Week 33: 15-21 augustus 2021

15 augustus 2021 - 12e zondag na Pinksteren

Regio: Nieuw Zeeland en Australi√ę

 

Kerkelijk jaar - 12e zondag na Pinksteren

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren – 5e bede van het Onze Vader...
Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering. (Lucas 5:32)

12e zondag na Pinksteren – Zie, God zelf is mijn helper geworden, met mij is de Heer die mij draagt. (Psalm 54)

Zondagsgebed:           
Wees goed, o God, voor allen die naar U verlangen
en wil hen zegenen met de gaven van uw genade,
zodat ze sterk staan in geloof en hoop en liefde
en zich voortdurend bewust zijn van wat Gij van ons verlangt.
Lieve Heer, laat uw woord voedzaam zijn als brood
en uw liefde ons doorgloeien als wijn, dat wij vol zijn van U
en openstaan voor elkaar. (ds. W.R.v.d.Zee)


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 33 - Nieuw Zeeland en Australië

Voorbeden: Week 33

Maori meisjes in Nieuw Zeeland.
Dank voor:
•De wonderlijke diversiteit van de schepping en degenen die goede rentmeesters willen zijn.
• Aboriginal en Maori culturen en voor allen die proberen het beste van hen te behouden.
• Gombomen en kangoeroes, wallabies en kiwi fruit. Koraalriffen en de wonderen van het leven die ze bevatten.
• Samenlevingen die steeds multi-cultureler worden en die leren om open te staan voor de soms grote verschillen.
• Levendig debat en politieke humor.
 
Bid voor:
• De rechten en het leven van inheemse volkeren, die al duizenden jaren in Australië hebben geleefd.
• De rechten van de Maori mensen, die de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland waren.
• Degenen die getuigen van de kracht van het evangelie aan zeer geseculariseerde culturen.
• Een einde aan discriminatie van vluchtelingen en migranten op zoek naar een beter en veiliger leven.
• Degenen die zich verzetten tegen geweld en oorlog.
 

Wereldwijd verbonden: Week 33

Methodistenkerk op het eiland Fiji, behorend tot een eilandengroep ten oosten van Australië.(Ref.dag)
Nieuw Zeeland en Australië
Opgestane Heer, U wandelt over de aarde,
gebruikmakend van de voeten
van zeer onvolmaakte mensen.
Moge elk geslacht en iedere generatie
de tijd nemen om op te kijken en U te zien,
dichterbij komen…luisteren…. aanbidden…
en omkeren om U te volgen.
Zoals de adelaar thuishoort in de lucht
en de dolfijn de zee toebehoort,
zo behoren wij U toe, o God, mijn God.
(Gebed uit Australië)
 
De Raad van Kerken in Nieuw Zeeland houdt zich met vrijwel dezelfde zaken bezig als de Australische Raad van Kerken. Beiden proberen vorm te geven aan hun verantwoordelijkheid voor de volken onder wie ze hun leden werven. Zoals de Aboriginals de oorspronkelijke bewoners van Australië zijn, zo zijn de Maori’s de oorspronkelijke bewoners van Nieuw Zeeland. Dit stelt beide landen en zo ook de kerken voor grote problemen. Vooral in Australië drukt deze verantwoordelijkheid heel zwaar. Volgens een oude schatting van de antropoloog Evans-Pritchard leefden in 1788 ongeveer 250.000 Aboriginals (zij die van de oorsprong zijn) in Australië. In de eerste eeuw van de kolonisatie moet zich daar een waar drama hebben afgespeeld, want in 1900 werden er nog slechts 60.000 geteld.
In Canberra, de hoofdstad van Australië werd in februari 1991 de Zevende Assemblee van de Wereldraad gehouden. Het thema: “Kom Heilige Geest, vernieuw de hele Schepping”, liep als een rode draad, als een gebed, door deze grote bijeenkomst. Wij gedenken met woorden van een Onze Vadergebed uit Nieuw Zeeland:
 
Eeuwige Geest, Schepper van de aarde, Drager van pijn, Gever van leven,
Bron van alles wat is en zal zijn, Vader en Moeder van ons allen,
liefhebbende God, in wie de hemel is.
Laat de heiliging van uw Naam weerklinken door het heelal.
Laat de weg van uw gerechtigheid worden begaan
door de volkeren van deze wereld.
Laat uw hemelse wil worden gedaan door al wat geschapen is.
Laat uw Rijk van vrede en vrijheid onze hoop ondersteunen
en laat het komen op aarde.
Voed ons met het brood dat we vandaag nodig hebben.
Vergeef ons als we wonden oplopen aan elkaar.
Sterk ons in de tijd van verleiding en verzoeking.
Bewaar ons voor beproevingen die niet te verdragen zijn.
Bevrijd ons uit de greep van alles wat kwaad is.
Want Gij regeert in de glorie van uw kracht die liefde is,
nu en voor altijd. Amen.

Beginregels van het oorspronkelijke Jezus-gebed - Het Aramese Onze Vader uit Rabbijnse bronnen:

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij... (vertaling Bram Moerland)
 

Die mij droeg op adelaarsvleugels, Verzameld Liedboek 239 (H. Oosterhuis)