24 december - Kerstnacht

25 december - 1e Kerstdag

26 december - 2e KerstdagIn opdracht van de Protestants Christelijke Kerk van Bali, maakte de Indonesische kunstenaar Nyoman Darsane (zelf lid van deze kerk) zo’n 25 jaar geleden een ontwerp voor een kerstkaart. Hij gaf daar de volgende uitleg bij: 1. Jozef en Maria en het kindje Jezus. 2. Het kruis verbonden met tien wortels als symbool van de vervulling van de Tien Woorden (geboden). 3. Drie rotsblokken als symbool van het geloof, waaruit de tien wortels zijn opgekomen. 4. Drie sterren bovenaan als symbool van de Drie-eenheid. 5. Twaalf vlammen rondom het kruis, die elk één van Jezus discipelen voorstellen, met uitzondering van Judas die hier als een slang staat afgebeeld. 6. Aan het kruis vastgebonden twee draken als symbool van de overwinning van het kwade. Opmerkelijk detail: Kruis en Kribbe zijn uit hetzelfde hout gesneden! (op deze afb. in dezelfde kleur geborduurd). (Foto: Een zwart/wit afbeelding van deze kaart stond indertijd in het dagblad Trouw; de afbeelding werd uitvergroot en in kleur op linnen geborduurd) Bron: Hervormd Zendingsbureau in Oegstgeest. (Foto/borduurwerk:AnnaW))

Kerstnacht

Gebed voor de Kerstnacht - 24 december

Driekoningen volgen de ster.

Soms maakt het geen verschil of we onze ogen open of gesloten houden zo donker is het in de wereld.

Heer, wilt U ons laten zien hoe groot
het verschil is tussen de nacht waarin
wij wakker liggen van angst en verdriet
en deze nacht waarin U verschijnt.
Wij bidden U: wordt geboren onder ons
en maak onszelf tot lichtbrengers in
uw naam in de nachten die komen gaan,
in de dagen van duisternis waarin wij bestaan.
(Maria de Groot)

Viering van de geboorte - Kerstnacht
Gebed:
In deze Heilige Nacht, God, is ons een licht opgegaan;
wil ons er van doordringen, dat dit ons levenslicht is,
verhelder alle donkere nachten door de hoop op uw dageraad;
schenk ons de vreugde die blijft, nu en in uw rijk dat komt.
Toen de stille nacht was aangebroken, hebt Gij uw licht ontstoken
in het duistere leven van hen die bij niemand gezien waren:
een boodschap van boven kwam tot mensen aan de onderkant;
geef ons dit oude verhaal te verstaan als een steeds weer
nieuwe belofte voor alle tijden en als een blijvende
bemoediging voor ons eigen bestaan. (ds. W.R.v.d.Zee)

Uit een kerstlied van Jochen Klepper:
Nun ruht doch alle Welt. O Herz, wie willst du's fassen?
Die Erde liegt im Streit, von allem Heil verlassen,
ist friedlos weit und breit und wider dich gestellt.

Doch der die Erde schuf, had deine Angst gesehen
und hat sich aufgemacht, will dir zur Seite stehen,
ein Helfer voller Macht. Hell klingt sein Friedensruf.

Gott Lob! In deinem Licht darf ich das Licht erschauen,
das Kind, den Herrn der Welt! Ihm will ich mich vertrauen.
Er ist es, der mich hält und rettet im Gericht.
(Uit: Kyrie. "Geistliche Lieder", 1986, 36-38)

Goede God,
Dank U, dat U voor mij als een kind in de wereld bent gekomen.
Dank U, dat U bij mij bent, vandaag en elke nieuwe dag.
In uw liefde voel ik mij geborgen. Amen.
(Uit het duits: Sonne u.Schildkalender, 24 dec.2014)

Stille nacht - heilige nacht..... Christmas Concert

1e Kerstdag

 

Bij monde van de profeet Jesaja (Jes.7:14) heeft de Heer gezegd: 'De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven', wat betekent: 'God met ons'. (Mattheus 1:23) (Paneelschildering kerststal, ca 1400 Fabriano)

Een Kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en
de heerschappij rust op zijn schouder.(Jesaja 9)
 
Gebed voor deze dag:
Dat Gij ons hebt geschapen is een wonder, God.
Groter nog is het wonder dat Gij ons wilt herscheppen.
Geef dan dat wij opnieuw geboren door Hem,
wiens geboorte wij nu vieren, Jezus uw eigen Kind,
van dag tot dag mogen groeien in de verbondendheid met U.
 
Wij staan in het licht dat door U is ontstoken:
geboren is ons uw Zoon, gegeven is ons uw Woord.
Breek door met uw licht in onze harten, God
en laat dat uitstralen in verhelderende woorden,
in verwarmende daden, want Gij zijt voor ons allen
een heilzame God.
(Ds. W.R. van der Zee)
 

2e Kerstdag - Gedenkdag van Stephanus en alle martelaren.

Stefanus, 1e martelaar van het christelijk geloof (bisdom Rotterdam)

Op deze dag gedenkt de kerk sinds de 4e eeuw Stefanus, de eerste martelaar voor het christelijk geloof (Handelingen 7:54-60)

Onze Vader, die in de hemel zijt - Nog eens zei Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit!' (Johannes 20 : 21)

Gebed voor deze dag:
Gij die on hart verheugt, wees dicht bij ons
en laat het licht van wat wij samen vieren
ons bijblijven in de vale dagen die komen,
zdat we de lofzang gaande houden
en elkaar weten op te beuren.
(ds. W.R. van der Zee)

Liefde... uit de doeken gedaan:

Een Afrikaan schildert op een kalkwand zijn verwondering
om het Kind waaraan hij iets heel bijzonders heeft gezien.
Al schilderend zegt hij:
'Hier en zo wordt de liefde uit de doeken gedaan!'
Het is al duizendmaal door anderen gezegd,
die het ook zagen, zich verwonderden,
veranderden door dit Kind. Zie jij het ook?
Je moet goed kijken, want een kind,
je kunt het over het hoofd zien,
ermee sollen, het vertrappen zelfs.
Dit Kind is bovendien ongewenst.
Het vindt nergens een plaats om waar
te maken wat het is onder de mensen.
Toch houdt die Afrikaanse schilder vol:
'Dit Kind! Het is de liefde uit de doeken gedaan.'
Zie jij het ook? Dat verandert jouw wereld.
Het begin is knielen. Zie je 't? Het BEGIN.
Dat verandert de wereld...

Ere zij God – Nederland zingt