Week 34: 20-26 augustus 2023

Regio: De Pacific Eilanden

 
 

Kerkelijk jaar - 12e zondag na Pinksteren

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren – 5e bede van het Onze Vader...
Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering. (Lucas 5:32)

12e zondag na Pinksteren – Zie, God zelf is mijn helper geworden, met mij is de Heer die mij draagt. (Psalm 54)

Zondagsgebed:           
Wees goed, o God, voor allen die naar U verlangen
en wil hen zegenen met de gaven van uw genade,
zodat ze sterk staan in geloof en hoop en liefde
en zich voortdurend bewust zijn van wat Gij van ons verlangt.
Lieve Heer, laat uw woord voedzaam zijn als brood
en uw liefde ons doorgloeien als wijn, dat wij vol zijn van U
en openstaan voor elkaar. (ds. W.R.v.d.Zee)


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 34 - De Pacific Eilanden

Voorbeden: Week 34

 
Dank voor:
•De verbazingwekkende diversiteit van deze eilanden in de Stille Oceaan. Vis, oesters, diepblauwe wateren, en mensen die weten hoe te leven in harmonie met de zee.
 
Bid voor:
• Het behoud van deze eilanden, temidden van globale opwarming van de aarde en een stijgende zeespiegel.
• Bewoners die te maken hebben met vulkanische activiteit, aardbevingen en cyclonen.
•De sterke aanwezigheid van de kerk in deze landen. Gastvrije glimlach. Gemeenschappen die voor elkaar zorgen.
• De rechten van autochtone bevolkingsgroepen op deze eilanden.
• Een einde aan de etnische spanningen, politieke onrust en geweld en een einde aan politieke corruptie en misdaad.
• Degenen die getroffen zijn door het testen van nucleaire wapens door Frankrijk in Frans-Polynesië en door de Verenigde Staten in de Marshalleilanden.
• Degenen die arm zijn en honger lijden, degenen die niet in staat zijn om werk te vinden of om een leven op te bouwen, en kinderen en jongeren die niet naar school gaan.
 

Wereldwijd verbonden: Week 34

 
Tahiti
Raad van Kerken in Frans Polynesië
De Pacific Eilanden
 
O Heer, onze palmbomen verbergen ons
niet meer voor de wereld.
Geef onze harten kracht,
opdat wij vol vertrouwen
de toekomst tegemoet kunnen zien.
(Uit Tahiti)
 
Avondmaal rond de kokosnoot - Bezinning van Si one Havea van de Methodisten kerk in Oceanië
 
De kokosnoot is het symbool van Christus. Hij heeft een ruwe bolster,
maar van binnen is er zacht, zoet vlees en voedzame melk.
Je kunt drinken van deze bron van het leven.
In het rijpen van de kokosnoot ervaren we de tijd van Zijn komst.
Die kent niemand, zoals niemand de tijd berekenen kan dat de kokosnoot rijp is:
als het zover is valt hij af. Met de kokosnoot zien wij Gods gaven meerollen:
spijs en drank beleefd in gemeenschap en lofprijzing.
Als wij de maaltijd vieren met de kokosnoot dan eten en drinken wij van dezelfde plant,
zoals Christus één is, en zijn lichaam geofferd heeft en zijn bloed vergoten heeft,
van Zichzelf alleen.
 
Het watercontinent Pacific (Oceanië) beslaat ruim een derde van onze planeet en is letterlijk de achterkant van Europa; meer dan 20 landen, bestaande uit eilanden in de Grote Oceaan en ingedeeld in drie grote gebieden: Micronesië, Melanesië en Polynesië. De Tweede Wereldoorlog begon hier met de Japanse aanval op Pearl Harbour (Hawaï) en eindigde met de nucléaire vernietiging van de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki.
Nog geen tien jaar later vond op het atol Bikini (Marshalleilanden) een kernproef plaats die duizendmaal sterker was dan de bom op Hiroshima; een proef die het leven van veel eilandbewoners ontwrichtte. Sindsdien hebben in de Pacific honderden kernproeven plaatsgevonden, eerst boven- en later ondergronds. De gevolgen werden echter ontkend en genegeerd. Op 8 april 1992 werd door Frankrijk een moratorium afgekondigd voor één jaar. Een overwinning waarvan velen hoopten, dat dit het definitieve einde van de Franse kernproeven betekende.
Tot de Pacific behoren ook de Solomon-Islands, waar de laatste tropische regenwouden leeggekapt werden door grote houtkapmaatschappijen. Om het regenwoud te beschermen en het inkomen van de bewoners veilig te stellen werd het Swift-project opgezet, een initiatief van de United Church en gebaseerd op ecologisch en sociaal verantwoord bosbeheer: duurzame productie en eerlijke handel en startpunt voor economische ontwikkeling. Wij gedenken met woorden uit Melanesië:
Paradijsvogel - West Melanesië
Voor de aarde en al wat leeft:
U Vader prijzen wij!
Voor rotsen, tekenen van uw kracht en
standvastige liefde: U Vader prijzen wij!
Voor de vogels, tekenen van de vrijheid,
die ons ten deel valt als wij ons herinneren
dat wij uw kinderen zijn: U Vader prijzen wij!
 
 


Spreuken 4:23
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.
 

 
 
Zondagse dienst in de Presbyteriaanse Kerk in Imere (Foto:WCC)
 

Pearl Harbour (Hawaï)

 
6 augustus 1945 - De dag dat de zon werd gedoofd - Zoals de 2e wereldoorlog
in de Pacific begon met de Japanse aanval op Pearl Harbour (Hawaï), zo werd 70 jaar geleden (aan het einde van de oorlog) de Japanse stad Hiroshima verwoest door een atoombom.(Trouw, 6-8-2015)
 
"Op weg naar Hiroshima: de toekomst ligt in onze handen (Casper van der Zijde).
Een tijd geleden vroeg ik aan mijn oma hoe zij de oorlog heeft ervaren. Vrijwel meteen zei ze dat ze toen voortdurend in onzekerheid en angst leefde. Precies 70 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog vlieg ik samen met Krista van Velzen van PAX naar Japan om de herdenkingsceremonie van de atoomaanval op Hiroshima bij te wonen.
Ik doe dat als Ambassadeur voor Vrede van PAX op het gebied van nucleaire ontwapening. Ondanks dat ik zelf nooit heb meegemaakt hoe het is om een oorlog te moeten doorstaan, besef ik wel heel goed hoe kwetsbaar vrede kan zijn. Dit besef is voor mij de drijfveer om mij in te zetten voor een wereld zonder kernwapens. Er kan immers geen sprake zijn van echte vrede zolang wij toestaan dat we elkaar wereldwijd in gijzeling houden met de meest wrede massavernietigingswapens.
Wereld zonder kernwapens. De meest oprechte manier om de slachtoffers in Hiroshima en Nagasaki te herdenken is door samen een wereld zonder kernwapens te creëren als concrete stap richting een wereld zonder oorlog. In Japan zal ik op 6 augustus 2015 daarom niet alleen bij het verleden stilstaan, maar wil ik mij vooral op de toekomst richten hoe wij de volgende stappen gaan zetten om daadwerkelijk een wereld zonder kernwapens te realiseren."
 

Bach: Brandenburg Concerto No. 2 in F major, BWV 1047 (Freiburger Barockorchester)