Week 51: 18-24 december 2022

18 december: 4e Advent
24 december: Kerstnacht

Voor Kerstnacht, 1e Kerstdag en 2e Kerstdag; zie: Viering Kerst

Regio: Benin, Ivoorkust en Togo

 

Kerkelijk jaar - 4e zondag van Advent

4 kaarsen mogen branden

 Om uw Heilige Geest, bidden wij U,
Heer onze God.
Laat uw Geest waaien over het
rijke Europa en Amerika, zodat de
mensen daar weer nederig worden.
Laat uw Geest waaien over zwart Afrika,
zodat de mensen er begrijpen
wat echte vrijheid is.
Laat uw Geest waaien over Zuid-Amerika,
zodat de mensen er leren met elkaar te delen.
Laat uw Geest waaien over Azië,
want ook de mensen dáár hebben U nodig.

Open ons hart voor uw Heilige Geest,
zodat we bereid zijn onze huizen te verlaten
en bij anderen binnen te gaan.
In uw woord kunnen wij lezen, dat we tempels
zijn van de Heilige Geest.
Laat uw Geest in die tempels wonen.
Ja, bouw in ons uw eigen tempel.
Dan breekt uw koninkrijk over
heel de aarde aan. (Gebed uit Nigeria)

Onze Vader die in de hemel zijt -
Hij zal tot mij roepen: ‘U bent mijn Vader, mijn God’ .(Psalm 89:27)
Het Onze Vader – bidden met consequenties.
De kerkvaders vanaf Origenes en Tertullianus (ca. 200 na Christus) hebben het Onze Vader zin voor zin overdacht en erover geschreven en zo ontstond een soort ‘Onze Vader brevier’. Ook Luther beschouwde het Onze Vader als een levenspatroon en stelde in elke periode van het kerkelijk jaar één bede centraal, te beginnen met de aanhef: Onze Vader…, gedurende Advent en Kerst. Zo staan wij met dit gebed in de traditie van de kerk. (ds. J. Happee)

Zondag Rorate (dauwt), 4e Advent, 4 kaarsen worden aangestoken -
Dauwt, hemelen, van boven en laten de wolken​
gerechtigheid doen neerstromen,
de aarde opene zich, opdat het heil ontluike. (Jesaja 45:8a)

Zondagsgebed bij 4e Advent:
Wek op uw macht, o God en kom naar ons toe, wees ons nabij met de kracht van
uw goedheid; sta niet toe dat uw wil wordt verijdeld door wat wij hebben aangericht
en overwin door uw liefde al wat U tegenstaat en uw toekomst vertraagt.
O God, kom naar ons toe met uw krachtige liefde, met uw warme genade,
met uw vurige nabijheid en neem intrek bij ons, zodat wij als woning van U
licht en warmte uitstralen in deze kale en kille wereld.
(ds.W.R.v.d.Zee)

Jezus, U bent het licht in ons leven... (Taizé)

Jezus, U bent het licht in ons leven:
laat nimmer toe, dat mijn duister tot mij spreekt.

Jezus U bent het licht in ons leven,
open mijn hart voor uw liefde, o Heer.

Weihnachtsoratorium J.S. Bach "Jauchzet frohlocket

Het donker kan de duisternis niet verdrijven, alleen het licht kan dat. (M.L.King)

Een kind komt van zover en het moet nog zo ver! Daarom kijkt het zo verwonderd als het onze wereld ziet. Steven de Batselier

 God stuurde zijn Zoon om de wereld te redden,
zo stuurt Hij ook ons...
(zie ook:Johannes 20 : 21)

Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet.
(Jan Wit, LB 978:4)

 

 

 

 


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 51 - Benin, Ivoorkust en Togo

Voorbeden: Week 51

Dank voor:
• Predikanten, priesters en evangelisten en andere kerkelijke werkers voor hun missionaire inspanningen.
• Degenen die op zoek zijn naar manieren om in schoon drinkwater te voorzien.
• Het ministerie van Onderwijs van de kerken.
• Koffie en cacao, palmbomen en kokosnoten, yams en pinda's.
• De inheemse geweven doek en werk in brons.

Bid voor:
• Vrede, eenheid en voor politieke en economische stabiliteit in de hele regio.
• Werkloze jongeren.
• De vele mensen in deze landen die in wanhopige armoede leven, en voor hen die zich inspannen om betere leefomstandigheden te creëren.
• Werkers in de gezondheidszorg die medische hulp en onderwijs bieden aan mensen met zorgen om hiv en aids.
Kinderen die worden verhandeld voor goedkope arbeid of anderszins worden gebruikt.

Wereldwijd verbonden: Week 51

Benin, ooit een zelfstandig negerrijk, beroemd om zijn kunstnijverheid. Met het verval van het rijk tierf ook zijn kunst.

Benin, Ivoorkust en Togo

Benin, Ivoorkust en TogoSinds de dekolonisatie maakten deze landen aan de Golf van Guinee en de Westkust van Afrika, verschillende staatsgrepen mee.
Benin, vroeger berucht door kannibalisme, was tot aan de onderwerping in 1897 een zelfstandig negerrijk en beroemd om zijn kunstnijverheid (Benincultuur). Met het verval van het rijk stierf ook zijn kunst.
Ivoorkust is de meest welvarende staat in het Franssprekende Afrika. Sinds de verkiezingen in 1990 is het politieke bewustzijn van de bevolking toegenomen.
Het militaire bewind in Togo heeft de afgelopen jaren honderden politieke tegenstanders gedood. Vrije verkiezingen werden steeds weer uitgesteld.
We gedenken met woorden uit West Afrika en een Ewe*-gebed uit Benin:

Kom Heer en bedek mij met de nacht.
Breid uw genade over ons uit, zoals U beloofd hebt.
Uw beloften zijn talrijker dan de sterren aan de hemel.
Uw genade is dieper dan de nacht.
Heer het zal koud worden.
De nacht komt met haar adem van de dood.
Eens komt de nacht, waarin het einde komt,
Maar Jezus Christus komt ook.
Heer wij verwachten Hem dag en nacht.

U, God, bent onze bescherming,
bij U kunnen wij schuilen;
U omhult ons met uw mantel,
bij U zijn wij veilig, Amen.

 * Ewe: Inheemse bevolkingsgroep in Benin

Markt in Abidjan, Ivoorkust