle in the wind, Elton John

Vertaling van: Elton John - Candle In The Wind 1997. Vaarwel Englands Roos. Moge je voor altijd in onze harten groeien. Je was de vanzelfsprekende gratie, daar waar levens gescheiden werden. Je riep ons land op en troostte hen die leden. Nu behoor je tot de hemel en de sterren schrijven je naam. En het lijkt me dat je je leven leefde als een kaars in de wind. Nooit dovend bij zonsondergang of bij regen. En je voetstappen zullen altijd afdalen hier langs Englands groenste heuvels; Je kaarsen zullen lang opgebrand zijn voordat je legende zal eindigen. (.....)

Bidden

Bidden is vooral stil zijn en wachten... wachten tot de stilte spreekt in haar eigen taal, als woorden ontoereikend of teveel zijn...

 

Duren zal de liefde van God...(Ps.103)

"Weest verheugd, van zorgen vrij:
God die wij aanbidden is ons rakelings nabij,
wonend in ons midden.
Midden onder U staat Hij
die gij niet kent.
(LB 528, H. Oosterhuis)

"Hij zal alle treurenden troosten
eeuwige vreugde zal hun deel zijn -
want Ik, de Heer, heb het recht lief,
een eeuwig verbond sluit Ik met hen..."
(Jesaja 61)

De aarde stond op bederven,
toen waren er mensen die dachten:
stort dan maar in de afgrond.
Maar andere mensen namen de aarde
en wasten haar in hun bloed.
En de aarde genas en werd nieuwe aarde.
Zo schiep God de mens
naar zijn beeld
en sprak:
maak deze aarde vol van geluk.
En het werd avond en morgen.

Wij willen dat het zo is. Wij hopen dat het zo wordt.
Wij denken dat het niet kan. Wij zingen dat het zal zijn.
En als er liefde is, dan zal het, al kan het niet.
Dan kan het omdat het moet, omdat het zó niet meer kan.
(Uit: "Lied van de aarde", H. Oosterhuis)

 

 

"Frühlingssehnsucht" - Pfarrhaus in Sankt Jakob - Thüringen - O.Duitsland. Achter de pastorie de torenspits van de kleine kerk, die in de zomer gedurende tien jaar (van 1981 tot 1990) ca. honderd mensen uit verschillende Europese landen herbergde om deel te kunnen nemen aan het Friedens Seminar. (Foto: Monika Kunt, 2014)