Week 20: 15-21 mei 2022

16 mei 2021: Zondag Cantate

Regio: Kenia en Tanzania

 

Kerkelijk jaar - Cantate

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel -
3e bede van het Onze Vader - Wie de wil van
God doet, blijft tot in eeuwigheid  (1 Joh. 2:17)
 
Vijfde zondag van Pasen – Cantate – Zingt -
Zingt voor de Heer een nieuw lied:
wonderen heeft Hij verricht.
Hij heeft voor de ogen van de volken
zijn gerechtigheid onthuld. (Psalm 98:1-2)
 
Zondagsgebed:
Gezegende God, Gij hebt ons, verloren mensen,
aangenomen als uw dochters en zonen;
blijf in liefde naar ons omzien en laat ons
die uw zegen beamen ervaren wat de ware
vrijheid is en de rijkdom die niet vergaat.
O God, verlicht onze lasten, versterk onze
harten, verruim onze adem en ontsluit onze
lippen, dat wij in staat zullen zijn in weerwil
van alles van U te zingen, van U en uw eindeloze
goedheid. (ds.W.R.v.d.Zee)

In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 20 - Kenia en Tanzania

Voorbeden: Week 20

Dank voor:
•Het getuigenis van de christelijke kerken en organisaties en de voortdurende goede relatie tussen gelovigen van verschillende denominaties.
•Koren die lange uren repeteren om God lof te kunnen zingen.
•Aanbidding met vrolijke dansen begeleid door drums en shakers.
•Kleine boeren die hard werken om hun gezin te voeden en te kunnen onderhouden.
•Ugali (maïsmeel), cassave, rijst, chapati (een soort Indiaas brood).
•Gastvrije mensen, die hun middelen met vreemden van over grenzen heen delen.
•De Mt. Kilimanjaro, en de uitgestrekte Indische Oceaan.
Bid voor:
•Vluchtelingen uit de buurlanden, dat ze voedsel en onderdak kunnen vinden en binnenkort in staat zijn om terug te keren naar hun huizen.
•Die getroffen zijn door de droogte, dat zij schoon water hebben om te drinken en voor het groeien van hun gewassen.
•Vrede onder etnische en tribale groepen, zodat zij kunnen samenwerken om een rechtvaardige samenleving te creëren.
•Kerken en kerkelijke leiders bij hun streven om de corruptie te bestrijden en het bevorderen van democratie en goed bestuur.
•Jonge vrouwen, die worden gedwongen tot prostitutie.
•Mensen die lijden aan HIV en aids en voor kinderen, die wees zijn geworden door de epidemie, en allen die voor hen zorgen.
•Degenen die in extreme armoede leven, van wie velen niet in staat zijn om zichzelf of hun gezin te voeden.
•Mensen in Afrika die lijden onder de internationale schuldenlast.

Wereldwijd verbonden: Week 20

WCC-Edan en partners hebben projecten ontwikkeld op het platteland van Kenia om levensonderhoud te creëren voor mensen met een handicap. (Foto WCC)
Kenia en Tanzania

Kenia is een opmerkelijk land met een snel groeiende bevolking, waarvan + 70% christen is; een land met 10 miljonairs en 10 miljoen armen. Eind 1992 mocht het volk van Kenia voor het eerst sinds de onafhankelijkheid in 1963, zijn eigen president, parlement en lokale bestuurders kiezen. Hoewel in de kerken werd gebeden om eenheid en eerlijke verkiezingen, was de sfeer waarin deze plaatsvonden niet vrij van intimidatie. Democratie is een moeizaam proces.

Nairobi, de hoofdstad van Kenia, is het communicatiecentrum van Oost-Afrika en is het hoofdkwartier van alle Afrikaanse Raden van Kerken. Christenen begroeten elkaar bij alle gelegenheden met: ‘Bwana Asifiwe’, wat ‘Looft de Heer’ betekent. In West-Kenia kunnen voor het eerst ruim 400.000 mensen de bijbel lezen in hun eigen taal.
 
Masai-vrouwen in Kenia; (De Masai, het bekendste volk van Kenia, vormen een etnische minderheidsgroep) foto: Kerkinactie
Jameson Nyanchoka, eigenaar van Crafts Caravan in Nairobi, Kenia, produceert een groot aantal verschillende – variërend in kleur, maat en gebruik – hartvormige producten van Kisi-steen. Deze steensoort wordt gedolven in een gebied ten zuidwesten van Nairobi. De producten worden door de mensen van Crafts Caravan eerst uit een stuk steen gebeiteld en in de juiste vorm geschaafd. Daarna gewassen in water, geschuurd en tenslotte geschilderd en door de kisi-bewerkers met een pin voorzien van prachtige figuurtjes. Het gaat om een zachte steensoort. Voor de bewerking van de stenen is dan ook geen zware arbeid nodig. Zijn producten worden o.a. verkocht in nederlandse Wereldwinkels, voorzien van het Fair-Trade keurmerk.

Tanzania is het land van de Masai. Katoen is in Tanzania een belangrijk gewas en wordt verbouwd op zo’n 550.000 boerenbedrijfjes. De kerken hebben een enorme levens- en wervingskracht en een levendige respons van jongeren.
Wij gedenken met woorden uit Nairobi, Kenia (1975)
 
Tanzania: Kleinschalig landbouwproject van Icco en Kerkinactie (foto: Icco)
 
God van liefde, ontsteek in onze harten
opnieuw de paasvreugde  en laat ons
temidden van de aanvechting blijven zingen:
Halleluja, lof zij U, o Heer.
God van hoop, uw geest schenkt uw volk licht en kracht.
Zonder U zijn wij onmachtig.
Daarom roepen wij samen: Maranatha, kom Heer Jezus.
 
In Papa-dorp, Zuid Para-bergen-Tanzania is een zonne-energieproject gestart (2010)
 

Veni Creator Spiritus - canon - Taizé