Week 47: 19-25 november 2023

24 november - Thanksgiving

Regio: Kameroen-Centraal Afrika en Equatoriaal Guinee

 

26e ZONDAG NA PINKSTEREN
 
26e zondag na Pinksteren - Schep in mij een rein hart, o God, en
vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. (Psalm 51:12)
 
Zondagsgebed:
Vernieuw ons, God, tot een gemeenschap waarin gerechtigheid
niet alleen bepleit maar ook beoefend wordt.
Waarin we niet alleen maar uit zijn op eigen voordeel,
maar bereid zijn om te delen met wie geen deel van leven hebben.
Waarin het aan vrouwen gegeven is op eigen toon uw woorden
na te spreken en mannen bereid zijn te luisteren voor ze van-
zelfsprekend het woord nemen.
Waarin we verschil en verscheidenheid niet ervaren als bedreiging
maar aanvaarden als verrijking en U veelstemmig kunnen bezingen.
(Ds. W.R. van der Zee)


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 47 - Kameroen-Centraal Afrika en Equatoriaal Guinee

Voorbeden: Week 47

Dank voor:
•Het regenwoud en haar gave van zuurstof, zodat de wereld kan ademen.
•Scholen, waar kinderen en jonge mensen kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen en daarmee hoop krijgen voor de toekomst.
•Degenen die de moed hebben om corruptie te bestrijden.

Bid voor:
•Politieke stabiliteit en vrijheid voor de mensen in deze landen.
•Hen die leven op een bestaansminimum en die het aan schoon water en voldoende voedsel ontbreekt.
•Apen en andere dieren die met uitsterven worden bedreigd als gevolg van de vernietiging van hun natuurlijke leefomgeving.
•Degenen die lijden aan HIV en AIDS en die het aan adequate gezondheidszorg ontbreekt.

Wereldwijd verbonden: Week 47

Bruiloft in Kameroen (Foto: ZWO)

Kameroen-Centraal Afrika en Equatoriaal Guinee

Door de vreemdelingen in ons midden worden wij
verrijkt, o God; laat dat de toon zetten voor
onze omgang met hen, van ons pleidooi voor hun
rechten en van onze protesten wanneer hen
onrecht wordt gedaan.
Maak ons waakzaam en ruimhartig en zegen ons
met eerbied voor wie anders zijn dan wij.
(ds.W.R.v.d.Zee, opgesteld voor
de 2e Nederlandse Kerkendag in 1992)

De aanzet om het evangelie naar Kameroen te brengen, kwam oorspronkelijk van vrijgelaten slaven uit Jamaica, waaronder ook enkele missionarissen (1849). Hieruit ontstond de unie van Baptistenkerken in Kameroen. In 1960 werd Frans Kameroen onafhankelijk. Brits Kameroen werd in 1961 opnieuw verdeeld: het noorden kwam bij Nigeria; het zuiden sloot zich aan bij de Republiek Kameroen. Iemand uit Kameroen: “Als ik aan mijn moeder denk, dan zie ik niet alleen de vrouw die mij het leven schonk, maar ik zie al die Afrikaanse plattelandsvrouwen, die elke morgen vroeg opstaan om 80% van het levensonderhoud dat wij in Afrika nodig hebben te produceren en te verwerken. Ongelukkigerwijs wordt aan deze vrouwen steeds meer de toegang tot het akkerland en de moderne methoden van landbouw ontzegd. Ik zie de gevolgen daarvan; en ook het groeiend gebrek aan voedsel dat daaruit voortvloeit.”

De benaming Centraal Afrika duidt op de geografische ligging, bijna in het midden van het continent. Voor de koloniale periode bestonden er verschillende bloeiende negerrijken. De oorspronkelijke bewoners van deze landen zijn de Bantoes in al hun verscheidenheid. De schilder René Tschebetchou uit Kameroen maakte aan het einde van de 20e eeuw een hongerdoek vanuit de Bantoe-visie: het leven is bedoeld als één geheel, in het nú zijn verleden én toekomst aanwezig.(zie foto beneden)

Equatoriaal Guinee was vroeger een Spaanse kolonie; het ligt dicht bij de evenaar, heeft een vochtig klimaat en veel tropisch regenwoud. Na de onafhankelijkheid in 1968 heeft het land jaren van bloedige terreur doorgemaakt. Sinds 1979 is de situatie enigszins verbeterd en heeft het land zich aangesloten bij de Economische Gemeenschap van Centraal Afrikaanse Landen. De kerk, de Iglesia Reformada, dateert van 1850. Wij gedenken met woorden uit Centraal Afrika en Kameroen:

Heer, de volken van de vrije wereld, wij klagen hen hier aan.
Wij roepen het in alle landen, maar niemand heeft er oren naar.
Schud hen wakker, Heer, dat zij ons horen
en ons helpen in onze nood. (Uit Centraal Afrika)
Geef, o Heer, dat wij in vrede mogen slapen en dat wij,
als de dag aanbreekt, ons veilig mogen weten. (Uit Kameroen)

Deze hongerdoek is geschilderd door de kunstenaar René Tschebetchou uit Kameroen. Hij liet zich inspireren door de sociale en culturele omstandigheden in zwart Afrika met nadruk op zijn eigen land Kameroen. Het doek volgt daarbij het Onze Vader, zoals dat in Afrika wordt ervaren, beleefd en gebeden.

Kerk zijn in Kameroen: Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk van Noord-Kameroen. Het is een kerk die de boerengemeenschap houvast wil bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. Via Kerk in Actie... De Lutherse Broederkerk in Kameroen is een van de partnerkerken die centraal staan in het themajaar Versterk de kerk. Door mee te doen aan een themajaar, verdiepen plaatselijke kerken in Nederland zich in één thema en ondersteunen ze projecten die bij dat thema passen. In 2015 zijn 65 gemeenten van start gegaan met het themajaar Versterk de kerk.(Bron: Kerkinactie)

Olifanten in Kameroen

 


Thanksgiving – dankzeggingsdag

Deze dag is in verschillende landen een nationale feestdag, o.a. in de Ver. Staten en in Canada; in de V.S. wordt deze dag gevierd op de  4e donderdag in november. De essentie van deze nationale feestdag is het bij elkaar komen met de hele familie, een feestelijke maaltijd te delen met kalkoen en veenbessen en dankbaar te zijn voor de goede dingen in het leven.
Ieder krijgt daarbij de gelegenheid zijn/haar eigen dank uit te spreken.
 
Opwekking 102 - Jezus leeft in eeuwigheid
 
Refrein:
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
 
1. Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:
 
Refrein
 
2. Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
heffen wij dit loflied aan:
 
Refrein:
Jezus komt in heerlijkheid.
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.