Week 52: 24 - 30 december 2023

24 december: 4e Advent / Kerstnacht
Voor Kerstnacht, 1e Kerstdag en 2e Kerstdag; zie: Viering Kerst
25 en 26 december - Kerst

Regio: Ghana en Nigeria

 

Kerkelijk jaar - 4e zondag van Advent

4 kaarsen mogen branden

 Om uw Heilige Geest, bidden wij U,
Heer onze God.
Laat uw Geest waaien over het
rijke Europa en Amerika, zodat de
mensen daar weer nederig worden.
Laat uw Geest waaien over zwart Afrika,
zodat de mensen er begrijpen
wat echte vrijheid is.
Laat uw Geest waaien over Zuid-Amerika,
zodat de mensen er leren met elkaar te delen.
Laat uw Geest waaien over Azië,
want ook de mensen dáár hebben U nodig.

Open ons hart voor uw Heilige Geest,
zodat we bereid zijn onze huizen te verlaten
en bij anderen binnen te gaan.
In uw woord kunnen wij lezen, dat we tempels
zijn van de Heilige Geest.
Laat uw Geest in die tempels wonen.
Ja, bouw in ons uw eigen tempel.
Dan breekt uw koninkrijk over
heel de aarde aan. (Gebed uit Nigeria)

Onze Vader die in de hemel zijt -
Hij zal tot mij roepen: ‘U bent mijn Vader, mijn God’ .(Psalm 89:27)
Het Onze Vader – bidden met consequenties.
De kerkvaders vanaf Origenes en Tertullianus (ca. 200 na Christus) hebben het Onze Vader zin voor zin overdacht en erover geschreven en zo ontstond een soort ‘Onze Vader brevier’. Ook Luther beschouwde het Onze Vader als een levenspatroon en stelde in elke periode van het kerkelijk jaar één bede centraal, te beginnen met de aanhef: Onze Vader…, gedurende Advent en Kerst. Zo staan wij met dit gebed in de traditie van de kerk. (ds. J. Happee)

Zondag Rorate (dauwt), 4e Advent, 4 kaarsen worden aangestoken -
Dauwt, hemelen, van boven en laten de wolken​
gerechtigheid doen neerstromen,
de aarde opene zich, opdat het heil ontluike. (Jesaja 45:8a)

Zondagsgebed bij 4e Advent:
Wek op uw macht, o God en kom naar ons toe, wees ons nabij met de kracht van
uw goedheid; sta niet toe dat uw wil wordt verijdeld door wat wij hebben aangericht
en overwin door uw liefde al wat U tegenstaat en uw toekomst vertraagt.
O God, kom naar ons toe met uw krachtige liefde, met uw warme genade,
met uw vurige nabijheid en neem intrek bij ons, zodat wij als woning van U
licht en warmte uitstralen in deze kale en kille wereld.
(ds.W.R.v.d.Zee)

Jezus, U bent het licht in ons leven... (Taizé)

Jezus, U bent het licht in ons leven:
laat nimmer toe, dat mijn duister tot mij spreekt.

Jezus U bent het licht in ons leven,
open mijn hart voor uw liefde, o Heer.

Weihnachtsoratorium J.S. Bach "Jauchzet frohlocket

Het donker kan de duisternis niet verdrijven, alleen het licht kan dat. (M.L.King)

Een kind komt van zover en het moet nog zo ver! Daarom kijkt het zo verwonderd als het onze wereld ziet. Steven de Batselier

 God stuurde zijn Zoon om de wereld te redden,
zo stuurt Hij ook ons...
(zie ook:Johannes 20 : 21)

Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet.
(Jan Wit, LB 978:4)

 

 

 

 


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 52 - Ghana en Nigeria

Voorbeden: Week 52

Dank voor:
•Christenen en moslims die risico's nemen om te werken aan de dialoog en de verzoening tussen de twee godsdiensten.
•De raden van kerken in deze landen en hun gemeenschappelijk getuigenis.
•Missionarissen die het evangelie hebben gebracht.
•Allen, die goede verhalen in een Afrikaanse context vertellen.
•Fufu, yams, cassave en pinda's.

Bid voor:
•De inperking van de ontbossing.
•Een meer rechtvaardige verdeling van rijkdom en macht.
•Rechtvaardige en vreedzame betrekkingen tussen leden van verschillende etnische groepen en tussen moslims en christenen.
•Een einde aan schendingen van de mensenrechten van minderheidsgroepen.
•Degenen die lijden aan ondervoeding en ziekten zoals malaria, kinkhoest en HIV en AIDS.
•Een beter beheer van het milieu en natuurlijke hulpbronnen.

Wereldwijd verbonden: Week 52

Jeugdkoor in Accra, Ghana. (Foto: WCC)

Ghana en Nigeria

Het gebied van het huidige Ghana is bevolkt geraakt vanuit de Sahelzone. Rond 1100 trok een deel van de Akanvolken, zoals de Ashanti  en de Fante  naar het zuiden. Er werden meerdere staten gesticht, zoals de Ashanti-federatie en enkele Fante-staten.
Het eerste contact tussen de plaatselijke volksstammen en de Europeanen vond plaats in 1471 met de Portugezen. De Europeanen noemden het gebied de “Goudkust" naar de dominante handelswaar ter plaatse. Eind 16e eeuw kwamen ook de Nederlanders naar het land; in 1598 kregen zij toestemming om een handelspost te openen bij  Moore, het latere Fort Nassau. In 1637 werd het Fort Elmina veroverd op de Portugezen, dit was jarenlang het centrum van de dominante Nederlandse aanwezigheid aan de Goudkust.
In de tweede helft van de 17e eeuw verschuift de aandacht van goud naar de slavenhandel. De Ghanese kust werd een logistiek centrum van een ingrijpende periode in de geschiedenis.

Nigeria telt 120 miljoen inwoners en is één van de grootste en volkrijkste landen van Afrika. Sinds de onafhankelijkheid in 1960 heeft het land diverse staatsgrepen meegemaakt en hebben de mensen het steeds slechter gekregen. Er is geen werk en de grond wordt schaarser en armer; er wordt bezuinigd op gezondheidszorg en onderwijs en er is onderdrukking, want menig leider regeert met ijzeren vuist.
In december 2014 werd door Kerkinactie (PKN) voorbede gevraagd tegen geweld en ontvoering in Nigeria.
Vrouwen gingen de straat op om te protesteren tegen het voortdurende geweld tegen onschuldige burgers. Bijna 300 jonge vrouwen waren in handen gevallen van terroristen van Boko Haram en in de Nigeriaanse stad Jos kwamen 118 mensen om door een dubbele bom. In de drie deelstaten in het Noordoosten en de hoofdstad Maidugari moesten velen hun huis ontvluchten door het aanhoudende geweld. Intussen zijn meer dan 2,1 miljoen mensen ontheemd en op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. (Kerkinactie 2016)

Dans en muziek spelen in heel Afrika een belangrijke rol. Zo wordt er in Nigeria bij een begrafenisplechtigheid gedanst. “Zwarte muziek” heeft een helende werking, iets wat alleen vanuit de geschiedenis begrepen kan worden. Volgens een bekende blueszangeres ontstonden de eerste blues op het moment van de eerste geseling van de eerste slaven op het eerste slavenschip. We gedenken met woorden uit Ghana:

O God, zegen de volken van deze landen, onder uw wonderbare zon.
U weet wat ze nodig hebben: voedsel voor lichaam,  ziel en geest.
(Gebed van een jonge Ghanese)

Ghana ligt in West-Afrika, net ten noorden van de evenaar aan de baai van Guinee. (Foto: World Servants)